KPSS Sınavında Çıkabilecek Güncel Sorular

Konusu 'Kpss B Grubu' forumundadır ve RüzGaR tarafından 22 Ocak 2009 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  KPSS Sınavında Çıkabilecek Güncel Sorular

  Yeni Cumhurbaşkanlığı Seçim Yasaları nasıl olmaktadır?
  21 Ekim 2007 Türkiye Cumhuriyeti Anayasa değişikliği referandumu ile düzenlenen bölümler:
  * Cumhurbaşkanının halk oyuyla seçilmesi.
  * Milletvekili genel seçimlerinin beş yıl değil dört yılda bir yapılması.
  * Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tamsayısının en az üçte biri(184) ile toplanır. (367 tıkanıklığı burada giderildi.)
  * Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasada başkaca bir hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz.
  * Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır.
  * Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.
  * Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür.
  Ayrıca, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde 10'u geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir.
  * Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder. (Daha önce de bu bölüm aynıydı.)
  * Cumhurbaşkanı seçimi, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden altmış gün içinde tamamlanır.
  * Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.
  İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.

  Schengen (serbest dolaşım) anlaşmasına yeni katılan ülkeler.
  * Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovenya, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti
  (Rum kesimi 2009, Bulgaristan ve Romanya ise 2011’de alana katılacak)
  (AB dışından İzlanda ve Norveç’te bu anlaşmaya katılıyor.)
  (Eski üyelerden İNGİLTERE ve İRLANDA , Schengen Anlaşmasına katılmıyor.)

  Kyoto sözleşmesini imzalamayan AB ülkeleri hangileridir?
  Kyoto sözleşmesini imzalamayan AB ülkeleri: Malta ve Kıbrıs'tır.


  2012 olimpiyatlarına aday ilimiz hangisidir?
  2012 olimpiyatlarına aday ilimiz İstanbul'dur.

  Tübitak kuruluşu nereye bağlıdır?
  Başbakanlık


  G8 Ülkeleri
  * ABD
  * Japonya - 2008'de Ev sahibi ülkedir.
  * Almanya
  * İngiltere
  * Fransa
  * İtalya
  * Kanada
  * Rusya

  NATO'da olupta askeri kanadında olmayan ülkeler?
  Fransa ve İzlanda

  Avrupa Birliğine üye olmak isteyen ülkeler nereye başvururlar?
  Avrupa Birliğine üye olmak isteyen ülkeler ilk olarak Avrupa Konseyi'ne başvururlar.

  İlçe sayısı en az olan ilimiz hangisidir?
  Bayburt'tur.


  EXPO 2015'i hangi şehir kazanmıştır?
  Milano

  Birliğinde yasama işlemlerini hangi organ yürütür?
  Avrupa parlamentosu


  2008 yılında bağımsız olan, son Avrupa ülkesi hangisidir?
  Kosova

  Vesayet konseyi hangi kurumda bulunur?
  Birleşmiş Milletler
  * Vesayet konseyi, kendilerini yönetecek gücü olmayan devletleri bağımsız hayata geçirmek için yardımda bulunur. (Genellikle afrika ülkeleri)

  Kemal Derviş'in 2009 yılına kadar başkanlığını yapacağı BM örgütü hangisidir?
  Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)

  AB'nin parasal politikasını hangi kurum yönetir?
  Avrupa Merkez Bankası

  Anadolu ajansı kuruluşu nereye bağlıdır?
  Başbakanlık

  Nobel edebiyat ödülünü alan ilk Türk yazar hangisidir?
  Orhan Pamuk (2006)

  Kültür ve Turizm bakanımız kimdir?
  Kültür ve Turizm bakanımız 2008 yılı itibariyle Ertuğrul Günay'dır.

  Kültür ve Turizm Bakanlığı 2008'i hangi şairimizin yılı ilan etmiştir?
  Kültür ve Turizm Bakanlığı 2008'i 'YAHYA KEMAL BEYATLI YILI' ilan etmiştir.

  AB ile Müzakeresi devam eden ülkeler?
  Türkiye, Hırvatistan ve Makedonya'dır.

  AB'den kendi isteğiyle ayrılan bölge neresidir?
  AB'den kendi isteğiyle ayrılan bölge Grönland'dır. (Danimarkaya bağlı bir özerk bölgedir.)

  Ab'ye üye olup da NATO'ya üye olmayan ülkeler? Avusturya, Finlandiya, İsveç, G. Kıbrıs, Malta

  Avrupa Komisyonu tarafından avrupa elçisi unvanı verilen piyanistimiz?
  Avrupa Komisyonu tarafından ‘Avrupa Elçisi’ unvanı verilen piyanistimiz Fazıl Say'dır.
  Avrupa Birliği’ne bağlı Avrupa Komisyonu tarafından '2008 Kültürler Arası Diyalog çalışmalarında' Ambassador (Elçi) unvanıyla görev yapacak.

  Akdeniz ülkeleri zirvesi…
  Akdeniz ülkeleri devlet başkanları zirvesinin 13 Temmuz’da Paris’te yapılacağı açıklandı.Ekonomik, siyasal ve kültürel bir birlik oluşturmayı amaçlayan Akdeniz Birliği Projesi,Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından önerilmiştir.

  2007 Nobel barış ödülünü kim aldı?
  2007 Nobel barış ödülünü, ABD eski başkan yardımcısı AL GORE aldı  NATO'nun askeri kanadından daha önce ayrılıp şimdi girmek isteyen ülke hangisidir?
  Fransa'dır.

  Lizbon Anlaşması imzalandı
  2005 yılında hazırlanan ve Fransa ile Hollanda'nın referandumla kabul ememesi nedeniyle iptal edilen AB anayasasının yerine daha hafifletilmiş bir AB anayasası hazırlandı.
  27 üye ülkeden sadece İrlanda referandum yapacak. Diğer ülkeler parlamantolarında oylama yaparak karar verecekler.
  Yeni AB anayasası ile 6 ayda bir yapılan dönüşümlü başkanlık sistemi yerine daha kalıcı bir sistem öngörülüyor.

