Madde, Cisim, Basit Makineler İle İlgili Test Soruları

Konusu 'Fizik' forumundadır ve RüzGaR tarafından 11 Kasım 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Madde, Cisim, Basit Makineler İle İlgili Test Soruları ve Cevapları
  1-Hız birim zamanda alınan yoldur.

  “Cisim ivmeli hareket yapıyorsa hızı zamanla değişir.”

  Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi ivmesiz hareket etmektedir.

  A)Giderken duraktan yolcu almak isteyen otobüs

  B)Dururken harekete başlayan otomobil

  C)Ani fren yapan bisiklet

  D)Eşit zaman aralıklarında eşit yol alan kamyon


  2- Madde Erime N.( C) Kaynama N.( C )

  X -10 60

  Y 40 80

  Z -20 28

  Tablodaki bilgilere göre X,Y ve Z’nin 30 C’deki fiziksel halleri nedir?

  X Y Z

  A- Sıvı Sıvı Gaz

  B- Katı Sıvı Gaz

  C- Katı Sıvı Sıvı

  D- Sıvı Katı Gaz


  3-Günlük hayatta karşılaştığımız aşağıdaki olaylardan hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

  A-Sütün mayalanmasıyla yoğurt oluşması

  B-Çilekten reçel yapılması

  C-Suyun donması

  D-Meyvenin çürümesi


  4- I-Ayran

  II-Şerbet

  III-Hava

  Yukarıdaki karışımlardan hangileri homojendir?

  A-Yalnız III B-II ve III C-I ve III D-I, II ve III


  5-Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir?

  A-Atmosfer B-N/m C-Paskal D-kg.m/s  6- I-Barajda biriken nehir suyu

  II-Barajdan dökülen su

  III-Yüksek bir yerden yuvarlanan kaya

  Yukarıda verilen olayların hangilerinde potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmektedir?

  A-I ve II B-I ve III C-II ve III D-Hepsi


  7-Sodyum, Kalsiyum ve Karbon elementlerinin kimyasal sembollerinin sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

  A- O, Ca, C B-Na, Fe, Cu C- Na, Ca, C D-Ca, H, O


  8- Proton sayısı Kütle numarası

  X 18 38

  Y 19 39

  Z 18 39

  X, Y, Z atomlarından hangileri birbirinin izotopudur?

  A- X ve Y B- X ve Z C- Y ve Z D- X, Y ve Z


  9- Bıçakların kesici yüzeylerinin sık sık bilenmesinin amacı nedir?

  A-Parlatmak B-Paslanmasını önlemek

  C-Basıncı azaltmak D-Temas yüzeyini küçültmek


  10-Aşağıdakilerden hangileri basit makinelerin kullanım amaçlarındandır.

  I-Kuvvetten kazanç sağlamak

  II-Enerjiden kazancı artırmak

  III-İş kolaylığı sağlamak

  A-Yalnız I B-Yalnız III C-I ve III D-I , II ve III  Cevap Anahtarı
  1)D 2)D 3)C 4)B 5)D 6)C 7)C 8)B 9)D 10)C
   


Sayfayı Paylaş