Kurandaki Emir ve Yasaklar

Konusu 'Dini Konular' forumundadır ve OrKuN tarafından 28 Mart 2011 başlatılmıştır.

 1. OrKuN Well-Known Member


  Ey iman edenler, bir kavim (bir başka) kavimle alay etmesin, belki kendilerinden daha hayırlıdırlar; kadınlar da kadınlarla (alay etmesin), belki kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kendi nefislerinizi (kendi kendinizi) yadırgayıp-küçük düşürmeyin ve birbirinizi ‘olmadık-kötü lakablarla’ çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Kim tevbe etmezse, işte onlar, zalim olanların ta kendileridir. (Hucurat Suresi, 11)

  Ey iman edenler, zandan çok kaçının; çünkü zannın bir kısmı günahtır. Tecessüs etmeyin (birbirinizin gizli yönlerini araştırmayın). Kiminiz kiminizin gıybetini yapmasın (arkasından çekiştirmesin.) Sizden biriniz, ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte, bundan tiksindiniz. Allah’tan korkup-sakının. Şüphesiz Allah, tevbeleri kabul edendir, çok esirgeyendir. (Hucurat Suresi, 12)

  Kendileri için bir takım yararlara şahid olsunlar ve kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (kurban adarken) Allah’ın adını ansınlar. Artık bunlardan yiyin ve zorluk çeken yoksulu da doyurun. (Hac Suresi, 28)

  Gerçek şu ki, Allah katında ayların sayısı, gökleri ve yeri yarattığı günden beri Allah’ın kitabında on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte dosdoğru olan hesab (din) budur. Öyleyse bunlarda kendinize zulmetmeyin ve onların sizlerle topluca savaşması gibi siz de müşriklerle topluca savaşmayın. Ve bilin ki Allah, takva sahipleriyle beraberdir. (Tevbe Suresi, 36)

  Ey iman edenler, mü’min kadınları nikahlayıp sonra onlara dokunmadan boşarsanız, bu durumda sizin için üzerlerine sayacağınız bir iddet yoktur. Artık (hemen) onları yararlandırın (onlara yetecek bir miktar verin) ve güzel bir salma tarzıyla onları salıverin. (Ahzab Suresi, 49)

  Sizden olan çocuklar, erginlik çağına erdikleri zaman, kendilerinden öncekilerin izin istediği gibi, bundan böyle izin istesinler. İşte Allah, ayetlerini size böyle açıklar. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Kadınlardan evliliği ummayıp da oturmakta olanlar, süslerini açığa vurmaksızın (dış) elbiselerini çıkarmalarında kendileri için bir sakınca yoktur. Yine de iffetli davranmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah, işitendir, bilendir. (Nur Suresi, 59-60)

  Kör olana güçlük yoktur, topal olana güçlük yoktur, hasta olana da güçlük yoktur; sizin için de, gerek kendi evlerinizden, gerekse babalarınızın evlerinden, annelerinizin evlerinden, erkek kardeşlerinizin evlerinden, kız kardeşlerinizin evlerinden, amcalarınızın evlerinden, halalarınızın evlerinden, dayılarınızın evlerinden, teyzelerinizin evlerinden, anahtarına malik olduğunuz (yerlerden) ya da dostlarınızın (evlerin)den yemenizde bir güçlük yoktur. Hep bir arada veya ayrı ayrı yemenizde de bir günah yoktur. Evlere girdiğiniz vakit, Allah tarafından kutlu, güzel bir yaşama dileği olarak birbirinize selam verin. İşte Allah, size ayetleri böyle açıklar, umulur ki aklınızı kullanırsınız. (Nur Suresi, 61)

  Ve onlar, Allah ile beraber başka bir ilah’a tapmazlar. Allah’ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmezler ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa ‘ağır bir ceza ile’ karşılaşır. (Furkan Suresi, 68)

  Ahidleştiğiniz zaman, Allah’ın ahdini yerine getirin, pekiştirdikten sonra yeminleri bozmayın; çünkü Allah’ı üzerinize kefil kılmışsınızdır. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızı bilir. (Nahl Suresi, 91)

  Bir ümmet diğer bir ümmetten (sayıca ve malca) daha gelişkindir diye, yeminlerinizi kendi aranızda bir bozuculuk unsuru yaparak, ipini kuvvetle eğirdikten sonra bozup-çözen (kadın) gibi olmayın. Şüphesiz Allah, sizi bununla imtihan etmektedir. Kıyamet günü hakkında ihtilafa düştüğünüz şeyi size muhakkak açıklayacaktır. (Nahl Suresi, 92)