  YTL'deki Yeni Sözcüğü Ne Zaman Kaldırılacak?
  01.01.2009'da kaldırılıcaktır.

  2010 Dünya futbol şampiyonası nerede olacak?
  Güney Afrika Cumhuriyeti'nde olacak.


  Unesco 2008'i hangi Türk yazarının yılı olarak ilan etmiştir?
  Unesco 2008'i Kaşgarlı Mahmut yılı ilan etti. Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Lugat-ı Türk'ü yazmıştır

  Nobel Ödüllerini Dağıtan ülke neresidir?
  Nobel Ödüllerini Dağıtan ülke İsveç'tir.

  Kyoto protokolünün geçerliliği ne zamana kadar sürecek?
  2012 yılına kadar sürecek.

  2008 Olimpiyatları nerede olacak?
  Pekin/Çin'de olacaktır.

  1 Temmuz 2008'de AB Dönem Başkanlığını Hangi Ülke Devralacak?
  Fransa

  1 ocak 2008'de AB Dönem Başkanlığını Hangi Ülke Devralmıştır?
  Slovenya  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
  • 15 üyeden oluşur.
  * Daimi üyeler: ABD, İngiltere, Rusya, Fransa, Çin (Veto hakları bulunuyor)

  Uluslararası Adalet Divanı
  • Birleşmiş Milletlerin yargı organıdır.
  * 15 yargıçtan oluşur.
  * Merkezi Lahey şehrindedir. (Hollanda

  FAO
  Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüdür.

  ILO:

  * Uluslararası çalışma örgütüdür.
  * Birleşmiş milletler bünyesindedir.
  * Cenova merkezlidir.

  Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)
  Türkiye kurucu üyedir.

  Avrupa Ekonomik ve İşbirliği Kalkınma Teşkilatı

  * Türkiye sonradan katılmıştır.
  * 1960'ta Marshall planını yürütmek için kurulmuştur.

  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hangi kuruluşa bağlıdır?
  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi'ne bağlıdır.

  Avrupa Konseyi
  • 1949 yılında kurulmuştur.
  * Türkiye kurucu üyedir. (1950'deki insan hakları sözleşmesini imzalamıştır.)
  * Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu örgüte bağlı olarak kurulmuştur.

  Avrupa Birliğine yardımcı kuruluşlar
  • Avrupa Birliği Konseyi
  * Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi
  * Avrupa Birliği Komisyonu
  * Avrupa Birliği Adalet Komisyonu
  * Avrupa Parlamentosu
  * Ekonomik ve Sosyal Komite
  * Avrupa Yatırım Bankası
  * Hesap Divanı (Sayıştay
   


 2. RüzGaR Super Moderator

  Avrupa Birliğinin 2008 yılı itibariyle kaç üyesi bulunmaktadır?
  Avrupa Birliğinin 2008 yılı itibariyle 27 üyesi bulunmaktadır.

  Euro'yu kullanmayan Avrupa Birliği ülkeleri
  İngiltere, Danimarka ve İsveç'tir.

  2007'de En son Avrupa Birliğine giren devletler
  Romanya ve Bulgaristan

  Avrupa Birliğinin Kurucu Üyeleri
  • Almanya
  * Belçika
  * Fransa
  * Hollanda
  * Lüksemburg
  * İtalya

  Avrupa Birliğine girmeyen Avrupa ülkeleri
  • Norveç
  * İzlanda
  * İsviçre

  Avrupa Birliğine aday ülkeler
  • Hırvatistan (Müzakereler başladı)
  * Makedonya (Müzakereler başladı)
  * Türkiye (Müzakereler başladı)
  * Arnavutluk
  * Bosna-Hersek
  * Sırbistan-Karadağ

  Türkiye'nin Unesco dünya miras listesine aday gösterilen alanlar
  * Sumela Manastırı
  * Mardin Evleri
  * Efes Antik Kenti


  Türkiye'deki Unesco dünya miras listesindeki alanlar


  * Ulu Cami ve Külliyesi - Divriği (Sivas)
  * Peri Bacaları - Kapadokya Yöresi
  * İstanbul'un tarihi alanları
  * Hattuşaş - (Hitit uygarlığının başkentidir.) Çorum
  * Nemrut Dağı (Komagene Krallığı kalıntıları) - Adıyaman
  * Xanthos/Letoon - Muğla ve Antalya
  * Pamukkale/ Hierapolis - Denizli
  * Safranbolu Evleri - Karabük
  * Truva antik kenti – Çanakkale

  2008 Avrupa kültür başkenti?
  Liverpool (ingiltere), Stavonger(Norveç)

  2010 Avrupa kültür başkenti?
  İstanbul, Essen (Almanya), Pecs (Macaristan)

  Şuan kaçıncı Türkiye Cumhuriyeti hükümeti görevdedir?
  60. hükümet kurulmuştur.

  Türkiye AB ile tam üyelik müzakerelerine ne zaman başlamıştır?
  3 Ekim 2005 tarihinde başladı.

  Ülkemizde adrese dayalı nüfus sayımı hangi tarihte başlamıştır?
  2007 yılında.

  EXPO 2015'e aday şehrimiz?
  İzmir

  Avrupa Birliğinin Kurulduğu Anlaşma nedir?
  Maastricht Anlaşması (1992)

  TBMM şuan kaçıncı yasama dönemindedir?
  23. yasama dönemine girmiştir.

  Birleşmiş Milletler genel sekreteri kimdir?
  01.01.2007 tarihinden itibaren Birleşmiş Milletler genel sekreteri Ban Ki-moon'dur. Güney Kore'lidir.

  1=>> organik tarım merkezi seçilen ilimiz izmir

  2=>> 2015expo izmire verilmedi 2015 expo milano da olacak

  3=>> mayıs ayında vefat eden ünlü türk opera santçımız leyla gencer'dir.italyanın milano kentinde vefaat etmiştir.

