KPDS Genel Bilgiler, Temel İlke ve Kurallar

Konusu 'Sınavlar' forumundadır ve RüzGaR tarafından 2 Mart 2009 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  KPDS Genel Bilgiler, Temel İlke ve Kurallar

  1.1. Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılacak olan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Maliye Bakanlığı'nın 23.06.2007 tarihli ve 26561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" uyarınca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacaktır.

  1.2. Sınav, her yıl Mayıs ve Kasım aylarında; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van illeri ile Lefkoşa’da yapılacaktır. Sınav için başvuru tarihleri basın-yayın organları ve Merkezimizin internet sayfasında basın duyuruları ile ilgililere duyurulmaktadır.

  1.3. Sınav saat 09.30'da başlar ve adaylara 3 saat (180 dakika) süre tanınır.

  1.4. Sınav, Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunancadan yapılacaktır.

  1.5. Bir dönemde yalnız bir yabancı dilden sınava girilebilir. Başvurular tamamlandıktan sonra yabancı dil değişikliği yapılmamaktadır.

  1.6. Sınav sonuçları, ÖSYM tarafından internet yoluyla duyurulacak ve adayların bildirdikleri adreslere postalanacaktır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olanlardan tazminat almaya hak kazanan adayların bilgileri ilgili kurumlara bildirilecektir.

  1.7. Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, Aday Bilgi Formuna yazılan ve kodlanan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır.

  1.8. Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

  1.9. Bedensel engeli olan adaylar; durumlarını gösteren sağlık kurulu raporunu, engellerine ilişkin özgeçmişlerini anlatan bir dilekçe ile birlikte Aday Bilgi Formuna eklemek zorundadırlar. Başvurma işlemi bittikten sonra engelli duruma gelen adayların raporlarını bir dilekçe ekinde hemen ÖSYM'ye göndermeleri gerekir. Raporları Merkezimize ulaşan ve kabul edilen adaylar, ayrı salonlarda sınava alınacaklar ve gerekliyse kendilerine okuyucu/işaretleyici yardımı verilecektir. Bu adaylara engelleri nedeniyle farklı bir test verilmeyecek, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi diğer adaylar gibi yapılacaktır. Bu sağlık kurulu raporunu eklemeyen veya raporları kabul edilmeyen adaylar KPDS'ye başvuran diğer adaylar gibi işlem göreceklerdir.

  1.10. Bir sınav dönemi için yapılan başvuru sonraki dönemler için geçerli değildir.

  1.11. Yabancı dil tazminatından yararlanma hakkı olmadığı halde sınava girip başarılı olmak tazminat isteme hakkı doğurmaz.

  1.12. 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesine göre, KPDS’de alınan puanlar beş yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerden yabancı dil seviyeleri (A) ve (B) düzeyinde olanların tazminatları bir alt düzeyden ödenir, (C) düzeyinde olanların tazminatları kesilir.

  1.13. 5 Eylül 2006 tarihli ve 26280 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Bazı Akademik Kadrolara Öğretim Elemanı Dışındaki Kadrolardan Naklen Yapılacak Atamalarda ya da Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in Giriş Sınavları adlı 5. maddesinin 3. fıkrasında: "Yabancı dil okutmanı olarak atanacakların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 80 (seksen) puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almaları gerekir. Lisans ve üstü düzeyinde eğitim veren birimlerde istihdam edilecek elemanların ÖSYM tarafından yapılan KPDS'den en az 50 (elli) puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları zorunludur. Ancak dil alanında araştırma görevliliğine başvuran adayların yabancı dil tespit sınavından (Dil okutmanlığında olduğu gibi) en az 80 (seksen) puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almaları gerekir, meslek yüksekokullarında istihdam edileceklerde yabancı dil puan şartı aranmaz." hükmü yer almaktadır. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girmek isteyen adayların KPDS'ye girmeye karar verirken bu durumu da göz önünde tutmaları yararlı olacaktır. Adayların ALES'den başvurduğu programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora programına başvurulması halinde 70) puan alması gerekmektedir.

