Laiklik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

Konusu 'Tarih' forumundadır ve RüzGaR tarafından 28 Aralık 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Laiklik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar
  Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı tutulmasıdır. Atatürk’ün laiklik ilkesi, kişilerin din, ibadet ve vicdan özgürlüğünün sağlanmasını ifade eder. Ayrıca devlet düzeninin ve hukuk kurallarının, dine değil akla ve bilime dayandırılmasıdır. Burada gözetilen asıl amaç, tamamen din özgürlüğüdür. Anayasanın değiştirilemez bir maddesi olduğundan dolayı laiklik ilkesi ile devlet, vatandaşlarının ibadet etme özgürlüğünü güvence altına almıştır. Akılcılık, bilimsellik, din ve inanç özgürlüğü, ibadet serbestliği gibi kavramlar laiklik ilkesini çağrıştırır.turkeyarena.net İslam dininde ki “Dinde zorlama yoktur” inancı laiklik ilkesinde en güzel şekilde yansıtılmaktadır. Laiklikte, insanlar dindar olmaya ya da belli bir dini ve mezhebi benimsemeye zorlanamazlar. Atatürk’ün laiklik ilkesi aklı ve bilimi işaret etmektedir.

  Laiklik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar
  -Saltanatın kaldırılması

  -Cumhuriyetin ilanı

  -Halifeliğin kaldırılması

  -Şer’iye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması

  -Tevhid-i Tedrisat kanunu

  -Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

  -Medeni Kanun’un kabulü

  -1928-de anayasadan -Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dini İslamdır.- maddesinin çıkarılması

  -1937de laiklik ilkesinin anayasaya girmesi

  -Maarif Teşkilatı hakkındaki kanunun kabulü

  -Medreselerin kapatılması

  -Kılık Kıyafet Kanunu’nun kabulü (Peçe ve Çarşaf giyilmesinin yasaklanması)

  -Ekonomi, hukuk, eğitim ve sosyal yaşam gibi her alanda dinden kaynaklanan uygulamalara son verilmesi

  -İbadet yerlerinin dışında dinsel kıyafet, sembol ve işaretlerle dolaşılmasının yasaklanması
   


Sayfayı Paylaş