Korku Sebebiyle Adam Öldürme

Konusu 'Hukuk Rehberi' forumundadır ve EmRe tarafından 11 Ocak 2012 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  Yeni Tck'da Hukuka Aykırılık Ve Bilhassa Meşru Müdafaa
  Yasal Savunmanın (Meşru Müdafaa) Özel Bir Hali Olarak Korku Sebebiyle Adam öldürme veya yaralama.

  1- Türk Ceza Kanununun 461. Maddesinin Niteliği
  Türk Ceza Kanunu 461.maddesinde, iki ayrı hukuka uygunluk sebebinin hüküm altına alındığını görmekteyiz: biri, yağma ve adam kaldırma fiillerine karşı yapılan meşru savunma, diğeri de -inceleme konumuzu oluşturan- içinde insan oturan ev, bina ve benzeri yerlere belirli şekilde yapılan saldırılara karşı başvurulan yasal savunmadır.

  2- Türk Ceza Kanununun 461/2. Maddesinin Uygulanma Koşulları
  Türk Ceza Kanunu 461.maddesinin 2.bendinde, içinde insan oturan ev, bina ve benzeri yerlere belirli şekilde yapılan saldırılara karşı başvurulan yasal savunma hali düzenlenmiştir. Düzenlemenin, yasal savunmanın özel bir hali olduğu konusunda doktrin ve uygulamada görüş birliği bulunmaktadır.

  Saldırı; bir şahsın “evine” veya “içinde adam oturur sair her türlü bina ve müştemilatına” yönelik ve “merdiven kurup çıkmak”, “duvar delmek”, “kapıyı kırmak” , “ateş koymak” şeklinde olmalıdır. Ancak bu deyimler sınırlı olmayıp, örnekleyici nitelikte olduğu unutulmamalıdır.

  Bu fiillerin gece vakti yapılması gerekir ; ancak, gündüz saldırı yapılıyorsa, ev, bina veya benzeri yerlerin “ ücra bir mahalde bulunma”sı gerekir. - Yapılan saldırı nedeniyle, ev, bina veya benzeri yerlerde oturanlarda kendi güvenlikleri açısından makul bir endişeye ve ciddi bir korkuya kapılmış olmaları ve saldırının da böyle bir etki meydana getirmeğe elverişli olması gerekmektedir. - Fail, saldırının yarattığı endişe ve ciddi korkunun etkisi altında, savunma olarak adam öldürme veya müessir fiili suçunu işlemiş olması gerekir

  TCK 461. madde 2.bent açısından sınırın aşılmasından söz edilebilmesi için, aynı bentte yer alan yer ve zaman koşulunun gerçekleşmemesi veya saldırıyı defetmek için kullanılan araç ve bunların kullanılış biçiminde ifrada gidilmesi gerekir.

  Sınırın aşılması durumunda faile verilecek ceza, “asıl fiile mürettep ceza, ağır hapse tahvil olunmak üzere, üçte birden yarıya indirilir”.

  Kaynak: YCGK
   


Sayfayı Paylaş