Kurtuluş şavaşı hazırlık aşaması kısaca

Konusu 'Soru-Cevap' forumundadır ve Misafir tarafından 8 Nisan 2012 başlatılmıştır.

 1. Misafir Guest


  Kurtuluş şavaşı hazırlık aşaması hakkında kısaca bilgi verebilirmisiniz?

  Kurtuluş savaşı hazırlık dönemi kısaca
  1-Kuvayi Milliye Hareketi
  2-Batı Cephesinin Kurulması
  3-Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı (19 Mayıs 1919)
  4-İşgallere Karşı İlk Direniş
  5-Amasya Genelgesi – 22 Haziran 1919
  6-Erzurum Kongresi (23 Temmuz-7 Ağustos 1919)
  7-Balıkesir Kongresi (26-30 Temmuz)
  8-Alaşehir Kongresi (15-25 Ağustos 1919)
  9-Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919)
  10-Osmanlı Hükümetleri ve Temsil Heyeti
  11-Amasya Görüşmesi (20-22 Ekim 1919)
  12-Temsil Kurulunun Ankara’ya Gelmesi (27 Aralık 1919)
  13-Meclisi-i Mebusan’ın Açılması
  Misak-ı Milli’nin kapsamı
  14-İstanbul’un İşgali (16 Mart 1920)
   


 2. EmRe Well-Known Member

  Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Kısaca
  1-Kuvayi Milliye Hareketi
  Vatanı koruma ve bağımsız yaşama duygusunu harekete geçirdi. Ulusal derneklerin miting ve yayın yoluyla, mahalli kurtuluş birliklerinin silahlı, işgal kuvvetlerine karşı başlattıkları direnme hareketlerine Kuvayi Milliye Hareketi denir. Bu hareketin özel amacı sadece belli bir bölgenin kurtarılmasına yöneliktir.

  2-Batı Cephesinin Kurulması
  Yunanlılar İzmir’i işgal ettikten sonra; Yunan birlikleri Menemen, Manisa ve Turgutlu’ya girdiler. Milli kuvvetlerin direnmesiyle karşılaştıkalrı için daha fazla ileriye gidemediler.

  3-Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı (19 Mayıs 1919)
  Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışından TBMM’nin açılışına kadar geçen süre ulusal mücadelenin hazırlık dönemini oluşturur ve kongreler dönemi olarak adlandırılır. Mustafa Kemal; İstanbul’un resmen olmasa da işgal altında bulunmasından dolayı kurtuluşun ancak Anadolu’da gerçekleştirileceğine inanıyordu.

  4-İşgallere Karşı İlk Direniş
  İşgal kuvvetlerine karşı ilk direniş Güney cephesinde Dörtyol’da başladı. 19 Aralık 1918 halk, Fransızlara silahla karşı koydu.

  5-Amasya Genelgesi – 22 Haziran 1919
  12 Haziran 1919’da Amasya’ya geçen Mustafa Kemal, burada hazırladığı genelgeyi tüm valiliklere ve ordu komutanlıklarına göndermiştir. Genelgenin halk üzerindeki etkisini artırmak amacıyla Rauf Orbay, Refet Bele ve Ali Fuat Cebesoy’a da imzalatmıştır.

  6-Erzurum Kongresi (23 Temmuz-7 Ağustos 1919)
  Mondros Ateşkes Antlaşmasının bir maddesine göre, Doğu Anadolu’daki altı ilde karışıklıklar çıktığı takdirde bu yerler işgal edilebilecekti. Bu maddede asıl amaç, Doğu Anadolu’da Ermenilere yurt sağlamaktı.
  Doğu illerinin haklarının savunulması gerekiyordu. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti bu amaçla kuruldu. Cemiyet oluşacak tehlikelere karşı mücadelenin yöntem ve hedeflerini belirlemek için bir kongre toplamaya karar verdi.
  Bitlis, Erzurum, Sivas ve Trabzon delegelerinin katılmasıyla toplanmıştır. 23 Temmuz 1919’da toplanan kongre Mustafa Kemal’i Kongre başkanlığına seçti. 14 gün süren kongrede bir “tüzük” ile bir “bildiri” hazırlandı.

  7-Balıkesir Kongresi (26-30 Temmuz)
  Toplanış amacı ve aldığı kararlar bakımından bölgesel bir kongredir. Yunanlılara karşı mücadele etmek amacıyla toplanmıştır. Ege Bölgesindeki direnişin örgütlenmesinde etkili olmuş, padişaha bağlılık bildirilmiştir. Amasya genelgesini onaylamıştır.

  8-Alaşehir Kongresi (15-25 Ağustos 1919)
  Balıkesir ve Erzurum kongresi sonuçlarını görüşmek için toplanmıştır. Bölgesel nitelikte bir kongredir.

  9-Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919)
  Amasya Genelgesinde alınan karar doğrultusunda Eylül’de çalışmalarına başladı.

  10-Osmanlı Hükümetleri ve Temsil Heyeti
  Mustafa Kemal İstanbul’da yasal bir hükümet kuruluncaya kadar Anadolu ile İstanbul’un resmi haberleşmesinin kesilmesini emretti. Hükümetle ilgili yazışmaların Sivas’taki Temsil Heyeti ile yapılmasını ilgililere bildirdi. Bunun üzerine fazla direnemeyen Damat Ferit Paşa, istifa etmek zorunda kaldı. 4 Ekim 1919’da yerine Ali Rıza Paşa atandı. Böylece Sivas Kongresinde öngörülen hedeflerden biri gerçekleşmiş oluyordu.

  11-Amasya Görüşmesi (20-22 Ekim 1919)
  Amasya Görüşmeleri İstanbul Hükümetinin temsilcileriyle Anadolu arasında geçmiştir.

  12-Temsil Kurulunun Ankara’ya Gelmesi (27 Aralık 1919)
  Meclise katılacak mebuslarla görüşmek üzere Ankara’ya giden Atatürk, bu arada Temsilciler Kurulu’nun Sivas’tan Ankara’ya taşınmasına karar verdi.

  13-Meclisi-i Mebusan’ın Açılması
  Seçimler yapılıyordu. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin adayları her yerde kazanıyordu. Mustafa Kemal Erzurum milletvekili seçilmiştir.

  Misak-ı Milli’nin kapsamı:
  1-30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesi imzalandığı andaki sınırlar esas alınarak kabul edilecektir. Düşman kuvvetlerinin işgali altında bulunan, çoğunluğu Arap olan yerlerin kaderi, ora halkının serbestçe vereceği karara bağlı kalacaktır.

  14-İstanbul’un İşgali (16 Mart 1920)
  İstanbulun işgali ile Kurtuluş savaşımız başlamıştır.
   

Sayfayı Paylaş