  4=>> 17 şubat 2008'de bağımsızlığını ilan eden avrupa ülkesi: Kosova kosova halen bm'ye üye olarak katılmadı.

  5=>> ücretlilere vergi iadesi, 1 ocak 2007’den itibaren kaldırıldı

  bunun yerine getirilen "asgari geçim indirimi", 1 ocak 2008 tarihinden itibaren uygulanacak

  6=>> türkiye'de asgari ücret en geç 2 yılda bir çal.ve sos. güv.bak.lığı tarafından "asgari ücret tespit komisyonu tarafından" belirlenmektedir.

  7=>> yeni seçilen güney kıbrıs rum başkanı hristofyas sorulabilir.

  8=>> berlusconi(italya) yi de unutmamak gerekir.

  9=>> unesco,2007 yılını “mevlana yılı” ilan etti. 2007 yılında mevlana’nın 800.yaşı kutlandı

  10=>> 2008 yılı dünyada kaşgarlı mahmut yılı olarak unesco tarafından kabul edildi

  11=>> ab (avrupa birliği) dönem başkanlığı 1 ocak 2008'de slovenya'ya geçti.1 temmuz 2008'de fransa'da olacak. 6 ayda bir değişiyor.

  12=>> 2007 nobel barış ödülünü. al gare aldı.

  13=>> 2008 olimpiyatları çin'in pekin şehrinde yapılacak.

  14=>> bm genel sekreteri ban=>> ki moon, güney kore dışişleri eski bakanı bm'nin 8. genel sekreteri.

  15=>> barroso(ab başkanı) ve rehn(ab nin genişlemeden sorumlu başkanı) de sorulabilir

  16=>> ımf: 185 üye ülkesi vardır.başkanı dominique strauss=>> kahn.merkez washington d.c

  17=>> dünya bankası(wb) : başkanı robert b. zoellick.

  18=>> kemal derviş hangi kuruluşun başkanıdır tarzında sorabilriler: undp(birleşmiş milletler kalkınma programı)

  19=>> beş yıllık kalkınma planı ne zaman yürürlüğe girdi 1934

  20=>> anayasa mahkemesi bir davayı en fazla ne kadar sürede sonuçlandırmalıdır? 5 ay

  21=>> devlet bakanının meclis dışındanda seçilebileceği maddesi anayasamıza ne zaman girmiştir? 1961 anayasası

  22=>> anayasamızda kadın erkek eşitliği kaç değişikliği sonucu yer almıştır? 2004

  23=>> venezuela baskanı kımdır? hugo chavez

  24=>> avrupa birliğindeki ülke sayısı: 27=>> en son katılan romanya ve bulgaristan

  25=>> g=>> 8 2007 haziran ayı toplantısı nerede yapılmıştır? almanya

  26=>> 2008 nato zirvesi : 2=>> 4 nisan'da bükreş'de yapıldı.

  27=>> isviçre bankası'nın dünyanın en pahalı kenti araştırmasında 1.sırada oslo yeraldı.(istanbul 27.sırada)

  28=>> 2010 yılı için avrupa kültür başkenti istanbul olacak.

  29=>> siyasi partilerin mali ve siyasi denetimini aşağıdakilerden hangisi yapmaktadır? anayasa mahkemesi yapar

  30=>> ocak 2008 seçimlerinde seçilen yeni rus başkanı medvedev olmuştur. medevedev putin'in yerine 4 yıl ülkeyi yönetecektir.mayısta medvedev cb. Oldu.putin başbakan.

  31=>> avrupa birliğine üyelik için herhangi bir başvuruda bulunmamıştır isviçre

  32=>> uluslararası çalışma konferansına üye ülklerce her yıl aşağıdaki kentlerden hangisinde toplanırlar? cenevre(isviçre)

  33=>> amerikadaki kriz: mortgage krizidir.

  34=>> 2009 dünya su forumu istanbul'da

  35=>> 2008 yılında sabancı müzesinde salvador dalinin resimleri sergilenecek..

  36=>> 2008 yılında faaliyete geçirilmesi beklenen türkiyenin ilk askeri amaçlı uydu projesinin adı:göktürktür..

  37=>> 2010 olimpiyatları:vancouver şehrinde yapılacak..

  38=>> 2007 de ölen dünyaca ünlü italyan tenör:luciano pavorotti

  39=>> bm ler 2008 i

  hem "tuvalet yılı"

  hem de "patates yılı"

  ilan etmiş

  40=>> 2008 13.avrupa futbol şampiyonası isviçre ve avusturya da yapılacak.

  41=>> imf'de sdr miz 1191.

  governorumuz mehmet şimşek.

  42=>> güney kıbrıs hristofyas seçildi.bu adam önceden akel genel sekreteriymiş.

  hristofyastan önce papadopulos vardı

  43=>> oecd: 30 üyesi vardır, başkanı angel gurría'dır.

  44=>> world economic forum 2008 yılında davos da gerçekleşmiştir.

  45=>> Türkiye bm güvenlik konseyine geçici üye olabilmek için başvurdu . geçici üyeliğe kabul edilmesi için 128 ülkenin olumlu oyunu alması gerekli.

  46=>> yargıtay cumhuriyet başsavcısı:abdurrahman yalçınkaya

  47=>> anayasa mahkemesi başkanı:haşim kılıç

  48=>> lozan ant.nını imzalanmasından sonra misak=>> ı milliye uygun olarak türk sınırlarına katılan bölge=hatay

  49=>> mustafa kemal'in partiler üstü olarak gördüğü ilkesi=cumhuriyetçilik

  50=>> selçuklularda eyaletlerde ekonomik hayatın denetlenmesi ve geliştirilmesi görevini üstlenen görevli=muhtesip

  51=>> rusya ithalat taptığımız ülkeler arasında 2006'dan beri birinciliği almanya'dan almıştır. payı %14=>> 15 civarı. tamamına yakını petrol, doğalgaz, demir=>> çelik, alüminyum gibi ara mallardır.

