Mehmet Akif Ersoy'un Tüm Şiirleri

Konusu 'Karışık Şiirler' forumundadır ve EjjeNNa tarafından 22 Ocak 2016 başlatılmıştır.

 1. EjjeNNa Administrator


  Şair Mehmet Akif Ersoy'un Ünlü Şiirleri

  Ey Yolcu


  Gitme, ey yolcu, beraber oturup ağlaşalım:
  Elemim bir yüreğin kârı değil, paylaşalım:
  Ne yapıp ye'simi kahreyleyeyim, bilmem ki?
  Öyle dehşetli muhitimde dönen matem ki!..
  Ah! Karşımda vatan namına bir kabristan,
  Yatıyor şimdi... Nasıl yerlere geçmez insan?
  Şu mezarlar ki uzanmış gidiyor, ey yolcu,
  Nereden başladı yükselmeye, bak, nerde ucu!


  Bir Gece

  Ondört asır evvel, yine böyle bir geceydi,
  Kumdan, ayın ondördü, bir öksüz çıkıverdi!
  Lakin, o ne hüsrandı ki: Hissetmedi gözler,
  Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi!
  Neden görecekler, göremezlerdi tabii;
  Bir kere, zuhur ettiği çöl en sapa yerdi,
  Bir kerede, mamure-I dünya, o zamanlar,
  Buhranlar içindeydi, bu günden de beterdi.
  Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta;
  Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi!
  Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin.
  Salgındı, bugün şarkı yıkan, tefrika derdi.
  Derken, büyümüş kırkına gelmişti ki öksüz,
  Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi!
  Bir nefhada insanlığı kurtardı o ma'sum,
  Bir hamlede kayserleri, kisraları serdi!
  Aczin ki, ezilmekti bütün hakkı dirildi;
  Zulmün ki, zeval aklına gelmezdi geberdi!
  Alemlere rahmetti evet şer-i mübini,
  Şehbalini adl isteyenin yurduna gerdi.
  Dünya neye sahipse, O'nun vergisidir hep;
  Medyun ona cemiyyet-i, medyun O'na ferdi.
  Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet
  Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.


  Leyla


  Barındırmaz mısın koynunda, ey toprak?" derim, "yer pek";
  Döner, imdâdı gökten beklerim, heyhât, "gök yüksek".
  Bunaldım kendi kendimden, zamân ıssız, mekân ıssız;
  Ne vahşetlerde bir yoldaş, ne zulmetlerde tek yıldız!
  Cihet yok: Sermedî bir seddi var karşında yeldânın;
  Düşer, hüsrâna, kalkar, ye'se çarpar serserî alnın!
  Ocaksız, vâhalar, çöller; sağır, vâdîler, enginler;
  Aran: Beynin döner boşlukta; haykır: Ses veren cinler!
  Şu vîran kubbe, yıllardır, sadâdan dûr, ışıktan dûr;
  İlâhî, yok mu âfâkında bir ferdâya benzer nûr?
  Ne bitmez bir geceymiş! Nerden etmiş Şark'ı istîla?
  Değil canlar, cihanlar göçtü hilkatten, bunun, hâlâ,
  Ezer kâbûsu, üç yüz elli, dört yüz milyon îmânı;
  Boğar girdâbı her devrinde milyarlarca sâmânı!
  Asırlardır ki, İslâm'ın bu her gün çiğnenen yurdu,
  Asırlar geçti, hâlâ bekliyor ferdâ-yı mev'ûdu!
  O ferdâ, istemem, hiç doğmasın "ferdâ-yı mahşer"se...
  Hayır, kudretli bir varlıkla mü'minler mübeşşerse;
  Bu kat kat perdeler, bilmem, neden sıyrılmasın artık?
  Niçin serpilmesin, hâlâ, ufuklardan bir aydınlık?
  O "aydınlık" ki, sönmek bilmeyen ümmîd-i işrâkı,
  "Vücûdundan peşîman, ölmek ister" sandığın Şark'ı,
  Füsünkâr iltimâ'âtıyle döndürmüş de şeydâya;
  Sürükler, bunca yıllardır, o sevdâdan bu sevdâya.

