Mihrali Bey Türküsünün Hikayesi

Konusu 'Masal ve Hikayeler' forumundadır ve CAN tarafından 25 Haziran 2016 başlatılmıştır.

 1. CAN Well-Known Member


  Mihrali Bey Türküsü ve Öyküsü

  Birkaç Söz
  Mihrali Bey'in köyünden (Acıyurt-Sıvas) olmam dolayısıyla çocukluğum, hep bu yüce kişinin kahramanlıklarını dinlemekle geçti. Halkımızın, "İkinci Köroğlu", "İkinci Battal Gazi" olarak vasıflandırdığı Mihrali Bey'i inceleyip yazmak fikri de bundan kaynaklanmıştır.

  1971 yılından itibaren bu konuda bilgiler toplamaya başladım. Malzemeleri toplarken gördüm ki; Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın Hatırat ve Mehmet Arif Bey'in Başımıza Gelenler'i haricindeki yazılar (Bkz. Bibliyografya 2, 5, 10, 11, 13) hep bu eserleri tekrardan ibaret. Duyduklarımın ve bildiklerimin pek çoğu yazılmamıştı. Araştırmalarımı derinleştirdim. Halen sağ olan torunları ve bu sahada derlemeleri bulunan amcam Beşir Sönmez ile irtibata geçtim. Eksik bir kısım kalmaması için on üç yıl bekledim. Saygıdeğer dostum Ali Birinci'nin de teşvikiyle nihayet yazmaya karar verdim.

  Mihrali Bey'in hayatı okunduğunda bazı bölümler, okuyucularımıza mantıksız gelebilir. Şunu söyleyelim ki; bunların hepsi de hakikattir. Bu yüzdendir ki, halkımız onu yüceltmiş; bir destan kahramanı olarak görmüş; hakkında sayısız destanlar söylemiştir. Maalesef bunlardan pek azı elimizde mevcuttur. Yayımlanan ve bilinen destanların haricinde, ben de Tokatlı Âşık Püryâni'den üç destan derleyerek manzum parçalar bölümüne ilave ettim.

  Mihrali'ye "Mühür Ali" de denmektedir. Bu, halkımızın yakıştırmasıdır.

  Mihrali'nin hayatı, başlı başına bir film konusudur. Yazımızı, konu bulmakta güçlük çeken, hatta basit konularla Türk sinemaseverleri rahatsız eden film şirketlerinin de dikkatlerine arz ediyoruz. Dileriz, bu yazıdan haberdar olurlar....
  (Sivas, 10. 4. 1984)
  Yrd. Doç. Dr Doğan KAYA

  MİHRALİ BEY HAKKINDA MANZUM PARÇALAR

  -1-
  Âşık Sadık'ın Mihrali Bey Destanı

  Ey ağalar beyler bizim ellerde
  Koçaklıktan yana birdi Mihrali
  Cahallık eyleyip dağlarda gezdi
  Epey zaman kaçak durdu Mihrali

  İbtidâ gözünden düştü devletin
  Sonra göze girip buldu rağbetin
  Cihana tanıttı şânın şevketin
  Bir eşsiz nâmıdâr erdi Mihrali

  Kan kavga kopanda Kars'ın başına
  Doksan üç'te baktı yurdun işine
  Dört-beş yüz atlıyı yığdı peşine
  Moskof'un cengine girdi Mihrali

  Muhtar Paşa kıydı ona nişânı
  Başladı dökmeğe hûn-ı düşmanı
  Şânı tuttu bütün Kafkasistan'ı
  Koçaklarda dizdi ordu Mihrali

  Ordu-yı İslam'a rehnümûn oldu
  Tanrı aslanı çok şâd memnun oldu
  Düşman güzergâhı her pür nun oldu
  Leşlerini yere serdi Mihrali

  Kemender Kazağı hep bizâr etti
  Rahat yatırmadı can bizar etti
  Loris de elinden el-hazer etti
  Gece karargâhlar yardı Mihrali