  Yeminlerinizi kendi aranızda, bir bozuculuk unsuru edinmeyin; sonra sapasağlam basan ayak kayar ve Allah’ın yolundan alıkoyduğunuz için kötülüğü tadarsınız. (Ayrıca) Büyük azab da sizin içindir. (Nahl Suresi, 94)

  Allah’ın ahdini ucuz bir değere karşılık satmayın. Eğer bilirseniz, Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır. (Nahl Suresi, 95)

  Mü’minlerden iki topluluk çarpışacak olursa, aralarını bulup-düzeltin. Şayet biri diğerine tecavüzde bulunacak olursa, artık tecavüzde bulunanla, Allah’ın emrine dönünceye kadar savaşın; eğer sonunda (Allah’ın emrini kabul edip) dönerse, bu durumda adaletle aralarını bulun ve (her konuda) adil davranın. Şüphesiz Allah, adil olanları sever. (Hucurat Suresi, 9)

  Sen af (veya kolaylık) yolunu benimse, (İslam’a) uygun olanı (örfü) emret ve cahillerden yüz çevir. (A’raf Suresi, 199)
   


 2. OrKuN Well-Known Member

  Kur’an’ın Emirleri
  1. Okuyun.
  2. Secde edin.
  3. Sabırlı olun.
  4. Geceleri değerlendirin.
  5. Allah’ın adını anın.
  6. Yalnız Allah’ı vekil edinin.
  7. Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun.
  8. Namaz kılın.
  9. Zekat verin.
  10. Allah’tan af dileyin.
  11. İnsanları uyarın.
  12. Allah ile kul arasına girmeyin.
  13. Allah’ı tesbih edin.
  14. Kur’an’la öğüt verin.
  15. Allah’ın nimetlerini dile getirin.
  16. Sürekli faaliyette olun.
  17. Kur’an’dan yüz çevirenden siz de yüz çevirin.
  18. Rabbinizden size indirilene uyun.
  19. Dini Allah’a özgüleyerek dua edin.
  20. İbadethanelerde temiz ve güzel giyinin.
  21. Dualarınızı korku, ümit ve boynu büküklük içinde yapın.
  22. Allah’a güzel isimleriyle yakarın.
  23. Affetmeyi esas alın.
  24. İyiyi ve güzeli emredin.
  25. Cahillerden yüz çevirin.
  26. Şeytandan Allah’a sığının.
  27. Kur’an okunduğu zaman susun ve dinleyin.
  28. Allah’ı benliğinizin ta içinden anın.
  29. Allah’ın üzerinizdeki nimetlerini anın.
  30. Şeytanı düşman bilin.
  31. Ailenize namazı emredin.
  32. Yeryüzünü gezip dolaşın.
  33. Anne ve babaya çok iyi davranın.
  34. Akrabaya, çaresize, yolda kalmışa yardımcı olun.
  35. Ahde vefalı olun.
  36. Ölçü ve tartıda dürüst olun.
  37. Göklerde ve yerdeki sırları araştırın.
  38. Dünya nimetlerine aldanıp dinlerini oyun ve eğlence haline getirenlerden uzak durun.
  39. Üzerine Allah’ın adı anılan şeylerden yiyin.
  40. Günahın görüneninden de görünmeyenin de kaçının.
  41. Adil olun.
  42. Allah’tan korkun.
  43. Dini Allah’a özgüleyerek ibadet edin.
  44. Kötülüğü en güzel tavırla savın.
  45. İhtilaflarla karşılaştığınızda hükmü Allah’a bırakın.
  46. İstikamet üzere olun.
  47. Peygamber Ehlibeyti’ne sevgi ve saygı gösterin.
  48. Allah’a kaçıp sığının.
  49. Benliğini Allah’a adamış kişilerle beraberlikte ısrarlı olun.
  50. Bilmediklerinizi bilenlere/Kur’an ehline sorun.
  51. Nimetlere şükredin.
  52. İbrahim’in milletine (dinine) uyun.
  53. Allah’a çağrıyı şu üç yolla yapın: Hikmet, güzel öğüt, güzel tartışma.
  54. Haksızlığa karşılık verirken ölçülü davranın.
  55. Kendi zübürlerini (kutsal metinlerini) kutsal kitap haline getirenlerden uzak durun.