  52=>> türkiye, 2008 frankfurt kitap fuarı’nın konuk ülkesi olacak. çok önemli...

  53=>> türk=>> hun imparatoru oğuz han`ın kazandığı zaferler ve yaptığı seferleri anlatır?

  oğuz destanı

  54=>> ingiltere hong kong'a 1897=>> 1997 yılları arasında egemendi 1997'de çin'e geçti.

  55=>> göktürklerin ilk zamanlarını konu edinen destan? ergenekon

  56=>> türkiye, bm=>> gk 2009=>> 2010 dönemi geçici üyeliği için avusturya ve izlanda ile birlikte batı avrupa ve diğer grup(weog)tan aday! tr daha önce 1952=>> 1953 1954=>> 1955 ve 1961de polonya ile yarım dönem olmak üzere toplam 5yıl güvenlik konseyinde temsil edildi.

  57=>> ab ile müzakerelerde şimdiye kadar açılıp kapatılan(ayrıca tek) başlık: bilim ve araştırma.!

  ab ile müzakerelerde şuan askıda olan başlıklar(8 tane)

  1.malların serbest dolaşımı.

  2.hizmetlerin serbest dolaşımı.

  3.sermayenin serbest dolaşımı.

  4.tarım.

  5.balıkçılık.

  6.gümrük birliği.

  7.dış ticaret.

  8.ulaştırma.

  ab ile müzakerelerde son açılan iki başlık;

  trans=>> avrupa ağları

  tüketicinin ve sağlığının korunması

  müzakereler toplam 35 başlık.

  58=>> dünya ticaret örgütü 1995 te kuruldu.türkiye içinde.

  59=>> oecd 1961 de kuruldu.türkiye içinde.

  60=>> 1972de referandum yaparak babalar gibi 'ab sana ihtiyacım yok!' sözünü söyleyen birliğe girmeyi reddeden avrupa ülkesi :norveç!

  61=>> gatt 1947de kuruldu 48 de yürürlüğe girdi, 1995te wto kurulunca pek bi önemi de kalmadı!

  62=>> tr, 1952de yunanistan'la beraber nato üyesi oldu. nato'ya alınmamızda etkili olan olgu kore savaşında türk ordusunun gösterdiği başarıdır.

  63=>> çin 2001de wto üyesi oldu. wtonun 150. üyesi vietnam! rusya federasyonu halen daha wtoya üye değil!

  64=>> anayasaya göre genel seçimlere 3ay kala kendiliğinden istifa eden ve yerlerine bağımsız kişiler atanan 3 bakanlık :adalet=>> içişleri=>> ulaştırma!

  65=>> yaklaşık 200 ülkeden temsilciler, iklim değişikliği ile mücadele yollarını görüşmek üzere endonezya'nın bali kentinde biraraya geldi.

  66=>> kyoto protokolu 1997’de imzalandı.2005 te yürürlüğe girdi.

  birleşmiş milletler'in öncülüğünde, geçerlik süresi 2012 yılında dolacak olan kyoto protokolü'nün yerini alacak yeni bir anlaşma için müzakere çerçevesi ve takvmi belirlenmesi öngörülüyor. kyoto protokolü 2012 yılında sona erecek

  2007 sonunda kyoto sözleşmesini abd, türkiye ve avustralya imzalamışlardır

  67=>> nobel ödüllerini dağıtan ülke.......işveç

  68=>> ikinci avrupa birliği=>> afrika zirvesi portekiz'in başkenti lizbon'da yapılıyor. türkiye zirveye gözlemci ülke olarak katıldı.

  69=>> 2007 dünya folklor yarışmasında türkiye polonya'da dünya birincisi olmuştur.

  70=>> güneydoğu anadolu da artuklulardan sonra dilmaçoğulları na bağlı erzen olarak geçen şehrin türk şehri olduğu ortaya çıktı.daha önce ermenilere ait olduğu iddia ediliyordu

  71=>> 2010 dünya şampiyonası: güney afrika cumh.de olcak

  72=>> tc kimlik no uygulaması 01.01.2007 de yürürlüğe girdi

  73=>> yeni türk lirasındaki yeni sözcüğü 01.01.2009 da kaldırılıcaktır.

  74=>> dünya ekonomik formu toplantıları davosta

  75=>> merkezi paris'te bulunan ekonomik kalkınma ve işbirliği örgütü (oecd), türkiye'de, 2008 yılında büyüme hızının yüzde 6 civarında olacağını öngörüyor.

  76=>> nobel ödüllerini dağıtan ülke işveç

  77=>> ab ye üye olmak isteyenler ilk olarak avrupa konseyine başvuruda bulunurlar

  78=>> 2007 dünya folklor yarışmasında türkiye polonya da dünya birincisi olmuştur.

  79=>> 2007 karadeniz oyunları trabzon'da yapıldı.

  80=>> 2007 nobel barış ödülünü. al gare aldı

  81=>> 2008 ikinci avrupa birliği=>> afrika zirvesi portekiz'in başkenti lizbon'da yapılıyor.türkiye'yi başbakan recep tayyip erdoğan temsil etti

  82=>> 2008, g=>> 8(en gelişmiş 8 ülke) ev sahibi ülke japonya

  83=>> 2008 eurovision şarkı yarışması sırbistan başkenti belgrad'da 22 =>> 24 mayısta yapılacak.

  84=>> 2008 avrupa şampiyonası: avusturya,iisviçre iki ülke organize ediyor.türkiye ülke olarak 4 kez katılmıştır.

  85=>> 2008 türkiyede 'yahya kemal yılı' ilan edildi.

  86=>> 2009 yılı dünyada kâtip çelebi ve hacı bektaş=>> ı veli oldu.

  87=>> 2009 fransada türk yılı olarak kutlanacak.

  88=>> 2009 avrupa voleybol şampiyonası türkiyede yapılacak.