  Moskof ordusuna çok dehşet saldı
  Hareketlerini keşfedip bildi
  Osmanlı askeri tedarik aldı
  Düşmana tuzağı kurdu Mihrali

  Adını duyanda Rus'un Saldad'ı
  Koparırdı "Mama" deyip feryadı
  Moskof'a havf saldı merdâne adı
  Gözlerin kurdunu kırdı Mihrali

  Rus'u Şüregel'de pişman eyledi
  Yollarını kesip hüsran eyledi
  Taburların hâkle yeksan eyledi
  En dilâverlerin yordu Mihrali

  Mel'un Hacı Veli gör ne iş tuttu
  Beş kapige dinin nâmusun sattı
  Kars'ın teslimine çok gayret etti
  O'nu sağ Paşa'ya verdi Mihrali

  Huda'nın mukadder günü gelende
  Bu hâl ile mahşer günü gelende
  Düşmanların zafer günü gelende
  Ciğerine dağlar vurdu Mihrali

  Ağlaya ağlaya yurdu terketti
  Atlıların çekip Sivas'a gitti
  Nice ehl-i maraz şifâya yetti
  Onlara bir tâ'un çordu Mihrali

  Alnına yazılmış kara yazılar
  Murada yetmedi ağlar sızılar
  Haberi getirdi bazı bazılar
  Kars'ı her gidenden sordu Mihrali

  Akıbet O'na da bu fâni cihan
  Yâr olmadı göçtü kalmadı mihman
  Cennet-i Al'â'da tuttu bir mekan
  Gaziler yanına vardı Mihrali

  Gani Rahmân rahmet eyleye ana
  Azim hizmeti var dine vatana
  Ahvadımız dâim adını ana
  Severdi gönülden yurdu Mihrali

  SADIK'ın feleğe meydanı kaldı
  Kıydı o yiğide nâm şânı kaldı
  İkinci Köroğlu destanı kaldı
  Söylenir dillerde merdi Mihrali
  Âşık SADIK


  -2-
  Mihrali Bey Destanı*

  Osmanlı da ona yağılık etti
  Yaralı aslanı kal'aya attı
  Kıymetin bilmedi kötülük etti
  Kars'ın kal'asını yardı Mihrali

  Muhtar Paşa divanına sesledi
  Nişan verdi şân şerefin süsledi
  Ganimetle orduları besledi
  Şikârın yanına kaldı Mihrali

  Berat aldı Padişah'ın elinden
  Gece aştı Kabaktepe belinden
  Gümrü Tiflis kan ağladı elinden
  Gürcistan'a talan saldı Mihrali

  Tülü Musa çok hıyanet eyledi
  Kâmil gizli sırlarımız söyledi
  Mansur Latif Karapapak beyleri
  Osmanlı'ya arka daldı Mihrali

  Sürü sürü koyunları geçirdi
  Yılkı çekip atlarını aşırdı
  Kafkasya'dan beri sürdü getirdi
  Urusya'dan çok bac aldı Mihrali


  -3-
  Mihrali Bey Atlıları Türküsü**

  Ehli İslam olan eşissin bilsin
  Can sağ iken yurt vermeniyh tüşmana
  İsterse Uruset ne var ki gelsin
  Can sağ iken yurt vermeniyh tüşmana

  Kurşanıng kılıncı geyhiniñ donu
  Kavga bulutdarı sardı her yanı
  Doğdu koç iğiding şan almakh günü
  Can sağ iken yurt vermeniyh tüşmana

  Esger olan bölüyh bölüner
  Kars Kalası sandız mı ki alınar
  Boz atdar üstünde kılınç çalınar
  Can sağ iken yurt vermeniyh tüşmana

  Kavga günü namert sapa yer arar
  Er olan göğsünü tüşmana gerer
  Cem-i ervah biznen meydana girer
  Can sağ iken yurt vermeniyh tüşmana

  Hele Al-Osman'ın görmüyüf zorun
  Din gıyratı olan tederiyh görüñ
  At tepiñ baş kesiñ Kazağ'ın kırıñ
  Can sağ iken yurt vermeniyh tüşmana