  56. Allah uğrunda cihat edin.
  57. Mescid-i Haram’ı kıble edinin.
  58. İyilik ve güzellik üretmekte yarışın.
  59. Sabır ve namazla yardım dileyin.
  60. Helal ve temiz yiyecekler yiyin.
  61. Kısası uygulayın (kısasta sizin için hayat vardır).
  62. Ramazan ayını oruçlu geçirin.
  63. Sizinle çarpışanlarla çarpışın.
  64. Sahip olduğunuz nimet ve imkanlardan başkalarına pay çıkarın.
  65. Güzel düşünüp güzel davranın.
  66. Barışı hep birlikte gerçekleştirin.
  67. Namazları, özellikle orta namazı iyi koruyun.
  68. Ribadan (anaparadaki haksız artış) uzak durun.
  69. Borçlanma işlemlerini yazıya geçirin, alış-verişlerinizde tanık bulundurun, alacaklarınızı rehinle güvenceye bağlayın.
  70. Allah’ın Resulü’ne itaat edin.
  71. Açılabilecek harplere karşı hazırlıklı olun, barış eğilimlerine de yapıcı yaklaşın.
  72. Beytullah’ı ziyaret edin.
  73. Toplumu aydınlatma ve ışık tutma ekipleri oluşturun.
  74. Yönetimde şurayı esas alın.
  75. Askerlik yapıp nöbet tutun.
  76. Kendinizi sürekli hesaba çekin.
  77. Cuma namazını kılın.
  78. Evlatlıklarınızı öz babalarına nisbet ederek çağırın (öz babalarını unutturmayın).
  79. Peygamberinize salat ve selam edin.
  80. Mümin hanımlara dışarı çıkarken dış giysiler giydirin.
  81. Yetimleri kollayıp, eğitin.
  82. Kadınlar arası eşcinsellik iddialarında dört görgü tanığı varsa, o kadınları evlerde tutun.
  83. Eşcinsel erkeklere eziyetle karşı çıkın.
  84. Sadakatsizlik ve iffetsizliklerinden korktuğunuz kadınlara önce öğüt verin, sonra onları yataklarında yalnız bırakın ve nihayet onları evden çıkarın.
  85. Araları açılan eşlerin barışmaları için iki hakem tayin edin.
  86. Su bulamadığınız zaman teyemmümle ibadet edin.
  87. Emanetleri ehil olanlara verin.
  88. Sizden olan yöneticilere itaat edin.
  89. Zulme uğrayan insanlar için çarpışın.
  90. Selama kesinlikle karşılık verin.
  91. Allah’a, peygamberlere, indirilen kitaplara, meleklere, ahiret gününe iman edin.
  92. Zina eden kadın ve erkeği dövün.
  93. İffetli kadınlara iftira edenleri dövün.
  94. Bakışlarınızı kontrol altında tutun.
  95. Mümin kadınlar başörtülerini göğüs yırtmaçlarının üzerine vursunlar.
  96. Hepiniz Allah’a tövbe edin.
  97. Evlenme durumuna gelenleri evlendirin.
  98. Meclislerde yeni gelenlere yer açın.
  99. Özü-sözü bir olmayan kişilerin getirdikleri haberleri iyice tetkik edin.
  100. Müminler arası çekişmelere müdahele ederek barışı sağlayın.
  101. Zandan sakının.
  102. Kendinize ve ailenize sahip çıkın.
  103. Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabileceklere karşı tedbirli olun.
  104. Allah’ın yardımcısı olun.
  105. İyilik ve takva üzere yardımlaşın.
  106. Av hayvanları üzerine Allah’ın adını anın.
  107. Namaz kılacağınız zaman abdest alın.
  108. Cünüp olduğunuz zaman boy abdesti alın.
  109. Allah’a varmak için vesile arayın.
  110. Hırsızın elini kesin.
  111. Uyuşturucudan, kumardan, tapılmak için dikilmiş taşlarda, şans oyunlarından uzak durun.
  112. Size komşu olmak isteyen herkese bu imkanı verin.
  113. Özü-sözü bir kişilerle beraber olun.
   