  1.14. Doçentlik Bilim Sınavına (ÜDS) Almanca, Fransızca veya İngilizce dışında bir yabancı dil sınavı sonucu ile başvurulmak isteniyorsa, bu dilin Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmesi ve bu dilden KPDS'de 65 veya daha yüksek puan alınması gerekir.

  Bilim/sanat alanı bir yabancı dille ilgili olanlar, yabancı dil sınavına başka bir dilden girmek zorundadır.

  1.15 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliği" Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzman tabip olanların daha ileri seviyede yapacakları yan dal uzmanlık eğitimi giriş sınavına (YDUS) ilişkin esasları düzenlemektedir. Bu yönetmeliğin İkinci Bölümünün 10. maddesinde "ÖSYM tarafından yapılacak bilim sınavına (YDUS); KPDS veya ÜDS'den 100 üzerinden en az 50 ve üzeri puan alanlar katılabilir." ifadesi yer almaktadır.

  1.16. Eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması, değişen ve yanlış bilgilerin düzeltilmesi, sonuç belgesinin tekrar çıkarılması amacıyla ÖSYM'ye yapılacak başvuruların işleme alınabilmesi için, sınav kılavuzun sonuna eklenmiş olan "Genel Amaçlı Dilekçe Örneği" kullanılmalıdır.

  2. BAŞVURMA

  2.1. BAŞVURMA KOŞULLARI

  Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (KPDS), yabancı dil tazminatından yararlanmak isteyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (aylıklarını bu kanunun ek geçici maddelerine göre alanlar dahil), 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa göre çalışmakta olanlar, kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesine tâbi sözleşmeli personel katılabilir. Personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini tespit etmek isteyen diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel de bu sınava katılabilir.

  Yurt dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik'in değişik 7. maddesi gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarınca yurt dışı teşkilatında sürekli göreve atanacak memurlar ile diğer görevlilerin de bu sınava girmesi gerekmektedir.

  Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddenin (B) fıkrası göre sözleşmeli statüde çalışacak;

  a) Mütercim veya tercümanların işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında yabancı dil bilgilerinin asgari (B) düzeyinde,

  b) Çözümleyici ve programcıların ise işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında İngilizce dil bilgilerinin asgari (D) düzeyinde

  olması gerekmektedir.

  Bu nedenle, halen bu görevlerde çalışmakta olanlardan yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler ile söz konusu görevlerde çalışmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına başvuruda bulunma arzusunda olan fakülte veya yüksekokul mezunları da bu sınava katılabilirler.

  Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine KPDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunduğundan, Yükseköğretim Kurulunun 16.4.1997 tarih ve 97.13.1034 sayılı kararı uyarınca lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.

  Yükseköğretim Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışındaki yurt dışı üniversitelerinin İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı programlarından ve Almanca, Fransızca, İngilizce Öğretmenliği ile bu dillerin Mütercim-Tercümanlık programlarından mezun olan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin alacakları diplomaların denklik işlemlerinin a) mezun olunan program, yükseköğretim kurumunun bulunduğu ülkenin anadilinden farklı ise başvuru sahibinin KPDS'den en az 70 puan alması veya uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan eşdeğer kabul edilen puan almış olması koşuluyla yapılmasına, b) mezun olunan program o ülkenin anadili ile aynı ise alınan diplomaya doğrudan denklik verilmesine karar vermiştir. Bu şartları taşıyarak Yükseköğretim Kuruluna denklik işlemleri için başvuranlara KPDS'ye girebilmeleri için bir yazı verilmektedir.

  Herhangi bir kurumda çalışmamakla birlikte yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyen fakülte veya yüksekokul mezunları ile üniversitelerce kendilerinden KPDS puanı istenen öğrenciler de bu sınava katılabilir.