  89=>> 2009 akdeniz oyunları italya da

  90=>> 2010 dünya kupası güney afrikada

  91=>> ermeni sorunu ilk kez 1878 berlin kongresinde (anlaşmasında)gündeme gelmiştir.

  92=>> şu an tr'de 16 tane büyükşehir belediyesi var: 01=>> 06=>> 07=>> 16=>> 21=>> 25=>> 26=>> 27=>> 33=>> 34=>> 35=>> 38=>> 41=>> 42=>> 54=>> 55

  93=>> tr'de ilk nüfus sayımı hangi yıl yapıldı? el=>> cevap:1927'de yapılmış ve 13,5 milyondu!

  94=>> 1863 yılından beri kapalı olan ve kıbrıs=>> lefkoşe yi ikiye ayıran bm katkısıyla 2008 de açılan barikatın adı? lokmacı barikatı'dır

  95=>> expo nun genel merkezi ? "paris" dir.

  96=>> fao: bm gıda ve tarım örgütü.merkezi roma

  97=>> avrupa insan hakları mahkemesi: avrupa konseyine bağlıdır

  98=>> il özel idaresinin organı olan il genel meclisinin başkanı önceden vali idi yeni çıkan kanunla başkan vali değildir yapılacak seçimle belirlenmektedir.ayrıca vali önceden belediye bütçesini red etme hakkına sahipti ama artık geri çevirme değil de danıstaya dava acabilmektedir.

  99=>> bmye son katılan ülke karadağ(montenegro)28.06.2006'da katıldı 192.üye oldu. bu arada tr, bm'yi kuran 51 ülke arasında yer almaktadır.

  100=>> boğazlar sorunu ilk kez 8 temmuz 1833 hünkar iskelesi anlaşmasıyla uluslararsı sorun olmuş ve möntro boğazlar sözleşmesiyle de son halini almıştır.
   
 3. RüzGaR Super Moderator

  101=>> itilaf devletleri arasındaki ilk ayrılık paris barış konferansında,ikinci ayrılık ankara ant.yla ortaya çıkmış

  102=>> ingiltere tbmm'nin gücünü ilk kez mudanya ateşkes ant.yla tanımıştır

  103=>> tbmm nin gücünü tanıyan ilk devlet ermenistan(gümrü ant.),ilk müslüman devleti afganistan(afganistanla dostluk ant.) ,ilk avrupa devleti sovyet rusya (moskova ant.) ,ilk itilaf devleti ise fransa (ankara ant.)'dır.

  104=>> Ab’nin genişlemesi:

  1951:avrupa kömür çelik birliği(ecsc):fransa=>> almanya.

  1957:roma antlaşması ile avrupa ekonomik topluluğu (eec)kuruldu:belçika=>> fransa=>> almanya=>> italya=>> lüksemburg=>> hollanda.

  1965:füzyon antlaşması ile avrupa topluluğu(ec) oldu.

  1973:danimarka,irlanda ve ingiltere katıldı.

  1992:maastricht antlaşması ile avrupa birliği(eu)adını aldı.

  1995:avusturya=>> finlandiya ve isveç katıldı.

  2004:cyg,cz,est,h,lv,lt,gby,pl,sl,sv (10 üye)katıldı.

  2007:bulgaristan=>> romanya katıldı. 27 üyeli şuan.

  105=>> türkiye milletler cemiyetine 1932 de ispanya nın önerisiyle girmiştir.

  106=>> anayasa mahkemesi 46. yılını kutladı

  107=>> türk hukuku ilk kez uygurlar döneminde yazılı hale getirildi.

  108=>> tarihte yazıyı ilk kullanan türk devleti: göktürkler

  109=>> bm'nin ana organları 6 tanedir:

  1.genek kurul(ga)

  2.güvenlik konseyi(sc)

  3.ekonomik ve sosyal konsey(ecosoc)

  4.vesayet konseyi(tc)

  5.uluslararası adalet divanı(ıcj)

  6.sekreterlik(sec)

  110=>> ab ile müzakerelere devam eden ülkeler türkiye ve hırvatistan, adaylığı kabul edilen ülke makedonya.

  111=>> aralık 2007'de suikast sonucu benazir butto öldürüldü.

  112=>> tr'de ilk devalüasyon ne zaman yapıldı?

  1946'da (r. peker döneminde)

  113=>> ab'de parasal birliğe (euro) katılmayan ülkeler ingiltere, danimarka ve isveç. yunanistan sonradan katıldı ve sisteme şu an 12 üye ülke dahil.

  114=>> tbmm ihtisas komisyonları :

  1.anayasa

  2.adalet

  3.içişleri

  4.dışişleri

  5.milli eğitim,kültür,gençlik ve spor

  6.bayındırlık,imar,ulaştırma ve turizm

  7.çevre

  8.sağlık,aile,çalışma ve sosyal işler

  9.tarım,orman ve köyişleri

  10.sanayi,ticaret,enerji,tabii kaynaklar,bilgi ve teknoloji

  11.dilekçe

  12.plan ve bütçe

  13.kamu iktisadi teşebbüsleri

  14.insan haklarını inceleme

  15 milli savunma komisyonu

  16 tbmm hesaplarını inceleme komisyonu

  17.avrupa birliği uyum

  en son kurulan komisyon da avrupa birliğine uyum komisyonudur

  115=>> abd bayragında 50 yıldız var, eyaletleri temsil eder

  cum. forsunda 16 yıldız var, türk devletlerini temsil eder

  ab bayragında 12 yıldız var, kurucu ülkeleri temsil eder ( ilk altı ülke ve sonradan katılan digerleri)

  116=>> latince terimler:

  ceteris paribus: diğer her şey sabitken

  mutatis mutandis: gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra

  de facto: aslında, gerçekte (in fact)

  ex ante: dönem öncesi

  ex post: dönem sonrası

  117=>> resmi işlemlerde tc kimlik no bu günden itibaren zorunlu oldu (29 nisan 2008)

  118=>> 16 yıldız olup tarihte kurulan 16 türk devletini(büyük hun,avrupa hun,....)temsil etmektedir. güneş ise tc'ni temsil ediyor. cumhurbaşkanlığı forsunda güneş+16 yıldız var!

