Mal paylaşımı dilekçe örneği

Konusu 'Hukuk Rehberi' forumundadır ve EmRe tarafından 13 Şubat 2012 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  Mal Paylaşımı Dilekçe Örneği
  mal paylaşımı dilekçesi

  Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı Dilekçe Örneği
  Anlaşmalı boşanma davası Türk Medeni Kanunu’nun 166/3 maddesinde düzenlenmiştir. Anlaşmalı boşanma davası için gereken şartlar ;

  a.
  Evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalıdır
  b. Her iki taraf da duruşmada hazır bulunmalıdır.

  Anlaşmalı boşanma davasında hakim tarafları bizzat dinleyecek ve taraflarca hazırlanmış olan, boşanmanın mali sonuçları ile varsa çocukların durumunu düzenleyen Anlaşmalı Boşanma Protokolünü uygun bulduğu takdirde onaylayacaktır.

  Anlaşmalı boşanma davasını taraflar birlikte açarlar veya bir tarafın açtığı dava diğer eş tarafından kabul edilir. Bu durumda evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır.

  Anlaşmalı Boşanma Davası taraflardan birisinin yerleşim yeri veya eşlerin davadan önce son 6 aydan beri birlikte oturdukları yer Aile Mahkemesi’nde açılır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde “tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı” hükmü uygulanmaz. Hakim, gösterilen olayların varlığına vicdanen inanmadıkça, boşanmaya karar veremez. İki tarafın boşanma ve olaylarla ilgili ikrarları da Hakimi bağlamaz.


  mal paylaşımı davası dilekçe örneği 1

  ……. MAHKEMESİNE

  DAVACI :

  VEKİLİ :

  DAVALI :

  KONU : Mal Rejiminin Değiştirilmesi İstemidir.

  AÇIKLAMALAR :

  1-) Müvekkil ile davalı eşi …/…/… tarihinden beri evlidirler.

  2-) Eşler arasında mal ortaklığı rejimi uygulanmasına rağmen davalı eş kendince sorumsuz davranmakta haksız olarak ortaklık mallarının geleceğini tehlikeye atmaktadır.

  3-) Bu nedenle, mevcut rejimin değiştirilerek mal ayrılığına gidilebilmesi için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

  HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 206 ve ilgili mevzuat.

  HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, mal rejimi sözleşmesi, tanık beyanları ve diğer deliller.

  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, taraflar arasındaki mal rejiminin, mal ayrılığına dönüştürülmesine, karar verilmesini saygılarımla talep ederim. …/…/…

  Davacı Vekili
  Avukat


  mal paylaşımı davası dilekçe örneği 2

  … AİLE MAHKEMESİNE
  DAVACI :
  VEKİLİ :
  DAVALI :
  KONU : Mal Rejiminin Kaldırılması talebi.
  AÇIKLAMALAR :

  1. Müvekkilim ile davalı …/…/… tarihinden beri evlidir.
  2. Aralarında görülmekte olan boşanma davası neticesinde … Aile mahkemesi, tarafların … yıl süre ile ayrı yaşamalarına karar vermiştir.
  3. Taraflar daha önce aralarında mal ortaklığı rejimini kabul etmişlerdi. Ancak … yıllık ayrılık süresinde bu rejimin kurallarını tatbik etmeleri mümkün olmadığı için, ayrılık süresince bunun kaldırılmasını istemektedirler.
  4. Bu nedenle, dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

  HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 180 ve ilgili mevzuat.
  HUKUKİ DELİLLER : Mal rejimi sözleşmesi, ayrılık kararı ve diğer deliller.
  SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, taraflar arasındaki mal ortaklığı rejiminin kaldırılmasına, karar verilmesini, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı yana yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla billvekale arz ve talep ederim. …/…/…


  Davacı Vekili
   


Sayfayı Paylaş