  2.2. BAŞVURMA İŞLEMİ

  KPDS’ye başvurular elektronik ortamda alınacaktır. KPDS'ye hiç başvurmamış adaylar başvurularını; başvuru merkezleri (Üniversite Rektörlükleri KPDS'de başvuru merkezi olarak görev yapacaklardır. Başvuru merkezleri ÖSYM'nin ÖSYM:::Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi internet adresinden öğrenilebilir.) aracılığıyla, önceki dönemlerde KPDS’ye başvurmuş adaylar ise; Bireysel olarak İnternet aracılığıyla yapacaklardır. İçinde Aday Bilgi Formu da bulunan KPDS Kılavuzu ücreti karşılığında başvuru merkezlerinden alınabilecektir. Başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı bilgiye ilgili döneme ait KPDS kılavuzundan ulaşılabilir. Başvuruların ne zaman yapılacağı basın yoluyla verilen ilanlardan ve Merkezimizin internet sayfasındaki basın duyurularından öğrenilebilir.


  2.3 ADAY BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI

  Başvurularını başvuru merkezleri aracılığıyla yapacak adayların, Aday Bilgi Formunu doldurmaları gerekmektedir. Aday Bilgi Formundaki alanların doldurulmasına ilişkin açıklamalar sırasıyla ve aynı başlıklar kullanılarak sınav kılavuzunda açıklanmıştır. Bu açıklamalar dikkatle okunduktan sonra doldurma işlemine geçilmelidir. Bu form doldurulurken yapacağınız yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu size ait olacaktır. Form dolmakalem veya tükenmezkalemle doldurulacaktır. Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru yapacak adayların da Aday Bilgi Formunu doldurduktan sonra bilgi girişi yapmaları yararlarına olacaktır.

  2.4. BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

  Dolduruluşunda bir eksiklik ya da kural dışı bir durum görülmeyen Aday Bilgi Formları elektronik ortama aktarılır. Forma yazılan bilgilerin gerçeğe uygun olarak yazılması ve kodlanmasından aday sorumludur. Eksik ya da yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, yazdığı ve kodladığı bilgilerdeki eksik ve yanlışlardan doğacak sonuçlara itiraz etmeye hakkı yoktur. Aşağıda belirtilen durumlarda başvurular geçersiz sayılacak ve belgeler işleme konmayacaktır.

  Aday Bilgi Formundaki bilgiler tam olarak, tükenmez veya dolma kalemle yazılıp kodlanmamışsa,

  Aday Bilgi Formunda yazılan ve kodlanan kimlikle ilgili bilgilerde eksiklik ya da tutarsızlık varsa,

  başvurular geçersiz sayılacak ve belgeler işleme konmayacaktır.

  2.5. BAŞVURUSU GEÇERLİ ADAYA GÖNDERİLECEK BELGE

  Sınava girilecek bina ve salonu gösteren KPDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi sınavdan önce adayların adreslerine postalanacaktır. ÖSYM tarafından gönderilen belgelerin postadaki gecikmesinden veya kaybolmasından Merkezimiz sorumlu değildir.

  Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi eline geçmeyenler veya belgesini kaybedenler, KPDS'nin yapılacağı illerdeki Sınav Merkezi Yöneticiliklerinden (Sınav Merkezi Yöneticiliklerinin adresleri ÖSYM'nin ÖSYM:::Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi internet sitesinden öğrenilebilir.) sınav haftasında ücretini ödeyerek yenisini çıkartabilirler. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi dilekçe ile ÖSYM’den temin edilemez.

  Sınav sonuç belgesi eline geçmeyen veya kaybedenler, bu kılavuzun sonuna eklenmiş olan Genel Amaçlı Dilekçe Örneğini kullanarak Merkezimize başvuracaklardır. Bu dilekçenin işleme konulabilmesi için ilgili banka şubesinin hesabına gerekli ücretin yatırıldığını gösteren banka dekontunun dilekçeye eklenmesi gerekir.

