Kredi Kartı Davalarında Görevli Mahkeme

Konusu 'Hukuk Rehberi' forumundadır ve EmRe tarafından 15 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  Kredi Kartı Davalarında Görevli Mahkeme

  Kredi Kartı Davalarında Görevli Mahkeme genel olarak Tüketici Mahkemeleri olsada aşağıdaki yargıtay kararınıda okumanızda yarar var.

  Kredi kartı ile ilgili yapılan takiplerde açılacak olan itirazın kaldırılması davasında İİK 68.md sayılan belgelerden birine dayanmanız gerekmektedir.

  Kredi Kartının Haksız Kullanımında Görevli Mahkeme

  Kredi Kartının Haksız Ele Geçirilip Kullanılması Nedenine Dayalı Menfi Tespit ve İstirdat Davasında Görevli Mahkeme hakkında Yargıtay Kararı
  T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2004/8496 K. 2004/10283 T. 4.10.2004 • GÖREVLİ MAHKEME ( Kredi Kartının Haksız Ele Geçirilip Kullanılması Nedenine Dayalı Menfi Tespit ve İstirdat Davasında ) • ÇALINTI KREDİ KARTIYLA DAVALI ÜYE İŞYERİNDE YAPILAN HARCAMA ( Bankaya Yapılan Ödeme Nedeniyle Menfi Tesbit ve İstirdat Talebi ) • MENFİ TESBİT VE İSTİRDAT TALEBİ ( Çalıntı Kredi Kartıyla Davalı Üye İşyerinde Yapılan Harcama Nedeniyle Bankaya Yapılan Ödeme İçin - Görevli Mahkeme ) • İSTİRDAT TALEBİ ( Çalıntı Kredi Kartıyla Davalı Üye İşyerinde Yapılan Harcama Nedeniyle Bankaya Yapılan Ödeme İçin - Görevli Mahkeme ) • KREDİ KARTINI ÇALAN KİŞİLERİN ÜYE İŞYERİNDEN YAPTIKLARI HARCAMALAR ( Kart Sahibinin İşyerine Karşı Açtığı Menfi Tesbit ve İstirdat Davasında Görevli Mahkeme ) 4077/m.6,10/A,23 ÖZET : Kredi kartı hamili ile kredi kartı veren arasındaki tüketici işlemleri 4077 Sayılı Yasa kapsamında değerlendirilebilir ise de, kredi kartı hamilinin haksız kullanım nedeniyle 3'üncü kişi ile olan ihtilafında genişletici yorum yoluyla bu madde kapsamında değerlendirilerek Tüketici Mahkemesinin görevli kabul edilmesi doğru görülmemiştir. DAVA : Dava dilekçesinde kredi kartı borcu olarak ödediği 370.000.000.- Lira yönünden borçlu olmadığının tesbiti, istirdaden faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece dava dilekçesinin görev yönünden reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin hamili bulunduğu kredi kartını çalan dava dışı 3. kişilerin davalı işyerinden yaptıkları alışveriş nedeniyle ihtirazi kayıtla kartı aldığı bankaya ödemek zorunda ka1dığı 370.000.000.- Lira için borçlu olmadığının tesbiti ile davalıdan istirdaden tahsilini, ihbar edilen olarak ilgili bankanın davaya dahil edilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkemece, 4077 Sayılı Kanunun 10/A ve 23. maddeleri uyarınca davaya bakmaya tüketici mahkemeleri görevli olduğundan görevsizlik kararı verilmiştir 4077 Sayılı Yasa kapsamında kalan tüketici işlemleri belirlenirken 6. maddesinde 10/A maddesinde düzenlenmesi öngörülen tüketici sözleşmesinin yazılı olacağı ve şartları belirtilmiştir. O nedenle kredi kartı hamili ile kredi kartı veren arasındaki tüketici işlemleri 4077 Sayılı Yasa kapsamında değerlendirilebilir ise de, kredi kartı hamilinin haksız kullanım nedeniyle 3'üncü kişi ile olan ihtilafında genişletici yorum yoluyla bu madde kapsamında değerlendirilerek tüketici mahkemesi'nin görevli kabul edilmesi doğru görülmemiştir. SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 04.10.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
   


Sayfayı Paylaş