  119=>> 2007 nobel ıktisat odulu "mekanizma tasarimi teorisi'ne" yaptiklari katkilardan dolayi 3 iktisatci, leonid hurwicz, eric s. maskin ve roger b. mayerson paylastilar.

  120=>> ımf nin en son katılan karadağ ile birlikte 182 üyesi var.

  121=>> cumhurbaşkanının kendisine meclisce gonderilen "bütçe" yi geri iade etme yetkisi yok.. diger tüm yasaları meclise iade edebilir.

  122=>>

  kanada

  başbakan stephen harper

  fransa

  başkan nicolas sarkozy

  almanya

  başbakan angela merkel

  italya

  başbakan silvio berlusconi

  japonya

  başbakan yasuo fukuda

  rusya

  başkan medvedev

  başkanbakan vladimir putin

  birleşik krallık

  başbakan gordon brown

  a.b.d.

  başkan george w. bush

  123=>> karadeniz ekonomik işbirliği (kei) nin kuruluş sözleşmesi boğaziçi deklerasyonu 1992 tarihinde imzalanmıştır. dahil ülkeler; tr., yun. gürc., rus., arn., mol., rom., azer., ukr., bulg., erm. 11 ülke

  124=>> avrupa birliği schengen(serbest dolaşım)vizesine dahil olmak istemeyen iki ülke hangisidir? irlanda=>> ingiltere

  125=>> çin wto ya 2000(2001) de üye oldu.

  126=>> ilk gümrük birliği, alman gümrük birliğidir (prusya 1834)

  127=>> dünyanın ünlü ekonomistlerinden john kenneth galbraith 30 nisan 2006'da, 97 yaşında, vefat etti the affluent society (bolluk toplumu)yazarı!

  128=>> 1854 kırım savaşı ilk dış borç.

  129=>> 1866 ilk borsa dersaadet borsası.

  130=>> ilk belediye galata belediyesi

  131=>> opec in güney amerikadan tek üyesi venezüella (kurucu üyelerden).

  132=>> Türkiye’de

  • 2007 yılı gsyih büyüme oranı %4,5

  • hükümet fdfyi 4.2den 3.5 a ındrıdı onumuzdekı senede 2.4e dusurmeyı hedeflıyor.

  • 2007 dış ticaret açığı 47,5 milyar dolar

  • 2007 cari işlemler açığı 38 milyar dolar

  • 2007 yılı sonu itibariyle toplam çalışanların %25’i kamu sektöründe istihdam ediliyor

  • 2007 yılı genelinde işsizlik oranı %9,9

  • 31/12/2007 itibariyle u.a. ham petrol fiyatları 93,9 dolar

  • 2007 yılı tüfe enflasyon oranı %8,39

  • tcmb enflasyon hedeflemesi 2008=>> 2010 için %4, belirsizlik aralığı 2 puan

  • 2007 yılı sonu itibariyle tl emisyon hacmi kupür dağılımında adet ve tutar olarak en yüksek paya sahip olan kupür 50 ytl’dir

  • ab müzakere sürecinin ilk aşaması tarama süreci 13/10/2006 tarihi itibariyle bitmiştir

  • 2007 yılı sonu itibariyle merkezi yönetim borç stoku 333,5 milyar dolar

  133=>> dünyaca ünlü time dergisi, 2008 yılı için dünyanın en etkili 100 ismini belirledi

  iki önemli ayrıntı

  türkiye'de yaşamayan bir türk

  ünlü kalp cerrahı prof. dr. mehmet öz

  ve bir diğer kişi türkiyede yaşayan ama türk olmayan bir kişi fener rum patriği bartholomeos,

  bu 100 kişi içinde.

  usa de yayınlanan foreign policy adlı bir dergi. bu listede 2 türk varmış,bunlar:

  1.orhan pamuk

  2.fethullah gülen

  134=>> ytl deki "yeni" sözcüğü 01.01.2009 yılında kaldırılacak.

  135=>> nobel ödüllerini dağıtan ülke isveç

  136=>> kültür ve trizm bak.2008 i yahya kemal beyatlı yılı ilan etti.

  137=>> akdeniz üşkelri zirvesi 13 temmuzda paris'te yapılcak

  138=>> dünya bankasının insan kaynaklarından sorumlu başkan yardımcılığına atanan ve 11 mart 2008 de göreve başlayan türk ekonomisti hasan tuluy

  139=>> dikaemg =coğrafi bölgelerimizin alan büyüklüğü açısından sıralaması.

  kaemdig =coğrafi bölgelerimizin orman zenginliği açısından sıralaması.

  konya =en geniş ilimiz.

  yalova =yüzölçümü en küçük ilimiz.

  140=>> türk gazeteciliğinin başlangıcı olan takvim=>> i vekayi 11 kasım 1831 de ıı. mahmut döneminde yayın hayatına girdi.

  141=>> orta asya türk devletlerinde hakanlar bir konudaki kesin kararlarını "yarlığ" ile verirlerdi.

  142=>> ingiltere 1783 versay antlaşması ile abd ve 13 sömürgenin bağımsızlığını tanımıştır.(abd bağımsızlık ilanı 1776)

  143=>> ulusal kurtuluş savaşımızda, temsilciler heyeti adına, irade=>> i milliye gazetesi çıkarıldı.

