Küresel Simetri

Konusu 'Kimya' forumundadır ve RüzGaR tarafından 20 Ekim 2009 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Küresel Simetri
  Uyarılma: Bir atoma bir miktar enerji vererek son yörüngesindeki elektronların daha yüksek enerji düzeyin-deki orbitallere aktarılması olayına uyarılma denir. Karar-sızlık halidir. Enerji verme olayı kesilirse yüksek enerji dü-zeyine çıkan elektron aldığı enerjiyi vererek temel enerji düzeyine geçer.

  Örnek:
  1H: 1s1temel enerji düzeyi
  1H: 2s1uyarılmış hal
  6C: 1s2 2s2 2p2temel enerji düzeyi

  6C: 1s2 2s1 2p3uyarılmış hal
  11Na: 1s2 2s2 2p6 3s1temel enerji düzeyi
  11Na: 1s2 2s2 2p6 5s1uyarılmış hal
  15P: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3temel enerji düzeyi
  15P: 1s2 2s2 2p6 3s1 3p3 3d1uyarılmış hal

  Not: Grup ve periyot temel enerji düzeyindeki elekt-ron dağılımına göre yapılır.

  Küresel Simetri:
  Elektron dağılımında son orbitalin tam veya yarı dolma halidir. Kararlılık halidir.

  Tam dolu hali:s2p6d10

  Yarı dolu hali:s1 p3d5

  Soru: Atom numaraları aşağıda verilen elementlerin küresel simetri yapısında olup- olmadığını araştırınız:

  Atom numarası:1, 2, 5, 8, 10, 15, 25, 30
  1: 1s1 Küresel simetri yapısındadır.
  2:
  5:
  8: 1s2 2s2 2p4Küresel simetri yapısında değildir.
  15:
  25:
  30:

  Not: 6B ve 1B grubu elementleri kendi iç bünyesinde-ki enerjinin bir kısmını kullanarak daha kararlı bir yapıya u-laşmak için elektron dağılımlarında s orbitalinden 1 elekt-ron d orbitaline geçer. Küresel simetri yapısına ulaşmış o-lur. Bu olay uyarılma değildir. Çünkü dışarıdan enerji alın-mamış ve daha kararlı yapıya ulaşılmıştır.

  Örnek:
  24Cr: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4(yanlış)
  24Cr: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5(doğru)

  29Cu ve 42Mo elementlerinin elektron dağılımlarını da siz yapınız.
  29Cu
  29Cu
  42Mo
  42Mo
  Soru 1:
  X: 1s2 2s2 2p2
  Y: 1s2 2s1 2p3
  Z: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2

  Elektron dağılımları yukarıda verilen X,Y ve Z atomları
  için:
  I. Y, X in uyarılmış halidir.
  II. X ve Z aynı grup elementidir.
  III. Y küresel simetri yapısındadır.
  yargılarından hangileri doğrudur?

  A) Yalnız IB) I ve II C) I ve III
  D) II ve III E) I,II ve III

  Soru 2:
  Elektron dağılımında 5 tam dolu, 5 yarı dolu orbitali
  olan X atomu için:
  I. Atom numarası 15 tir.
  II. Metaldir.
  III. Uyarılmış haldedir.
  ifadelerinden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız IB) I ve II C) I ve III
  D) II ve III E) I,II ve III

  Soru 3:
  Atom numarası aşağıda verilen atomlardan hangisi
  küresel simetri yapısında değildir?

  A) 4 B) 7 C) 11 D) 24 E) 13
   


 2. Funda3418 Well-Known Member

  teşekkürler çok sağol
   

Sayfayı Paylaş