Küresel Isınma ve Kuraklık

Konusu 'Sosyal Konular' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 26 Mart 2012 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  En tehlikeli afet kuraklık - Küresel Isınma
  Küresel ısınma ve kuraklık ve bir de orman yangınları
  küresel ısınma, küresel ısınma nedir, küresel ısınma resimleri

  Kuraklık nedir, Kuraklık nedenleri, Kuraklığın etkileri, Kuraklık çeşitleri, küresel ısınma ve kuraklık arasındaki ilişki

  Kuraklık: Bir bölgede nem miktarındaki geçici dengesizliğin o bölgedeki su kıtlığı ile ilişkisi olarak kabaca tanımladığımız kuraklık doğal bir iklim olayıdır ve herhangi bir zamanda herhangi bir yerde meydana gelebilir.

  Kuraklığın etkileri
  1. EKONOMİK ETKİLERİ
  - Üründe Kayıp
  - Ekin alanlarının verimliliğinin azalması
  - Böcek istilası
  - Bitki hastalıkları
  - Ürün kalitesinde düşüklük
  - Süt ve Çiftlik Hayvanları Kaybı
  - Otlakların verimliliğinin azalması
  - Halka açık otlakların kapatılması veya sınırlandırılması
  - Hayvanlar için suyun temin edilememesi veya pahalılığı
  - Hayvanlar için besin temin edilememesi veya pahalılığı
  - Kereste Üretiminde Kayıplar
  - Orman yangınları
  - Ağaç hastalıkları
  - Orman alanlarının verimliliğinin azalması
  - Balık Üretiminde Kayıplar
  - Balık yetiştirme alanlarına zararı
  - Suyun azalmasından dolayı yavru balıkların kaybı
  - Ulusal Büyümede Kayıp, Ekonomik Gelişmede Gecikme
  - Yiyecek üretiminde düşüş - Yiyecek stoklarında azalma
  - Finansal kaynak bulmada zorluk (Kredi riski)
  - Nehir ve kanalların denizciliğe olan katkılarında kayıp
  - Yeni ve ilave su kaynaklarının geliştirilmesindeki pahalılık
  - Suyun taşınmasındaki pahalılık
  - Çiftçi gelirlerinde kayıplar
  - Eğlence iş alanlarında kayıplar
  - Enerjide kaynak azalması
  - Tarımsal üretimin direkt bağlı olduğu endüstrilerde kayıplar
  - Üretimdeki düşüşe bağlı işsizlik
  - Hükümetlerin vergi gelirinde kayıplar

  2. ÇEVRE ETKİLERİ
  - Toprakta su ve rüzgar erozyonu
  - Balık alanlarına zarar
  - Bitki alanlarına zarar
  - Suyun kalitesine etki
  - Hayvan kalitesine etki
  - Hayvan doğal yaşam alanlarına etki

  3. SOSYAL ETKİLERİ
  - Yiyecek kıtlığı
  - Yoksullukta artış
  - Göç
  - Sosyal huzursuzluk
  - Kırsal alanlardaki yaşam seviyesinde düşüş

  küresel ısınma - Kuraklık Türkiye'yi Kavuruyor, Küresel Isınma Ve Kuraklık için videolar
   


 2. BaRıŞ Well-Known Member

  Kuraklık Çeşitleri

  1. Meteorolojik kuraklık
  Uzun bir zaman içinde yağışın belirgin şekilde normal değerlerin altına düşmesi olarak tanımlanır. Nem azlığının derecesi ve uzunluğu meteorolojik kuraklığı belirler ve bölgeden bölgeye gelişiminde farklılıklar gözlenir. Örneğin yağışın ve yağışlı gün sayısının belirli bir değerden az olması temeline dayanarak kurak periyotlar teşhis edilir. Bu hesap şekli nemli subtropikal iklimler gibi yıl boyunca yağış alan yerler için uygundur. Diğer iklim bölgeleri mevsimsel yağış paternleri ile karekterize edilir. Diğer bir tanım şekli yağışın aylık, mevsimlik veya yıllık toplamlarının ortalamasından olan farkları ile ilişkilidir.

  2. Tarımsal kuraklık
  Tarımsal kuraklık meteorolojik kuraklığın çeşitli özellikleri ile çok yakın ilişkilidir. Toprakta bitkinin ihtiyacını karşılayacak miktarda su bulunmaması olarak tanımlanan tarımsal kuraklık nem kaybı ve su kaynaklarında kıtlık oluştuğu zaman meydana gelir. Ürün miktarında azalmaya, büyümelerinde değişime ve hayvanlar için tehlikeye sebep olur.

  3. Hidrolojik kuraklık
  Hidrolojik kuraklık yeraltı su kaynakları, yüzey suları veya yağış periyotlarının etkisi ile ilişkilidir. Meteorolojik kuraklığın uzaması durumunda hidrolojik kuraklıktan söz edilir. Uzun süreli yağış azlığının kaynak seviyeleri, yüzey akışı ve toprak nemi gibi hidrolojik sistemin bileşenlerinde kendisini göstermesidir. Yeraltı suları, nehirler ve göllerin seviyesinde keskin bir düşüşe sebep olur. İnsan, bitki ve hayvan yaşamı için büyük bir tehlike yaratır.Bir dönemde yaşanan yağış miktarında azalma toprak neminde hızlı azalmaya neden olacağı için tarımla uğraşanlarca hemen hissedileceği halde hidroelektrik santrallerinde bir süre etkili olmayacaktır. Hidrolojik kuraklıkta en önemli etken iklim olmasına rağmen arazi kullanımı (örneğin ağaç kesimi), arazinin verimsizleşmesi bölgenin hidrolojik özelliklerini etkiler. Bölgeler hidrolojik sistemleri ile birbirine bağlı oldukları için meteorolojik kuraklığın etkisi ile yağış kıtlığı yaşanan alanların sınırları daha genişleyebilir.
   

Sayfayı Paylaş