  144=>> türkiye cumhuriyeti tarihinde ilk devalüasyonu 7 eylül 1946 da yaptı

  145=>> "haydi kızlar okula" kampanyası, unıcef'in girişimiyle 2003 de başlayan kampanyadır

  146=>> bm güvenlik konseyi daimi üyeleri: abd, çin, fransa, ingiltere ve rusya

  147=>> anlaşma uyarınca birleşmiş milletlerin resmi dilleri: çince, fransızca,ingilizce, ispanyolca, ve rusça dır

  148=>> unicef,birleşmiş milletler'e bağlı olarak 1946 yılında kurulmustur.fon'un amacı;savaşın yıkımına uğramıs veya güç durumda olan ülkelerin çocuklarına yardım sağlamaktır.

  149=>> osmanlı dönemi kanuni sultan süleyman tarafından mostar köprüsü, bosna=>> hersek cumhuriyeti'nin mostar şehrinden geçen, neretva nehri üzerinde mimar sinan'ın öğrencisi mimar hayreddin tarafından 1566 yılında inşa edilen köprü. mostar köprüsüdür.1993’te köprü sırplar ve hırvatlar tarafından bombalanarak yıkıldı. 1997'de,unesco ve dünya bankası’nın desteğiyle taş köprünün eski haline uygun olarak yeniden inşası başlamış mostar köprüsü, 2004’te ingiliz prensi charles tarafından açılmıştır. mostar köprüsü ve eski mostar kenti, 2005 yılında dünya miras listesi'ne eklenmiştir.

  150=>> dünya çevre günü: 5 haziran.

  151=>> 2013 akdeniz oyunları na mersin adaydı ama seçilen şehir yunanistan'dan volos oldu

  152=>> cumhurbaşkanlarımız:

  1.m.kemal atatürk(1923=>> 1938)(4 kez seçildi :1923,1927,1931,1935)

  2.ismet inönü(1938=>> 1950)

  3.celal bayar(1950=>> 1960)

  4.cemal gürsel(1961=>> 1966)

  5.cevdet sunay(1966=>> 1973)

  6.fahri korutürk(1973=>> 1980)

  7.kenan evren(1982=>> 1987)

  8.turgut özal(1987=>> 1993)

  9.süleyman demirel(1993=>> 2000)

  10.a.necdet sezer(2000=>> 2007)

  11.abdullah gül(2007=>> )

  hem cumhurbaşkanlığı hem başbakanlık yapmış olanlar:

  ismet inönü

  celal bayar

  turgut özal

  süleyman demirel

  abdullah gül

  153=>> uyuşmazlık mahkemesinin askeri yargı dışındaki üyeleri hariç, artık, cumhurbaşkanlığı, hakimler ve savcılar yüksek kurulu (hsyk) tarafından değil, yargıtay ve danıştay'ın genel kurullarınca doğrudan seçilecek.

  154=>> m.kemal atatürk 4kez cumhurbaşkanı seçilmiştir.

  155=>> cemal gürsel de iki dönem (24. ve 25 hükümet) basbakanlık yapmıştır.

  156=>> 2008 mayıs ayında 100 bine yakın kişinin öldüğü kasırganın adı nargis, ülkenin adı ise myanmar. mynmar' ın eski adı burma

  157=>> 1945 sonrası çok partili hayata geçişte kurulan ilk parti 06.06.1946'da kurulan milli kalkınma partisi(mkp=>> nuri demirağ)olup sık sık verdiği davetler nedeniyle kuzu partisi olarak da anılmaktadır.2. parti ise demokrat parti'dir.

  158=>> 27 ab ülkesi var. 15'i euro kullanıyor.

  avrupa birliği'nin tüm üyeleri euro(avro) kullanmaz. euro'ya geçen ülkeler şunlardır:

  • almanya

  • avusturya

  • belçika

  • finlandiya

  • fransa

  • hollanda

  • irlanda

  • ispanya

  • italya

  • güney kıbrıs rum kesimi

  • lüksemburg

  • malta

  • portekiz

  • slovenya

  • yunanistan

  ingiltere=>> danimarka=>> isveç euro kullanmıyorlar!

  =>> ab üyesi olmadıkları halde euro kullanan ülker ; san marino,monaco,malta(fakat bu üye olmayan ülkeler ab ile bir anlaşma yapmışlardır)

  =>> anlaşma yapmayıp euro kullanan ülker;andorra,karadağ,kosova.

  not:1 mayıs 2004'te üye olan ülkeler henüz euroya geçmemişlerdir.

  159=>> 1789 fransız ihtilalinin getirdiği fikir akımlarının etkisiyle osmanlı devletinde ilk çıkan isyan sırp isyanı

  1)ilk isyan çıkaran ulus:sırplar.

  2)ilk bağımsızlığını kazanan ulus:1829 edirne antlaşması ile yunanlılar.

  3)sırbistan,romanya ve karadağ:edirne antlaşması ile, daha önceden bükreş'le kazandıkları imtiyazları daha da genişlettiler ve 1878 berlin antlaşması ile bağımsız oldular.

  4)osmanlıdan son ayrılan devlet arnavutluk'tur.(1912de)

  bulgaristan'ı unutmuşum. bg, 1908'de ikinci meşrutiyet esnasındaki karışıklıklardan yararlanarak bağımsızlığını ilan etmiştir.

  160=>> ilk türk mizah dergisi;diyojen 1870 de osmanlı da basılmaya başlandı

  161=>> 2009 yılında düzenlenecek olan eskrim büyükler dünya şampiyonası organizasyonu türkiye'ye verildi. türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan şampiyona gelecek yıl antalya'da yapılacak.

  162=>> (İngiltere kraliçesi)2. elizabeth(ikinci defa geliyor ilki 1961) türkiyeye geldi.

  163=>> kavimler göçünün başlamasında etkili olan türk hükümdarı balamir,avrupa hunlarının kurucusu

  164=>> 2007 yılında,artık mv seçilme yaşı 25

  165=>> kktc kaç yılında kurulmuştur? yanıt: 1983

  166=>> ab türkiye"ye adaylık statüsünü nerede ve ne zaman vermiştir? yanıt: helsinki=>> 12 aralık 1999

  167=>> 1.dünya savaşı sonunda almanya ile yapılan ateşkes antlaşması:11 kasım 1918=>> rethondes.