  Hayır! Şark'ın, o hodgâm olmayan Mecnûn-i nâ-kâmın,
  Bütün dünyâda bir Leylâ'sı var: Âtîsi İslâm'ın.
  Nasıldır mâsivâ, bilmez; onun fânîsidir ancak;
  Bugün, yâdıyle müstağrak yarın, yâdında müstağrak!
  Gel ey Leylâ, gel ey candan yakın cânan, uzaklaşma!
  Senin derdinle canlardan geçen Mecnun'la uğraşma!
  Düşün: Bîçârenin en kahraman, en gürbüz evlâdı,
  Kimin uğrunda kurbandır ki, doğrandıkça doğrandı?
  Şu yüz binlerce sönmüş yurda yangınlar veren kimdi?
  Şu milyonlarca öksüz, dul kimin boynundadır şimdi?
  Kimin boynundadır serden geçip berdâr olan canlar?
  Kimin uğrundadır, Leylâ, o makteller, o zindanlar?
  Helâl olsun o kurbanlar, o kanlar, tek sen ey Leylâ,
  Görün bir kerrecik, ye's etmeden Mecnûn'u istîlâ.

  Niçin hilkat zemîninden henüz yüksekte pervâzın?
  Şu topraklarda, şâyed, yoksa hiç imkân-ı i'zâzın,
  Şafaklar ferş-i râhın, fecr-i sâdıklar çerâğındır;
  Hilâlim, göklerin kalbinde yer tutmuş, otâğındır;
  Ezanlar nevbetindir: İnletir eb'âdı haşyetten;
  Cihâzındır alemler, kubbeler, inmiş meşiyyetten;
  Cemâ'atler kölendiı: Kâ'be'ler haclen... Gel ey Leylâ;
  Gel ey candan yakın cânan ki gâiblerdesin, hâlâ!
  Bu nâzın elverir, Leylâ, in artık in ki bâlâdan,
  Müebbed bir bahâr insin şu yanmış yurda, Mevlâ'dan.


  Hürriyet

  Hürriyeti aldık!" dediler, gaybe inandık;
  "Eyvah, bu bazicede bizler yine yandık!"
  Cem'iyyete bir fırka dedik, tefrika çıktı:
  Sapsağlam iken milletin erkanını yıktı.
  "Turan ili" namiyle bir efsane edindik;
  "Efsane, fakat, gaye!" deyip az mı didindik?
  Kaç yurda veda etmedik artık bu uğurda?
  Elverdi gidenler, acıyın eldeki yurda!


  Zulmü Alkışlıyamam

  Zulmü alkışlayamam, zâlimi asla sevemem;
  Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.
  Biri ecdâdıma saldırdı mı, hattâ boğarım!..
  - Boğamazsın ki!
  - Hiç olmazsa yanımdan koğarım.
  Üç buçuk soysuzun ardında zağarlık yapamam;
  Hele hak nâmına haksızlığa ölsem tapamam.
  Doğduğumdan beridir âşıkım istiklâle,
  Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lâle!
  Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?
  Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!
  Kanayan bir yara gördüm mü yanar tâ ciğerim,
  Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim!
  Adam aldırma da geç git, diyemem aldırırım.
  Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!
  Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu...
  İrticâın şu sizin lehçede ma'nâsı bu mu?


  Edirne

  Edirne kal'asıdır gördüğün hisar-ı mehib
  Şu zirvesinde biten simsiyah ağaç da salib
  Murad-ı evveli koynunda gezdiren tepeler
  Nasıl rüku ediyor Ferdinand'a bak bu sefer
  Bizim midir sanıyorsun şu yükselen bayrak?
  Çeken Savof, Lala Şahin değil kuzum, iyi bak
  Edirne! İşte o islamın ahenin suru
  Edirne! İşte o şarkın cebin-i mağruru
  İkinci aşr-ı tealisi Al-i Osman'ın
  Birinci mevki-i feyyazı belki dünyanın
  Edirne! İşte o şarkın demir kilidi
  Sefil ayakları altında Bulgar'ın şimdi
  Muzaffer ordusu hakkıyla(!) intikam alıyor
  Kadın, kız, çoluk, çocuk, erkek ne bulsa parçalıyor
  Bu katliama da razıyım ihtiram olsa
  Harim-i dini de geçtik harim-i namusa
  Şu dört minareli cami ki yoktu hiçbir eşi
  Ki parlıyordu hilalinde sanatın güneşi
  Salibi sineye çekmiş de bekliyor.Nevmid


  Sultan Yalısı

  Cosar avizeler atrık köpürür kandiller
  Bu ışık çağlıyanından bütün afak inler
  Yalının cephesi baştan başa nur
  Nim açık pencereler reng ü ziyadan mahmur

  Al, yeşil mavi fenerlerle donanmış kıyılar
  Serv-i siminler atılmış suya titrer par par
  Dalgalardan seken üç çifte kayıklar sökerek
  Süzülür sahile şahin gibi; yüzlerce kürek