  3. SINAV

  3.1. SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

  SINAVA GİRİŞ VE KİMLİK BELGESİ : Bu belge her aday için bilgisayarca doldurulacak ve üzerinde adayın bilgisayarca basılmış fotoğrafı bulunacaktır. Belgenin üzerinde sınava gireceğiniz merkez, bina ve salon yazılı olacaktır. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile fotoğraflı özel kimlik belgesini yanında bulundurmayan bir aday gerekçesi ne olursa olsun sınava alınmayacaktır (Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinin fotokopisi veya faks metni olsa dahi kabul edilmez.).

  FOTOĞRAFLI VE ONAYLI ÖZEL KİMLİK BELGESİ : Sınava girebilmeniz için Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinden başka, kimliğinizi açıkça gösteren fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesi daha gerekmektedir. Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaport özel kimlik belgesi olarak kabul edilecek belgelerdir. Fotoğrafın üzerinde soğuk damga bulunan ve resmi bir kuruluştan alınan kimlik belgeleri de kabul edilir. Resmi bir kuruluştan alınmış olsa bile üzerinde soğuk damga bulunmayan kimlik belgeleri kabul edilmez. Kimlik belgesi üzerindeki fotoğrafınız eski yıllara ait ise bu kimlik belgesinin de geçerli olmayacağını göz önünde tutunuz. Daha önceki yıllarda sınavlara başvuran adaylara Merkezimizce verilmiş kimlik kartları, özel kimlik belgesi olarak kullanılamaz.

  BİR FOTOĞRAF : Sınavda salon görevlileri, Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizdeki fotoğrafınızın sizi tanımada zorluk çıkardığı kanısına varabilirler. Bu durumda sınav görevlileri sizden, sizi kolaylıkla tanıtabilecek bir fotoğraf isteyebilirler. Bu amaçla, her adayın yanında kendini açık bir şekilde tanıtan bir fotoğraf bulundurması gereklidir. Her aday bu fotoğrafın arkasına T.C. Kimlik Numarasını, adını ve soyadını mutlaka yazmalıdır.

  Aday başı açık ve kılık kıyafeti ilgili mevzuata uygun bir şekilde gelmemişse sınava alınmayacaktır.

  Adayların sınava cep telefonu ile girmeleri yasaktır.

  Sınava girerken yukarıda sözü edilen belgelerin yanı sıra şu araç ve gereçlerin de bulundurulması gerekir:

  En az iki adet koyu siyah kurşunkalem (2B, B veya HB), yumuşak, leke bırakmayan bir silgi ve bir kalemtıraş.

  3.2. SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

  Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların en geç 08.45'de sınava girecekleri binanın kapısında hazır bulunmaları zorunludur. Adayların oturacakları yerleri saptamak, gerekirse sınav sırasında bir adayın yerini değiştirme yetkisi salon başkanına aittir. Salonda Salon Aday Yoklama Listesi ile adayların tek tek yoklaması yapılacak ve Salon Başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlatarak test için kullanılacak cevap kağıtlarını dağıttıracaktır. Cevap kağıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, soru kitapçıkları dağıtılarak sınav başlatılacaktır. Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaklardır. Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar sınavın ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır.

  Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.

  Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kağıdının değerlendirilebilmesi için,

  - sınava, atandığı salonda girmesi,

  - cevap kağıdına T.C. Kimlik Numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

  - kullandığı soru kitapçığının türünü cevap kağıdına doğru olarak işaretlemesi,

  - cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kağıdına işaretlemiş olması,

  - cevap kağıdına ve soru kitapçığına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

  - cevap kağıdı, soru kitapçığı ile Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini eksiksiz olarak sınav görevlilerine teslim etmesi,

  - salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması

  zorunludur. Ayrıca sınav salonunda

  - çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo vb. haberleşme araçları, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihaz, silah vb. teçhizat bulundurmaları,

  - birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları,

  - salondaki görevlilere soru sormaları,

  - birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

  - sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri,

  - sözlük, sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanmaları,

  - başkalarını rahatsız edecek şekilde birşeyler yiyip içmeleri,

  sınav kurallarına aykırıdır.

