Kredi Kartı Hakem Heyeti Kararına İtiraz Dilekçesi

Konusu 'Hukuk Rehberi' forumundadır ve EmRe tarafından 3 Şubat 2012 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  Kredi Kartına Hakem Heyeti Kararına İtiraz Dilekçesi
  Örnek Hakem Heyeti Kararına İtiraz Dilekçesi yazma

  Örnek Dilekçe


  (........)TÜKETİCİ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

  TC KİMLİK NO :
  DAVACI :
  ADRESİ :

  DAVALI :
  ADRESİ :


  KONU : Hakem Heyeti Kararına itirazımdan ibarettir
  AÇIKLAMALAR :
  1 ………………… Bankasının ……………………… Nolu kredi kartımdan …/…/2010 tarihli son dönem ekstreden görüleceği üzere …… TL kredi kartı aidatı adı altında kesinti yapmıştır

  2 ………………… Bankanın Genel Müdürlüğü’ne hitaben kredi kartı aidatı adı altında yapılan kesinti bedelinin tarafıma geri iade edilmesi için …/…/2010 tarihinde “İHTARNAME” gönderdim

  3 Gönderdiğim ihtar’a rağmen muhatabım Banka olumlu bir cevap vermediğinden dolayı ikamet ettiğim yerdeki “Tüketici Sorunları Hakem Heyeti” ne kredi kartı aidatı adı altında yapılan kesintinin 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanunun 6maddesi hükmünce “Haksız Şart” ve yine aynı kanunun 4/A maddesi hükmüncede “Ayıplı Hizmet” olduğunu bu sebeple ilgili kanun hükümlerince alınan bu bedelin tarafıma geri iade edilmesinin kararının verilmesini talep ettim

  4 ………………… Kaymakamlığı, Tüketici Sorunları Hakem heyeti’ nin /…/2010 tarih ve …………/………… nolu Kararı ile ilgili kanunun açık hükümlerinin ve Yargıtay 13 Hukuk Dairesi’nin “Kredi Kartı Aidatı Alınamaz” Kararı bulunmasına rağmen talebimin REDDİNE karar vermiş olup işbu nedenlerden dolayı bu dava’ yı Muhterem Mahkeme’nizde açma zarureti hasıl olmuştur

  HUKUKİ SEBEPLER : 4822 İle değişik 4077 sayılı Kanun ve diğer ilgili tüm mevzuat

  SÜBUT DELİLLERİ : Hakem Heyeti kararı, son dönem hesap ekstresi, ödeme belgesi, ihtarname, posta gönderi ekleri, örnek Yargıtay kararı, tanık beyanları, bilirkişi ve ispata yarar her türlü delil

  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeplerden ötürü; ………………… Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem heyeti kararının iptaline, banka tarafından kesintinin yapıldığı günden itibaren mahkeme kararının verildiği güne kadar mevduat hesaplarına uygulanan faizin ilave edilerek yapılan kredi kartı aidatı kesintisinin toplamının tarafıma geri iade edilmesine karar verilmesini Saygıyla arz ve talep ederim …/…/2010
  Davacı (Adı-Soyadı ve İmza)


  Eki :
  1 Hakem Heyeti Kararı,
  2 Son dönem hesap ekstresi,
  3 İhtarname,
  4 Posta gönderi ekleri,
  5 Ödeme belgesi,
  6 Yargıtay 13 Hukuk Dairesi kararı
   


Sayfayı Paylaş