  Men-Esfer'di(r) biling Urusuñ esli
  Orman yabanısı balıhçı nesli
  Hınzır sürüsüne dalıf kurt misli
  Can sağ iken yurt vermeniyh tüşmana

  ŞENNİYH ne durursun atdarı miniñ
  Sıyra kılınç tüşman üstüne dönüñ
  Artajakhdı(r) şanı bu Al-Osman'ıñ
  Can sağ iken yurt vermeniyh tüşmana
  Âşık ŞENLİK


  -4-
  93 Kars Kavgaları Türküsü*

  Gümrü'den yörüdü şapkalı Kazak
  Kars içinde eser bir acı sazak
  Kaptan Paşa diyer: Devranı bozak
  Gel beri gel beri bizim Osmanlı
  Kavga koptu Kars'ın başı dumanlı

  Yaktı gülşen yurdu zâlim saldadı
  Loris de zulmedip verdi berbadı
  Ardahan kan ağlar gözler imdadı
  Gel beri gel beri bizim Osmanlı
  Kavga koptu Kars'ın başı dumanlı

  Mirali Paşa da çok mertlik etti
  Mansur'un evini yıktı dağıttı
  Hacı Veli'nin de toyunu tuttu
  Gel beri gel beri bizim Osmanlı
  Kavga koptu Kars'ın başı dumanlı

  Muhtar Paşa aldı Gazi şanını
  Çevirdi Moskoflar çevre yanını
  Yahnılar koparttı Nuh tufanını
  Gel beri gel beri bizim Osmanlı
  Kavga koptu Kars'ın başı dumanlı


  -5-
  Mihrali Bey**
  -Uzunhava-

  Ben gidiyom Rüştü Bey'im ağlama
  Köz koyup da ciğerimi dağlama
  Alay gitti beni burda eğleme
  Yemen'e de benim ağam Yemen'e
  Erdi m'ola Mihrali Bey Yemen'e
  Kurdu m'ola çadırları çimene
  Oğul köz düştüğü yeri yakar kime ne
  Oğul dert benim değil mi vallah kime ne

  Ben gidiyom Rüştü Bey'im sana bir nişan
  Susuzluktan alayları perişan
  Hiç iflah olur mu Yemen'e düşen
  Bağlantı

  Mihrali'yi sorarsan ezelden yaslı
  Çifte al kılıcın uçları paslı
  Ta ezel ezelden yaslıyım yaslı
  Bağlantı

  Mihrali'yi sokaklarda tuttular
  Ağamı da bir kurşuna sattılar
  Mihrali'yi Yemen'e de attılar
  Bağlantı

  Mihrali Bey Hamidiye alayı
  Düşmanlar çıkardı türlü belayı
  Nedir Ali Bey'im bunun kolayı
  Bağlantı

  Devlete bağlıdır şu senin başın
  Cihanda aransa bulunmaz eşin
  Elliyle altmışa yakındır yaşın
  Bağlantı

  Kum tepesi oldu görünmez otlar
  Açlıktan ölüyor küheylan atlar
  Kardaş şehit düştü nice yiğitler
  Bağlantı

  Arap atlar geldi bağlanmak ister
  Kömüşlerin geldi yağlanmak ister
  Rüştü Bey büyüdü evlenmek ister
  Bağlantı

  (Rüştü Bey : Mihrali Bey'in oğlu, Ali Bey : Mihrali Bey'in kardeşi)
   


 2. CAN Well-Known Member

  -6-
  Mihrali Bey'e Ağıt

  Bell'oldu gittiğin benim efendim
  İndelhan olanlar seni arıyor
  Yıkıldı bir yanı koca Sivas'ın
  Dervişan olanlar seni arıyor

  Bozuldu elvanı yüce binanın
  Gamı arttı içindeki çobanın
  Kesildi kısmeti hane viranın
  Cennette gılmanlar seni arıyor

