Mevlid Kandili Namazı Nasıl Kılınır

Konusu 'Dini Günler' forumundadır ve CAN tarafından 3 Ağustos 2014 başlatılmıştır.

 1. CAN Well-Known Member


  Mevlid Kandilindeki Nafile Namazlar Nasıl Kılınır?

  Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

  Bu mubarek gecede kılınması gereken özel bir namaz olmamakla birlikte 12 rekat namaz kılınması eftal görülmüştür. 2 rekatta bir selam verilerek, her rekatta istediğin sure okunabilir veya 1,11,21 isteğe göre sayıda ihlasla da kılanabilir.

  Bu gecenin manevî zenginliğinden istifâde etmek için bir de tesbih namazı kılmalı ve Hatm-i Enbiya yapmalıdır. Hatmi Enbiya aşağıdaki mesajda anlatılmıştır.

  Tesbih namazına niyet: Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başımızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz'in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber

  Değerli Müslüman Kardeşlerim Mevlid Kandili gecesi secde ayetleri ile namaz kılmak sünnettir.

  Secde Âyetlerinden birini eğer Namaz esnasında okunmuş ise iki seçenek vardır:

  1) Secde ayetinin ardından başka ayet okumaksızın rükua giderek namaza devam eden kişinin üzerinden tilavet secdesi sakıt olmuş olur. Namazda yapacağı o secde aynı zamanda tilavet secdesi yerine geçer,

  2) Ancak; Secde âyetinden sonra zammı sûreye devam edilecekse, direk olarak secdeye varılır, secde duaları (Subhane rabbıyel'A'la) okunur ve secdeden sonra ayağa kalkarak zammı sûreye kaldığı yerden devam eder.

  Secde ayetleri, Kur'an-ı Kerimin 14 yerinde mevcuttur ve aşağıdaki surelerin belirtilen ayetlerindedir:

  A'raf Sûresi: 206. âyet, Ra'd Sûresi: 15. âyet, Nahl Sûresi: 50. âyet, İsrâ Sûresi: 107. âyet, Meryem Sûresi: 58. âyet, Hac Sûresi: 18. âyet, Furkan Sûresi: 60. âyet, Neml Sûresi: 25. âyet, Secde Sûresi: 15. âyet, Sâd Sûresi: 24. âyet, Fussilet Sûresi: 37. âyet, Necm Sûresi: 62. âyet, İnşikak Sûresi: 21. âyet, Alak Sûresi: 19. âyet

  Bunların dışında;

  • 2 rekat: ALLAH rızası için

  • 2 rekat: Efendimizin şefaati için

  • 2 rekat: ana-baba hakkı için

  • 2 rekat: kul hakkı, komşu hakkı vs üzerimizdeki hakların affı için

  • 2 rekat: kendi dualarımızın kabulü için namaz kılınabilir.
   


 2. CAN Well-Known Member

  Hatm-i Enbiyâ, mübarek gün ve gecelerde, evliyâullah ve tasavvuf ehli tarafından yapılmış ve tavsiye edilmiştir. Hz. Adem, Hz. Eyyûb ve Hz. Yûnus peygamberlerin (a.s) okudukları ve Kur’an'da geçen dualardır.

  Hatm-i Enbiya, aşağıdaki terkib üzerine okunmaktadır:

  Önce Eûzü Besmele ile bir "Fatiha" ve üç "İhlas" okunur. Sevabı, başta Peygamberimiz (s.a.s) olmak üzere bütün peygamberlerin ve evliyanın ve meşâyih-i kiramın, din büyüklerinin, bu aziz dine hizmet edenlerin ruhlarına bağışlanır. ve Sonra:

  1) 100 defa Salevât-ı Şerife Getirilir.
  "Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed"

  2) 500 defa Hz. Âdem Aleyhisselâm’ın şu duası okunur:
  "Rabbenâ Zalemna enfüsenâ ve inlem tağfirlenâ ve terhamnâ lenekûnenne minelhâsirîn"

  3) 100 defa yine Salevat-ı Şerife getirilir.

  4) 500 defa Hz.Eyyûb Aleyhisselâm’ın şu duası okunur.
  "Rabbi inni messeniyaddurru ve ente erhamürrahimîn"

  5) Tekrar 100 defa Salevat-ı Şerife getirilir.

  6) 500 defa Hz. Yunus (Aleyhisselamın) şu duası okunur.
  "Lâ İlâhe illâ ente Sübhâneke inni küntü minezzalimîn"

  7) Tekrar 100 defa Salevat-ı Şerife getirilir.

  8) 500 defa "Lâ havle ve lâ kuvete illâ billâhil’Aliyyil’Azîm."

  9) Tekrar 100 defa Salevat-ı Şerife getirilir.

  Görüldüğü gibi, Hatm-i Enbiya'da 500'er defa olmak üzere 4 dua okunmaktadır. Bu duâların birincisi Hz. Âdem (a.s)'in, ikincisi Hz. Eyyüb (a.s)'ün, üçüncüsü Hz. Yunus (a.s)'un, dördüncüsü ise bizim peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafâ (s.a.s)'nın duâsıdır.

  Bu tertibi bitirince Cenab-ı Hakk'a dua ve niyazda bulunulur.
   

Sayfayı Paylaş