Kuşeyri Kimdir Kısaca

Konusu 'Hakkında Bilgi' forumundadır ve Seçkin tarafından 6 Ekim 2016 başlatılmıştır.

 1. Seçkin Well-Known Member


  İmam Kuşeyri (Tam adı: Abdülkerim bin Hevazin bin Abdülmelik bin Talha bin Muhammed Ebu'l Kasim el-Nişaburi el-Kuşeyri) (doğumu 986, Horasan - ölümü 1072, Nişabur), müderris, mutasavvıf ve yazar. Ailesi Arap asıllı olup, Horasan civarına yerleşmişti. Annesi de Sülemi ailesine mensuptur. Kuşeyri, 986 (H. 376) senesinde Horasan’ın Üstuva nahiyesinde doğdu. 1072 (H. 465) yılında Nişabur’da vefat etti.

  Kuşeyri eğitiminden sonra tefsir, hadis ve tasavvufi konularda geniş kapsamlı çalışmalara başladı. İslam mezhebi araştırdı. Hacca gitti, devrin önemli ilim merkezleri olan Bağdat, Şam, Rey gibi şehirleri gezdi. Bu merkezlerde devlet ileri gelenleriyle yakınlıklar kurdu.

  Kuşeyri'nin çalışmaları Kur'an tefsiri, ve tasavvuf ağırlıklıdır. Bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkan ona İslam dünyasında büyük ün kazandıran Risaletü'l- Kuşeyri'dir. İki ana bölümden oluşan eserin ilk bölümünde mutasavvıfların görüşlerini, kısa biyografilerini ve onlarla ilgili keramet nev'inden olayları ve sözlerini anlatır. İkinci bölümde ise ağırlık tasavvufi terimlerine ayırmıştır.

  Kuşeyri'ye göre tasavvuf insanı eğiten, geliştiren, kemale ulaştıran, düşünce ve fiil arasında uyum sağlayan bir ilimdir. Ona göre bu bilimi öğrenip uygulayan kimse tüm kötülüklerden uzak kalır, iyi ve yardımsever bir insan olur. Kuşeyri'nin ünlü eseri Risaletü'l- Kuşeyri'ye asırlarca İslam alemindeki tasavvufla ilgili çalışmalarda başucu eseri olmuş ve Batılı birçok araştırmacıda bu eser üzerinde geniş kapsamlı çalışma yapmıştır.

  Eserleri


  - Letaif-ül-İşaret
  - El-Mi’rac
  - Şikayetü Ehl-i Sünne
  - El-Vasıyye
  - Et-Teysir fi ilm-it-Tefsir
  - Tertib-üs-Süluk fi Tarikıllah
  - El-Luma’ fi Akaid-i Ehl-i Sünne
  - Akidet-ül-Kuşeyriyye
  - En-Nahv-ul-Müevvel
  - Et-Tabhir fi ilm-it-Tezkir
  - Er-Risale fit-Tevbe ve Ahkamiha
  - Risale fi Beyan-is-Süluk
  - Uyun-ül-Ecvibe fi Meşhur-il-Ebvab
  - Kitabu Adab-is-Sufiyye
  - Nahv-ül-Kulub
  - Fasl-ül-Hitab fi Fadl-in-Nutk-ül-Müstetab
  - El-Münteha fi Nükte-i üli’n-Nüha
  - El-Erbaune Hadisen
  - Kitab-ül-Cevahir
  - Kitab-ül-Münacaat
  - Ahkam-üs-Sema
  - Et-Temyiz fi İlm-it-Tezkir
  - El-Kasidet-üs-Sufiyye
  - Et-Tevhid-ün-Nebevi
  - İstifadat-ül-Muratat
   


Sayfayı Paylaş