 3. OrKuN Well-Known Member

  Kur’an’ın Yasakları
  1. İnkarcılara, ahlaksızlara boyun eğmeyin.
  2. Yetimin hakkına dokunmayın, yetimi azarlayıp horlamayın.
  3. Yoksulu-dilenciyi horlayıp azarlamayın.
  4. Kendinizi aklanmış, kurtulmuş göstermeyin.
  5. Allah’ın yanında bir takım velilerin ardına düşmeyin.
  6. Nimet ve imkanları israf etmeyin.
  7. Yeryüzünde fesat çıkarmayın.
  8. İbadethanelerde Allah’tan başkasına yakarmayın, Allah’tan başkası için çağrıda bulunmayın.
  9. Allah’tan başka hiçbir varlığa kulluk ve ibadet etmeyin.
  10. Harcamada orta yoldan ayrılmayın (cimrilik ve savurganlık yapmayın).
  11. Rızık kaygısıyla çocuklarınızı öldürmeyin.
  12. Zinaya yaklaşmayın.
  13. Cana kıymayın.
  14. İlmine sahip olmadığınız şeyin ardına düşmeyin.
  15. Kibirlenmeyin, kasılıp böbürlenmeyin.
  16. Namazda sesinizi ne yükseltin, ne de kısın.
  17. Zalimlere eğilim göstermeyin.
  18. Hak dostlarını horlamayın.
  19. Allah dışında kişi ve kuvvetlere tapanların putlarına-tanrılarına sövmeyin.
  20. Allah’tan ümit kesmeyin.
  21. Dinde fırkalara ayrılmayın (bölünmeyin).
  22. Gelecek hakkında kesin hüküm vermeyin.
  23. Allah’a örnekler vermeye kalkmayın.
  24. Yeminlerinize ters düşmeyin.
  25. Yapay haramlar icat etmeyin.
  26. Davar sürüsüne dönüşmeyin.
  27. İtikaf (mescitte bir süre yalnızlığa çekilme) halinde iken cinsel temasta bulunmayın.
  28. Rüşvete asla bulaşmayın.
  29. Kendinizi tehlikeye atmayın.
  30. Müşrik (Allah’a ortak koşan) kadın ve erkeklerle evlenmeyin.
  31. Hayız halindeki (regl dönemindeki) kadınlarla cinsel temas kurmayın.
  32. Yeminlerinizi bahane ederek iyilikten kaçınmayın.
  33. Dinde; baskı, zorlama ve tiksindirmeye gitmeyin.
  34. Yaptığınız iyilikleri başa kakmayın.
  35. Kendinizin alıcısı olmadığınız şeyleri başkalarına vermeye kalkmayın.
  36. Tanıklıktan kaçınmayın.
  37. Savaştan kaçmayın.
  38. Allah’a ve Resulü’ne hıyanet etmeyin.
  39. Cihadı riyakarlık (gösteriş) aracı yapmayın.
  40. İnkarcıları gönül dostu edinmeyin.
  41. Gevşeyip kendinizi bırakmayın.
  42. Mallarınızı beyinsizlere, iradesini kullanamayanlara vermeyin.
  43. Şu kadınlarla nikahlanmayın: Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları, süt anneleriniz, süt kız kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, üvey kızlarınız, oğullarınızın karıları, aynı anda iki kız kardeş, başkaları ile nikahlı kadınlar.
  44. Kendi canlarınıza kıymayın.
  45. Birbirinizin nimet ve imkanlarına göz dikmeyin.
  46. Sarhoş ve cünüpken namaza yaklaşmayın.
  47. Size selam verenlere “sen mümin değilsin” demeyin.
  48. Hainlerin savunucusu olmayın.
  49. Allah’ın ayetleriyle alay edenlerin yanında oturmayın.
  50. İftiracıların tanıklığını ebediyen kabul etmeyin.
  51. Başkalarının evlerine habersiz ve selamsız girmeyin.
  52. Mümin kadınlar süslerini şu kişilerden başkalarına göstermesinler: Kocaları, babaları, kocalarının babaları, oğulları, üvey oğulları, kardeşleri, kardeşlerinin oğulları, Müslüman kadınlar, kadına ihtiyaç duymaz olmuş erkekler, kadınların mahrem yerlerini anlayacak yaşa gelmemiş çocuklar.
  53. Peygamber’e hitabınız birbirinize hitabınız gibi olmasın.
  54. Mallarınız ve çocuklarınızın Allah’ı anmanızı engellemesine izin vermeyin.
  55. Birbirinizle ve kendi benliğinizle alay etmeyin;birbirinize ve kendi benliğinize lakap takmayın.
  56. Birbirinizin ayıbını, sırlarını araştırmayın; birbirinizin gıybetini yapmayın.
  57. Yapmayacağınız şeyleri söylemeyin.
  58. Günah, düşmanlık ve saldırganlık üzere yardımlaşmayın.
  59. Haram edilmiş etleri ve kanı yemeyin.
  60. Allah’ın helal bıraktığı şeyleri haram ilan etmeyin.
  61. Ümitsizliğe yenik düşmüş insanları dost edinmeyin.
  62. Sadece Allah rızası için inşa edilmeyen mescitlere girmeyin.
   

Sayfayı Paylaş