  Yükledi göçünü can Mehmet Ali
  Bir zaman dillerde söylensin hâli
  Mahir Bey kızının kırıldı kolu
  Akıttı al kanlar seni arıyor

  Gayri şahin uçtu dalda yar kaldı
  Vefasız dünyanın ömrü az kaldı
  Bağlar çiçek açmış güllü yar geldi
  Bahçıvan olanlar seni arıyor

  Ne muhalif değdi feleğin taşı
  Yaktı nâsı ayrılığın ateşi
  Yine eşkiyalar kaldırdı başı
  Bezirgân olanlar seni arıyor

  Hani senin gibi ellerde rehber
  Senden ziya umar günler geceler
  Çarşılarda esnaf köylerde rençber
  Dağlarda çobanlar seni arıyor

  Olanca muradın mahşere kaldı
  Felek bu belâyı bizlere saldı
  Âşık RUHSATÎ de meddahın oldu
  Nice pehlivanlar seni arıyor


  -7-
  Mihrali Bey'in Sivas'a Geliş Destanı

  Nasıl methetmeyem Mihrali Bey'i
  Sivas ülkesinin beyi geliyor
  O zâlim düşmanın elinde kalmaz
  Sivas ülkesinin beyi geliyor

  Herkes kaderine boynunu eğe
  Ünü dağılmıştı şehire köye
  Zarar ziyan gelmez Mihrali Bey'e
  Sivas ülkesinin beyi geliyor

  Acem yiğididir yahşıdır yahşı
  Gösterir kendini kemâli şahsı
  Ahbabı yaranı giderler karşı
  Sivas ülkesinin beyi geliyor

  Köyü Acıyurt'tur yeri Konak'tır
  Böyle bir yiğidi görmeli çoktur
  Yiğitliği veren ol Gâni Hak'tır
  Sivas ülkesinin beyi geliyor

  Püryânî bu anda söyler bitirir
  Hakk'ın birliğine şükür yetirir
  Yurdun şerefini beyler artırır
  Sivas ülkesinin beyi geliyor
  Tokatlı Âşık PÜRYÂNÎ*


  -8-
  Mihrali Bey Ağıtı

  Nasıl methedelim Mihrali Bey'i
  EyvaH Mihrali Bey gitti gelmedi
  Düşman mı oldular kahraman sana
  Eyvah Mihrali Bey gitti gelmedi

  Malın mülkün mirasçılar paylaşır
  Rüştü Bey'in Konağ'ında eğleşir
  Bacıların "Gardaş" deyi ağlaşır
  Eyvah Mihrali Bey gitti gelmedi

  Sürmeler çekilir kirpiğe kaşa
  Mihrali Bey o Yemen'e ulaşa
  Günler sıcak olur çıkamaz başa
  Eyvah Mihrali Bey gitti gelmedi

  Vasfedelim Mihrali Bey halını
  Yiğitliğin şerefini şanını
  Çifter hanım bekliyorlar yolunu
  Eyvah Mihrali Bey gitti gelmedi

  Acıyurt iklimi Konak Köyü'nü
  Ne bayramı belli ne de düğünü
  Gözlerim gelmedi Ali Bey'imi
  Eyvah Mihrali Bey gitti gelmedi

  İsa Bey'in O'nun büyük gardaşı
  Yemen'e yapmağa gitti savaşı
  Ağlar Sivas halkı döker göz yaşı
  Eyvah Mihrali Bey gitti gelmedi

  Aştı çayır çimen güller nergizler
  Bütün yasta kaldı gelinler kızlar
  Sivas ahalisi yolunu gözler
  Eyvah Mihrali Bey gitti gelmedi

  Yemen dedikleri gayet sıcaktır
  Konak Mihrali Bey yalan ocaktır
  Ahbabın yarenin dostların çoktur
  Eyvah Mihrali Bey gitti gelmedi

  Mihrali Bey ünün duyanlar ağlar
  Gam çeker dostların kara yas bağlar
  Ulaş Nahyası'nda köyler kan ağlar
  Eyvah Mihrali Bey gitti gelmedi