  Sınav görevlilerince tutanak veya raporla ÖSYM’ye kopya çektikleri bildirilen veya cevap dağılımlarında istatistiksel yöntemler kullanılarak yapılan taramalarda, her ne şekilde olursa olsun, ikili veya toplu olarak birbirlerinden yararlandıkları saptanan adayların sınav sonuçları kısmen veya tümüyle iptal edilir; kopya işlemlerinde varsa aracılık yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulur.

  Aday sınav kurallarına uymakla yükümlüdür. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, sınav görevlileri diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak için gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu adayların kimlikleri, kusurları sınav tutanağına açıkça yazılacak ve sınavlarının geçersiz sayılacağı sınav tutanağında belirtilecektir.

  Adayların cevap kağıdına ve soru kitapçığına yazmaları ve işaretlemeleri gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde sınavlarının değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır. Aday tarafından yazılması ve işaretlenmesi gereken bu bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde bu durum Salon Sınav Tutanağında belirtilecektir. Bu yüzden adayların bu konuya önem vermeleri gerekir.

  Sınavın bitiminde her adayın kullandığı soru kitapçığı, cevap kağıdı ile Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi salondaki görevliler tarafından toplanacaktır. Özellikle büyük salonlarda görevliler yanlışlıkla bir adaya ait soru kitapçığı, cevap kağıdı ile Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinden herhangi birini almayı unutabilirler. Böyle bir durumda aday derhal gerekli uyarıda bulunarak yukarıda sayılan belgelerin eksiksiz teslim alınmasını sağlamalıdır.

  Merkezimizde her salona ait sınav evrakı paketi, görevli ekipler tarafından tek tek açılır, içinden çıkan bütün belgeler tek tek sayılır ve eksikler bir tutanakla tespit edilir. Cevap Kağıdı, Soru Kitapçığı veya Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır.turkeyarena.com

  3.3. SINAV HAKKINDA BAZI BİLGİLER

  KPDS'de test olarak hazırlanan diller için sınavda kelime haznesi, gramer bilgisi ile yabancı dilde okuduğunu anlama ve tercüme becerisini yoklayan sorular bulunmaktadır. Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Rusça ve Yunancadan yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler kullanılır. Diğer dillerde sınav Türkçeye ve yabancı dile çeviri şeklinde yapılır. Çeviri için 150-200 kelimelik metinlerden yararlanılır. Sınavlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanılmaz.

  3.4. DEĞERLENDİRME İŞLEMİ

  a) Çoktan seçmeli testlerin uygulandığı sınavların cevap kağıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve her doğru cevap için bir puan verilecektir. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak puanları bulunacaktır. Test hazırlanmayan dillerde çeviriler ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

  Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

  90 - 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

  80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

  70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

  60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

  50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

  olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.

  b) Adaylar sınav sonuçlarının tekrar incelenmesini Sınav Sonuç Belgesinin adaylara gönderildiği tarihten itibaren 30 gün içinde Merkezimizden yazılı olarak isteyebilirler. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı ilgili banka şubesinin hesabına gerekli ücretin yatırıldığını gösteren banka dekontunun dilekçeye eklenmesi gerekir. Sınav sonuçlarının incelenmesi amacıyla, ÖSYM'ye yapılacak başvuruların işleme alınabilmesi için, bu kılavuzun sonuna eklenmiş olan "Genel Amaçlı Dilekçe Örneği" kullanılmalıdır.

  Sınav evrakı Merkezimizde sınav tarihinden itibaren en az 100 takvim günü saklandıktan sonra imha edilir. Merkezimizde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dahil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez veya verilmez.
   


Sayfayı Paylaş