  Bir taraftan bu akın yükseledursun
  Bir taraftan, dökülür öndeki saflar saraya
  Rıhtımın taşları, zümrüt gibi İran halısı
  Suda bitmiş çimen, üstünde de Sultan yalısı


  CENK MARŞI

  ey sürüden arkaya kalmış yiğit
  arkadaşın gitti haydi sen de git
  bak ne diyor ceddi şehidin işit
  haydi git evladım uğurlar ola
  haydi git evladım açıktır yolun
  zalimlere karşı bükülmez kolun
  bayrağı çek ön safa geçmiş bulun
  uğurun açık olsun uğurlar ola.

  eşele bir yerleri örten karı
  ot değil onlar dedenin saçları
  dinle şehit sesleridir rüzgarı
  haydi git evladım uğurlar ola
  haydi git evladım açıktır yolun
  zalimlere karşı bükülmez kolun
  bayrağı çek on safa geçmiş bulun
  uğurun açık olsun uğurlar ola
  haydi levent asker uğurlar ola

  yerleri yırtan sel olup taşmalı
  dağ demeyip taş demeyip aşmalı
  sende ki coşkunluğa er şaşmalı
  kahraman askerim uğurlar ola
  haydi git evladım açıktır yolun
  zalimlere karşı bükülmez kolun
  bayrağı çek ön safa geçmiş bulun
  haydi levent asker uğurlar ola
  haydi git evladım uğurlar ola.


  HÜSRAN


  Ben böyle bakıp durmayacaktım, dili bağlı,
  İslâmı uyandırmak için haykıracaktım.
  Gür hisli, gür imanlı beyinler, coşar ancak,
  Ben zaten uzun boylu düşünmekten uzaktım?
  Haykır! Kime, lâkin? Hani sâhipleri yurdun?
  Ellerdi yatanlar, sağa baktım, sola baktım;
  Feryâdımı artık boğarak, na'şını, tuttum,
  Bin parça edip şi'rime gömdüm de bıraktım.
  Seller gibi vâdîyi enînim saracakken,
  Hiç çağlamadan, gizli inen yaş gibi aktım.
  Yoktur elemimden şu sağır kubbede bir iz;
  İnler Safahât"ımdaki husran bile sessiz!


  ŞEYTAN


  Anadolu'da bir köy
  Köyün içinde bir ev
  Evin içinde bir adam
  Adamın içinde bir şeytan
  Kezban...Kezban


  İTİRAF

  Safahât'ımda, evet, şi'r arayan hiç bulamaz;
  Yalınız, bir yeri hakkında "hazin işte bu!" der.
  Küfe? Yok. Kahve? Hayır. Hasta? Değil. Hangisi var ya?
  Üç buçuk nazma gömülmüş koca bir ömr-i heder!

  Mehmet Akif Ersoy
   


 2. EjjeNNa Administrator

  Çanakkale Şehidlerine

  Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?
  En kesif orduların yükleniyor dördü beşi,

  - Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya
  Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya,

  Ne hayasızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!
  Nerde-gösterdiği vahşetle "bu: bir Avrupalı"

  Dedirir-yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi
  Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yahut kafesi!

  Eski Dünya, Yeni Dünya bütün akvam-ı beşer
  Kaynıyor kum gibi, tûfan gibi, mahşer mahşer.

  Yedi iklimi cihanın duruyor karşında,
  Osrtralya'yla beraber bakıyorsun; Kanada!

  Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk.
  Sade bir hadise var ortada : Vahşetler denk.

  Kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela...
  Hani tauna da zuldür bu rezil istila...

  Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-i asil,
  Ne kadar gözdesi mevcut ise hakkiyle sefil,

  Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına;
  Döktü karnındaki esrarı! hayasızcasına,

  Maske yırtılmasa halâ bize affetti o yüz...
  Medeniyet denilen kahbe, hakikat yüzsüz.

  Sonra mel'undaki tahribe müvekkel esbab,
  Öyle müthiş ki: Eder her biri bir mülkü harab.

  Öteden saikalar parçalıyor afakı;
  Beriden zelzeleler kaldırıyor a'makı;

  Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
  Sönüyor göğsünün üstünde o aslan neferin.

  Yerin altında cehennem gibi binlerce lağam,
  Atılan her lağımın yaktığı: Yüzlerce adam.

  Ölüm indirmede gökler, ölü püskürtme de yer
  O ne müthiş tipidir: Savrulur enkaaz-ı beşer...

  Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak,
  Boşanır sırtlara, vadilere, sağnak sağnak.

