Laiklik İlkesi Hakkında Bilgi

Konusu 'Tarih' forumundadır ve RüzGaR tarafından 30 Mart 2011 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Laiklik İlkesi Hakkında Bilgi
  Laiklik, devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine göre değil, akla ve bilime dayandırılmasıdır. Ayrıca; insanların, dini inancına ve vicdan hürriyetine karışılmaması, herkesin din ve inancının gereklerini serbestçe yerine getirebilmesi olarak da tanımlanabilmektedir.

  Laiklik İlkesinin Genel Özellikleri
  1.Din ile devlet işleri birbirinden ayrılmıştır.
  2.Laik bir devlette yönetim, toplumun ihtiyaçları din kurallarına göre değil, akılcı ve bilimsel yollarla giderilmeye çalışılmıştır.
  3.Laiklik kişilere din, vicdan (inanç) ve ibadet özgürlüğü sağlamıştır.
  4.Laiklik ilkesine göre; devlet gerçek bir kişi olmadığından resmi bir dini yoktur.
  5.Laiklikte devletin belli bir dine üstünlük tanıması, onun kurallarını devlet gücüyle benimsetmeye ve uygulatmaya çalışması yoktur.
  6.Herkes din ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
  7.Laiklik ilkesi Türk toplumunun batılılaşmasına çağdaşlaşmasına ortam hazırlamıştır.
  8.Atatürk laiklik ilkesiyle, dini faaliyetlerin çıkar amacıyla kullanılmasının önlenmesini, bilimsel esasların ve ileri teknolojinin yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlamayı amaçlamıştır.

  Laiklik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılâplar
  1.Saltanatın kaldırılması
  2.Halifeliğin kaldırılması
  3.Şeriyye ve Evkaf Vekaleti-nin (bakanlığının) kaldırılarak yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün kurulması
  4.Eğitim - öğretimin birleştirilmesi ve medreselerin kapatılması
  5.Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
  6.İbadet yerlerinin dışında dinsel kıyafet, sembol ve işaretlerle dolaşılmasının yasaklanması
  7.Yabancı okullarda ders kitaplarındaki dinsel sembol ve işaretlerin kaldırılması,turkeyarena.net
  8.Ekonomi, hukuk, eğitim ve sosyal yaşam gibi her alanda dinden kaynaklanan uygulamalara son verilmesi
  9.Medeni Kanunun kabul edilmesi
  10.1928-de anayasadan -Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dini İslamdır.- maddesinin çıkarılması
  11.1937de laiklik ilkesinin anayasaya girmesi

  Laiklik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar
  1.Bu ilke ile din ve mezhep farklılıkları ortadan kaldırılarak toplumsal alanda kaynaşma sağlanmıştır.
  2.Türkiyede hukuk birliğinin sağlanmasında etkili olmuştur.
  3.Toplum hayatında dine, inanca ve insana saygı ve hoşgörü gelişmiştir.
  4.Laiklik ilkesi sayesinde yabancı devletlerin azınlıkları bahane ederek içişlerimize karışması engellenmiştir.
  5.Türkiyenin çağdaşlaşması hızlanmıştır.
  6.Din ve vicdan hürriyeti sağlanmıştır.
  7.Laikliğin kabul edilmesiyle Türkiyede akla, bilime, gerçeğe ve özgürlüğe dayanan bir toplum ve devlet sistemi kurulmuştur.
   


 2. Misafir Guest

  teşekkürler
   
 3. Misafir Guest

  çok yararlı buldum teşekkürler
   

Sayfayı Paylaş