Maliye Bakanlığı Görevleri Nelerdir

Konusu 'İş Hayatı' forumundadır ve OrKuN tarafından 1 Ağustos 2012 başlatılmıştır.

 1. OrKuN Well-Known Member


  Maliye Bakanlığı Görevleri
  Kısaca Maliye Bakanlığının Görevleri
  , madde madde Maliye Bakanlığı görevleri, Maliye Bakanlığının Görevleri kısaca, T.C. Maliye Bakanlığının Görevleri, Maliye Bakanlığının Görev ve sorumlulukları nelerdir

  Madde 2 - Maliye Bakanlığının görevleri şunlardır:

  a) Maliye politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak, maliye politikasını uygulamak,
  b) (Değişik bent: 26/09/2011-KHK/659/17.md.) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini talepleri halinde yerine getirmek,
  c) Harcama politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması ile Devlet bütçesinin hazırlanması, uygulanması, uygulamanın takibi ve yönlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek,
  d) Devlet hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yapmak,
  e) Gelir politikasını geliştirmek, ...
  f) (Mülga bent: 02/07/1993 - KHK - 484/11 md.)
  g) (Değişik bent: 20/08/1993 - KHK 516/1 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 25/11/1993 tarih E.1993/47, K.1993/49 Sayılı Kararı ile; Yeniden düzenlenen bent: 19/06/1994 KHK 543/1.md.) Devlete ait malları yönetmek, kamu malları ile kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz malları konusundaki yönetim esaslarını belirlemek ve bunlara ilişkin diğer işlemleri yapmak,
  h) Her türlü gelir gider işlemlerine ait kanun tasarılarını ve diğer mevzuatı hazırlamak veya hazırlanmasına katılmak,
  i) (Mülga bent: 02/07/1993 - KHK - 484/11 md.)
  j) (Mülga bent: 02/07/1993 - KHK - 484/11 md.)
  k) (Mülga bent: 02/07/1993 - KHK - 484/11 md.)
  l) (Mülga bent: 02/07/1993 - KHK - 484/11 md.)
  m) Milletlerarası kuruluşların Bakanlık hizmetlerine ilişkin çalışmalarını takip etmek, bu konulardaki Bakanlık görüşünü hazırlamak, yurtdışı ve yurtiçi faaliyetleri yürütmek,
  n) Bakanlığın ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım programlarını inceleyerek onaylamak ve yıllık programlara göre faaliyetlerini takip etmek ve denetlemek,
  o) Çeşitli kanunlarla Maliye Bakanlığına verilen görevleri yapmak,
  p) Yukarıdaki görevlerin uygulanmasını takip etmek, değerlendirmek, incelemek, teftiş etmek ve denetlemek.
  r) ( Değişik bent: 11/10/2006 - 5549/24.md. ) Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin usûl ve esasları belirlemek.
  s) (Ek bent: 07/07/2011-646 s.K.H.K./1. md.) Vergi incelemesi ve denetimine ilişkin temel politika ve stratejileri belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

  MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

  Kaynak: mevzuat.adalet.gov.tr
   


Sayfayı Paylaş