  168=>> istanul'un işgal edildiği dönemde mustafa kemal paşa'nın kamuoyuna tanıtılması yönünde yayınlar yapan gazete: minber.

  169=>> 31.12.2007 itibariyle tr nin nüfusu 70,6 milyondu

  170=>> 53. eurovision şarkı yarışmasında mor ve ötesi temsil edecek

  171=>> yök başkanlığına yusuf ziya özcan getirildi

  172=>> kraliçenin bursa'da ziyaret ettiği dünya'nın ilk ticeret merkezinin adı koza han'mış

  173=>> sadece hangi anayasamız kanunları yorumlama(yasama yorumu) yetkisini tbmm'ye vermiştir. yanıt: 1924 anayasası

  174=>> "türkiye devleti bir cumhuriyettir" ibaresi ilk kez hangi anayasamızda yer almıştır. yanıt : 1921 anayasası

  175=>> ömer hayyam ve vasifi gibi bilginlerin büyük selçuklu sultanı melikşah adına düzenledikleri takvim celali takvimi

  176=>> t.c."nin milletvekilliği genel seçiminin en son kaçıncısı yapıldı.? 23,dönem

  177=>> 1982 anayasasına göre cumhurbaşkanı adaylığı için kaç gün içinde müracaatta bulunulması gerekeir. yanıt: 10 gün

  178=>> bakanlar kuruluna khk çıkarma yetkisi ne zaman verilmiştir?

  yanıt: 1971=>> 1973 anayasa değişiklikleri ile

  179=>> geçici güüvenli bölge" kararını genel kurmay başkanlığı alır.

  180=>> ımf türkiye masası şefi lorenzo giorgianni.

  181=>> türkiye=>> ımf ile yürüttüğü 7. istikrar programının sonuna geldi.

  182=>> en çok fiyat artışı gıda=>> enerjide gerçekleşti.

  183=>> nuri bilge ceylanın kapalı alanlarda sigara içme yasağı 19 mayıs da yürürlüpe giriyor

  184=>> üç maymun filmi cannes da yarışacak

  185=>> karahanlılar ribat denilen kervansaraylar yapmışlardır türklere ait olan ilk kervansaraylar bunlardır.

  186=>> avrupada avicenna ünvanı ile tanınan ve el kanun fi’t tıp adlı eseri yazan bilim adamı ibn=>> i sina

  187=>> ekonomist,yılın bürokratı tmsf başkanı ertürk

  188=>> tr de faiz dışı fazla (fdf) % kaçtır?(2008) .3.5

  189=>> nobel ikt ödülü 2007 leonid hurwicz, eric s. maskin ve roger b. mayerson (mekanizma tasarımı teorisi)

  190=>> çin de depreminn merkez üssü sichuan

  191=>> dünya ticaret örgütü(wto)'nun 152. üyesi (son üyesi) hangi ülkedir c.ukrayna

  192=>> aşağıdaki ülkelerden hangisi 2000'li yıllarda nükleer silah üretmesiyle gündeme gelmiştir? kuzey kore

  193=>> 2008 yılında rusya'da düzenlenen ''türk kültür yılı'' etkinliklerinde yurt dışında ilk kez seslendirilen nazım oratoryosu adlı eserin bestecisi kimdir? fazıl say

  194=>> fransa ve hollanda ab anayasası nı kabul etmeyen devletler

  195=>> osmanlının bir avrupa devleti olarak tanınmasını sağlayan antlaşmanında paris antlaşması olduğuda aklınızda kalsın

  196=>> arge faaliyetlerinde indirilebilecek tutar yüzde 40 tan yüzde 100 oldu

  197=>> bm'ye bağlı uzmanlık kuruluşları 15 tane:

  1.fao (gıda ve tarım örgütü)

  2.ıbrd (uls imar ve kalkınma bankası)

  3.ıcao (uls sivil havacılık örgütü)

  4.ıfad (uls tarımsal kalkınma fonu)

  5.ılo (uls çalışma örgütü)

  6.ımo (uls denizcilik örgütü)

  7.ımf (uls para fonu)

  8.ıtu (uls telekomünikasyon birliği)

  9.unesco (bm eğitim=>> bilim=>> kültür örgütü)

  10.unıdo (bm endüstriyel kalkınma örgütü)

  11.upu (evrensel posta birliği)

  12.who (dünya sağlık örgütü)

  13.wıpo (dünya fikri mülkiyet hakları örgütü)

  14.wmo (dünya meteoroloji örgütü)

  15.wto (dünya ticaret örgütü)

  198=>> ab anayasa referandumunda vetolar:

  1.fransa 30.05.2005'te

  2.hollanda 01.06.2005'te

  199=>> türkiye ekonomi kurumu (tek), 25=>> 29 haziran 2008 tarihleri arasında, uluslararası ekonomi birliği (ıea) ile birlikte istanbul lütfi kırdar kongre merkezi'nde 15'inci dünya ekonomi kongresi'ni düzenleyecek.

  200=>> lozan antlaşmasaylı kesinlik kazanan sınırımız yunanistan

  201=>> 1923'teki lozan konferansı'na gözlemci statüsünde katılan devlet abd olup; tr'yi kuruluşundan 4 yıl sonra, 1927'de resmen tanımıştır.

  202=>> en uzun kara sınırımız suriye (877 km), en kısa kara sınırımız ise nahcivan özerk bölgesi(azerbaycan) iledir.

  203=>> avrupa'da 100 yıl savaşları 116 yıl sürmüştür

  204=>> abd savunma bakanı: robert gates

  abd dışişleri bakanı: condoleezza rice

  abd merkez bankası (fed) başkanı: ben bernanke

  abd cumhuriyetçilerin 2008 başkan adayı (kesin): john mccain

  abd demokratların 2008 başkan adayları: barack obama ve hillary clinton

  intimacy855
   

Sayfayı Paylaş