Leyletül Kadr

Konusu 'Sorularla İslam' forumundadır ve EmRe tarafından 10 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  Leyletül Kadr Ne Demek

  Kadir Gecesi. Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği mübarek gece.

  Söziükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç. yücelik" gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklin­de Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nazil ol­muştur. Sûrede Kur'an'ın Kadir gecesin­de indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade et­tiğini belirtirler. Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ism-i tafdîlden sonra gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye ola­bileceğini söylemek de mümkündür. Kur'ân-ı Kerîm'in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden "gün" kavramı kullanılmaktadır.[Secde 32/5; Meâric 70/4]

  Kur'ân-ı Kerim'in inzal Olunduğu Gece

  Bu gecenin kıymeti saymakla tükenmeyecek ölçüye ulaşmaktadır. Mübarek Kadir Gecesi'nin ölçüye sığmaz faziletlerinin bir kaynağı da bu gecede Kur'ân'ın Peygamberimiz'e indirilmeye başlanmasıdır. Kur'ân-ı Kerim, Peygamberimiz'e Cenâb-ı Hakk tarafından verilmiş ebedi bir mucizedir. Kur'ân'ın eşsizliği, mucizeliği kıyamete kadar devam edecektir.

  İnsan yüreği Kur'ân'la şenlenir, kalbi Kur'ân'ın ince ve yüksek mânâları ile kuvvetlenir, zekâsı keskinleşir. Kur'ân'dan nasibi olmayan bir insanın kalbi harabeye dönmüş bir eve benzer, O halde Kur'ân'ı sevelim, okuyalım, okutalım, okuyanı dinleyelim; öğrenilmesini, okutulmasını teşvik edelim. Ayrıca Kur'ân âyetlerinin derin mânâ ve inceliklerini de öğrenmeye çalışalım, bu konuyu iyi bilenlerden dinleyelim!

  Bu Geceyi Nasıl Değerlendirelim?

  Gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru sevgili Peygamberimiz: "Kim Kadir Gecesi'ni sevabına inanarak içtenlikle ihya ederse, geçmiş günahları yarğılanır" buyurmuştur. (Riyâzü's-Sâlihin, II, 464, Buhâri-Müslim) Bu mübarek geceyi lâyık-ı veçhile değerlendirmelerine yardımcı olur ümidiyle okuyuculara birkaç hususu belirtmek isterim:

  1) Bu gece ibâdet edilmeli, geçmiş namazlar kaza edilmeli, geçmiş namazı olmayanlar nafile kılmalı.

  2) Kur'ân-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, Kur'ân-ı Kerim'e sevgi ve bağlılıklar tazelenmeli.

  3) Peygamberimiz'e salât-ü selâm getirmeli, O'nun şefaatini ümid etmeli, onun ümmetinden olmanın şuuruna ermeli.

  4) Vâz-ü nasihat dinlemeli, kalbi istilâ etmiş olan gaflet sisleri dağıtılmalı.

  5) Gecenin önemine dair veya diğer mühim dini konularda sohbet yapılmalı. Zira sohbet, ülfet, dostluk ve muhabbet, birlik ve beraberliğin kuvvetlenmesine vesiledir.

  6) Tevbe ve istiğfar yapılmalı, ciddi bir nefs muhasebesi ile hatalardan dönmeye azmedilmeli, hayra yönelme istikâmetinde irâdeler kuvvetlendirilmelidir.

  7) Zikir yapılmalı, tefekkür edilmeli. Zira Allah Teâlâ'nın zikriyle kalbler itminan bulur. Cenabı Hakk'ın sonsuz kudretiyle yoktan var ettiği kâinatın inceliklerini tefekkürle gönüllerde iman kuvvetlenir.

  8) Bol bol dua yapılmalı. Zira dua, kulları, Cenâb-ı Hakk'a yaklaştıran en ulvi vâsıtadır. Peygamber Efendimiz'in, şu duayı bu gece çok çok okuduğunu kaynaklar naklederler: "Allahümme inneke afüvvün tuhibbü'l-afve fa'fü anni: ALLAH' İM! SEN AFFEDÎCÎSÎN, AFFETMEYİ SEVERSİN, BENi DE AFFET!"

  9) Kadir Gecesi'nin gündüzünü de tıpkı gecesi gibi değerlendirmek büyük sevaptır. Böyle yapılırsa mübarek gecenin ruhlara aktardığı mânevi ışığın izleri Müslümanlar'ın kalblerinde derinden hissedilecektir.

  10) Bu gece'nin hürmetine, Rabb'imizden bütün müslümanların bağışlanmalarını dilemeliyiz. Kadir gecesinin hayırlara vesile olmasını, kardeşlim ve sevgi-saygı bağlarını kuvvetlendirmesini, İslâm âleminin birliğine vesile olmasını niyaz etmeliyiz.

  Bu gece 4 rekat Kadir Gecesi Namazı kılınır.
  1.rekatta : 1 Fatiha, 3 İnna enzelnâhü
  2.rekatta : 1 Fatiha, 3 İhlası Şerif
  3.rekatta : 1 Fatiha, 3 İnna enzelnâhü
  4.rekatta : 1 Fatiha, 3 İhlası Şerif okunur.

  Namazdan sonra 1 defa:
  Allahü ekber Allahü ekber La ilahe illalahü vallahü ekber Alahü ekber ve lillahil hamd.
  100 defa Elem neşrah leke...
  100 defa İnna enzelnâhü....
  100 defa Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni Turkcesi: ''ALLAH' İM! SEN AFFEDÎCÎSÎN, AFFETMEYİ SEVERSİN, BENi DE AFFET!" okunup dua yapılır.
  Mümkünse, kandil gecesi olması sebebiyle bir de tesbih namazı kılınır.

  Kadir gecesini görmek ne demektir?

  Onu görmek demek, ona mahsus olan nurlar ile meleklerin inmesi gibi özelliklere, ilmi ifade eden alametleri görmek yahut öyle bir ilmi ifade eden ve hakikati ancak ehlince bilinen bir keşfe ermektir.

  Kadir Gecesi Olduğu Nasıl Anlaşılır?

  Hava berrak ve güzel olur. O gece herşey Allah'a secde eder. Denizlerin suyu bir an tatlılaşır.
   


Sayfayı Paylaş