  Saçıyor zırha bürünmüş de o namerd eller,
  Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller.

  Veriyor yangını, durmuş da açık sinelere,
  Sürü halinde gezerken sayısız tayyare.

  Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler...
  Kahraman o orduyu seyret ki, bu tehdide güler!

  Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;
  Alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman?

  Hangi kuvvet onu, haşa, edecek kahrına ram?
  Çünkü te'sis-i ilahi o metin istihkam.

  Sarılır, indirilir mevki'-i müstahkemler,
  Beşerin azmini tevkif edemez sun'-i beşer;

  Bu göğüslerse Huda'nın ebedi serhaddi;
  "O benim sun'-i bediim, onu çiğnetme" dedi.

  Asım'ın nesli... diyordum ya... nesilmiş gerçek:
  İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek.

  Şuheda gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar...
  O, rukü olmasa, dünyaya eğilmez başlar,

  Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
  Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor!

  Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!
  Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer.

  Ne büyüksün ki, kanın kurtarıyor Tevhid'i...
  Bedr'in aslanları ancak, bu kadar şanlı idi.

  Sana dar gelmeyecek makber'i kimler kazsın?
  "Gömelim gel seni tarihe" desem, sığmazsın.

  Herc ü merc ettiğin edvara da yetmez o kitab...
  Seni ancak ebediyetler eder istiab.

  "Bu, taşındır" diyerek Ka'be'yi diksem başına;
  Ruhumun vayhini duysam da geçirsem taşına;

  Sonra gök kubbeyi alsam da, rida namıyle;
  Kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyle;

  Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan;
  Yedi kandilli Süreyya'yı uzatsan oradan;

  Sen bu avizenin altında, bürünmüş kanına;
  Uzanırken, gece mehtabı getirsem yanına,

  Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem;
  Gündüzün fecr ile avizeni lebriz etsem;

  Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana...
  Yine bir şey yapabildim diyemem hatırına.

  Sen ki, son ehl-i salibin kırarak savletini,
  Şarkın en sevgili sultanını Salahaddin'i,

  Kılıç Arslan gibi iclaline ettin hayran...
  Sen ki, İslam'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran,

  O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın;
  Sen ki, ruhunla beraber gezer ecramı adın;

  Sen ki, a'sara gömülsen taşacaksın... Heyhat,
  Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat...

  Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,
  Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber.


  Bül Bül

  Bütün dünyaya küskündüm, dün akşam pek bunalmıştım:
  Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştırm.

  Şehirden çıkmak isterken sular zaten kararmıştır;
  Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi sarmıştı.

  Işık yok, yolcu yok, ses yok, bütün hilkat kesilmiş lâl...
  Bu istiğrakı tek bir nefha olsun etmiyor ihlâl.

  Muhitin hali insaniyetin timsalidir sandım;
  Dönüp maziye tırmandım, ne hicranlar, neler andım!

  Taşarken haşrolup beynimden artık bin müselsel yâd,
  Zalâmın sinesinden fışkıran memdûd bir feryad.

  O müstağrak, o durgun vecdi nâgâh öyle coşturdu:
  Ki vadeden bütün, yer yer, eninler çağlayıp durdu.

  Ne muhik nağmeler, Yarab, ne mevcamevc demlerdi:
  Ağaçlar, taşlar ürpermişti, güya Sur-ı mahşerdi!

  -Eşin var âşiyanın var, baharın var ki beklerdin.
  Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin?

  O zümrüt tahta kondun, semavi saltanat kurdun,
  Cihanın yurdu hep çiğnense çiğnenmez senin yurdun!

  Bugün bir yemyeşil vâdi, yarın bir kıpkızıl gülşen,
  Gezersin hânumânın şen, için şen, kâinatın şen!

  Hazansız bir zemin isterse, şayet ruh-ı serbâzın,
  Ufuklar, bu'd-i mutlaklar bütün mahkûm-ı pervâzın.

  Değil bir kayda, sığmazsın kanatlandın mı eb'ada
  Hayatın en muhayyel gayedir âhara dünyada.

  Neden öyleyse matemlerle eyyâmın perişandır,
  Niçin bir katrecik göğsünde bir umman huruşandır?

  Hayır matem senin hakkın değil, matem benim hakkım;
  Asırler var ki aydınlık nedir hiç bilmez afakım.

  Teselliden nasibim yok, hazan ağlar baharımda
  Bugün bir hanumansız serseriyim öz diyarımda.

  Bugün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen,
  Gezersin
   

Sayfayı Paylaş