Kuvayi Milliye ve Özellikleri

Konusu 'Tarih' forumundadır ve RüzGaR tarafından 4 Mart 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Kuvayi Milliye ve Özellikleri
  İşgallere karşı ilk anda düzenli ordular kurma imkânı olmadığından, çeşitli bölgelerde; düşmana direnmek, düşmanı oyalamak amacıyla kurulan bölgesel nitelikli silahlı halk kuvvetlerine Kuva-i Milliye (Milli Kuvvetler) denir. Bu direniş gittikçe güçlenerek “Kuva-i Milliye Ruhu”nu oluşturdu.

  İlk direnişi Hatay’da Fransız ve Ermenilere karşı başlatan milli kuvvetlerin, düzenli olarak ilk mücadelesi, İzmir’in işgalinden sonra Batı Anadolu ve Trakya’da Yunanlılarla oldu.

  Kuvay-ı Milliye’nin Kurulma Nedenleri
  - Osmanlı Devletinin 1. dünya savaşından yenik çıkması
  - Halkın milliyetçi bilince sahip olması
  - Yapılan işgallerin haksız gerekçelere dayanmasına rağmen önlenememesi
  - İstanbul Hükümetinin işgalleri önlemekte ve halkı korumakta yetersiz kalması
  - Osmanlı ordularının büyük bir kısmının terhis edilmiş olması
  - İşgalci orduların ve azınlıkların kurduğu silahlı çetelerin yaptıkları baskı ve şiddete karşı koyma isteği
  - Türk Milletinin vatanın bütünlüğüne ve bağımsızlığına düşkün olması

  Kuvay-ı Milliye Birliklerinin Özellikleri
  - Milli Mücadelenin ilk direniş gücü olmuşlardır.
  - İşgallere karşı vatanı savunmak amacıyla kurulmuşlardır.
  - Her biri kendi bölgesini korumaya çalışmıştır.
  - Kurtuluş savaşının örgütlenmesi için zaman kazandımıştır.
  - Tek bir merkezden yönetilmemişler başlarındaki kişilerin düşüncelerine göre hareket etmişlerdir.
  - Tam bir askeri disipline sahip değillerdir.
  - İhtiyaçlarını halktan karşılamışlardır.
  - Resmi kuruluşlar değillerdir. Tamamen gönüllülerden oluşan birliklerdir.
  - Düşman ordularını durduramamış, ancak yavaşlatmayı başarmışlardır.
  - Düzenli orduların kurulmasına zemin hazırlamışlardır.turkeyarena.net
  - TBMM’ye ve Milli Mücadele’ye karşı çıkan isyanları bastırmışlardır.
  - Güney cephesinde Kuvay-ı Milliye birlikleri Urfa Antep ve Maraş’ın Fransız ve Ermeni işgalinden kurtulmasını sağlamışlardır.

  Kuvay-ı Milliye Birliklerinin Kaldırılmasının Nedenleri
  - İhtiyaçlarını karşılamak için zaman zaman halka baskı yapmaları
  - Suçlu gördükleri kişileri kendi kurallarına göre cezalandırmaları
  - İşgalleri yavaşlatabilmelerine rağmen tamamen durdurmakta yetersiz kalmaları
  - Tek bir merkezden yönetilmemeleri
  - TBMM’nin isteklerini zaman zaman uygulamamaları
  - Bütün bu gerekçelerin sonucu olarak 8 Kasım 1920’de düzenledikleri orduların kurulması için Kuvay-ı Milliye birliklerinin dağıtılmasına karar verildi. İsmet Paşa bu görevi yerine getirmek amacıyla Batı Cephesi Komutanlığına atandı. Böylece TBMM kendi düzenli birliklerini Batı Cephesinde kurmuş oldu.

  Düzenli orduya geçildiği sırada bazı Kuvayi Milliyeciler isyan etmiştir. Demirci Mehmet Efe İsyanı I.İnönü Savaşı'ndan önce, Çerkez Ethem İsyanı ise I.İnönü Savaşı'ndan sonra bastırılmıştır.
   


Sayfayı Paylaş