  Ummazdım ki ol Yemen'de kalasın
  Sıcağından böyle bir hoş olasın
  Kars'ın kumandanı Acem balası
  Eyvah Mihrali Bey gitti gelmedi

  Kahraman Mihrali yiğit bir kişi
  Ne yazı bellidir ne soğuk kışı
  Topladı orduyu otuz bin kişi
  Eyvah Mihrali Bey gitti gelmedi

  Ne diyelim senin yiğitliğine
  Âlem and içiyor hürmetliğine
  Hak'tan bir inayet kuvvetliğine
  Eyvah Mihrali Bey gitti gelmedi

  Biter mi hiç Mihrali Bey davası
  Aslanın boş kalmaz yurdu yuvası
  Bir beş değil atmış köyün ağası
  Eyvah Mihrali Bey gitti gelmedi

  Öyle bir kumandan öyle paşaydı
  Biner ata yüce dağlar aşardı
  Mayetinde nice yiğit yaşardı
  Eyvah Mihrali Bey gitti gelmedi

  Bu Mihrali Bey'in bu halı böyle
  Konuşurdu ağa paşa bey ile
  Dinlen gel Püryânî yeniden söyle
  Eyvah Mihrali Bey gitti gelmedi
  17.3.1984
  Tokatlı Âşık PÜRYÂNÎ


  -9-
  Mihrali Bey Destanı

  Nasıl methetmeyem Mihrali Bey'i
  Her yerde şerefi ünü söylenir
  Yaptığı yiğitlik aklıma düştü
  Üzerinden geçen günü söylenir

  Bey'in çoktur anlatırsak davası
  Titretti elinde koca Sivas'ı
  Sürüyü sakladı Kangal Ağası
  Her yerde şerefi şanı söylenir

  Mihrali Bey ata biner yürürdü
  Düşman görse korkusundan erirdi
  Doksan üç'te gelenleri korurdu
  Asâleti cinsi dini söylenir

  Mihrali Bey sözlerini açmalı
  Bunu yazıp tarihlere geçmeli
  Kılıcıyla korkuturdu düşmanı
  Kılıcı kalkanı kını söylenir

  Mihrali Bey konu açanlar açsın
  Senin ünün her tarafa dolaşsın
  Dinlensin Mihrali tarihe geçsin
  Verilir bu vasfı dili söylenir

  Mihrali Bey'imi bilenler bilir
  Güçlü idi bir orduya baş gelir
  Ol her yerde kahramanlık söylenir
  Böyle kahramanın hali söylenir

  Mihrali Bey çıktı gine meydana
  Ne kadar hanımdır doğuran ana
  Kılıcı bölendi al kızıl kana
  Gülşen bahçesinde gülü söylenir

  Mihrali Bey senin nasıl duyuram
  Yiğitlerden seni seçem ayıram
  Yaradandır seni böyle kayıran
  Püryânî bugünkü gün bunu söylenir
  17.3.1984
  Tokatlı Âşık PÜRYÂNÎ


  -10-
  Mihrali Bey

  Aslan yatağını görmeye geldim
  Kaldığı yerlerdir Merali Bey'in
  Konağ'ı görünce düşlere daldım
  Olduğu yerlerdir Merali Bey'in

  Kahpeleri almaz imiş araya
  Ak dememiş hatır için karaya
  Seksen bir'de göçüp işte buraya
  Geldiği yerlerdir Merali Bey'in

  Her ana doğurmaz böylesi eri
  Hayatında adım atmamış geri
  Arayıp gönlünce kalacak yeri
  Bulduğu yerlerdir Merali Bey'in

  Dağların çökmüştür duman üstüne
  Şiirler yazmışım zaman üstüne
  Beş yüz atlısını yemen üstüne
  Saldığı yerlerdir Merali Bey'in

  İSMETÎ der cihat etti yılmadı
  "Hürriyet demişti hayatın tadı
  Tarihte şanına yakışan adı
  Aldığı yerlerdir Merali Bey'in
   

Sayfayı Paylaş