Konuşmak İle İlgili Güzel Sözler

Konusu 'Karışık Sözler' forumundadır ve GuNaHKaR tarafından 8 Kasım 2015 başlatılmıştır.

 1. GuNaHKaR Well-Known Member


  Sözü tesirli olan hatipler, hiçbir vakit kör tesadüfe güvenmiş kimseler değildir. Bunlar, dinleyicilerinin hislerini idare etmiş, hareket ve inanca hakim olan kanunları itina ile tetkik neticesi olarak bu hisleri kontrol etmişlerdir.

  A. Edward Phillips

  Kısaca ifade edebilmek, yeteneğin kardeşidir.

  Anton P. Çehov

  Bazılarınca ileri sürülen, konuşmacının doğruluk ve dürüstlüğünün, onun ikna ediciliğine hiçbir katkısı olmadığı görüşü doğru değildir, tersine konuşmacının ahlâk ve karakteri, insanları ikna etmede son derece önemlidir.

  Aristoteles

  Konuşma sanatını bilen adam, düşündüklerinin hepsini söylemez; fakat söylediklerini düşünür de söyler.

  Aristoteles

  Söylemek ve belagat aynı anlama gelmez, konuşmak bir şeydir, iyi konuşmak bambaşka bir şey. Bir budala da bir şeyler söyleyebilir; ama bilge bir adam konuşur.

  Ben Johnson

  Bir konuşmaya hazırlanırken, zihninizde katılacak dinleyicilerin bir imajını geliştirmelisiniz.

  C. E. Bingaman

  Kişisel hedeflerinizle sunuşun amacı çelişiyorsa, sonuç olumsuz olacaktır. Sadece sunuşun kendisi etkisizleşmekle kalmayacak, konu da zarar görecek ve sizin güvenilirliğiniz zayıflayacaktır.

  C. E. Bingaman

  Sesiniz, tutumunuzu, duygularınızı ve iç durumunuzu yansıtır, iç dünyanızın bir aynasıdır. Sesli anlatımın başlıca öğeleri: Ses hacmi, ses perdesi, tonlama, kalite, hız, lehçe ve stildir.

  C. E. Bingaman

  Söz söylemekte, kelimelerden üstün olan bir şey vardır ki söze tesir veren odur, bu da sözün söylenişindeki tatdır, onun için söylenen sözden fazla, söyleyiş tarzına bakılır.

  Dale Carnegie

  En tesirli konuşma, en kısa olanıdır.

  Dale Carnegie

  İyi bir konuşma, insanın kafasına sahip olma sanatıdır.

  Eflatun

  Kendimi topluluk önünde hissettiğim andan itibaren, güzel konuşmam uçup gidiyor, o halde sohbet bildiğim tek sevinçli ifade biçimi oluyor.

  Frederic Amiel

  Zamanlama, başarılı olmanın anahtarı, duraksama da zamanlamanın sırrıdır. Duraksama becerisi, söylev ya da sunuşun başından sonuna kadar, konuşmanın büyüsünün en gerekli; ama en az bilinen öğesidir.

  Gisela Hagemann

  Önemli olan, söylenenin ne olduğu ya da nasıl söylendiği değil; ama söylenenin nasıl anlaşıldığıdır.

  Guy Hunter

  Bizi anlamışlarsa, bu iyi konuştuğumuzun kanıtıdır.

  Jean B. Moliere

  Ses, konuşanın o andaki ruhsal ve zihinsel durumunu yansıtır, konuşan, ses aracılığı ile söylediği şeye ait duygularını açığa vurur. Ses, konuşanın duygu durumunu, coşkusunu ya da tutumunu belirleyen bir göstergedir.

  John Eisenson

  İnsanın cümlelerine hakim olabilmesi için, konusuna hakim olması gerekir.

  Lloyd George

  İyi konuşabilme kabiliyeti; Allah vergisi olmaktan çok, çalışmakla elde edilen bir şeydir.

  Lord Byron

  Üslup, düşüncelerin elbisesidir.

  Lord Chesterfield

  Hakikat kendiliğinden belli olsa idi, hitabete gerek kalmazdı.

  M. T. Cicero

  Hatip, başkalarının sükunetle ve kararsızlıkla anlattıkları şeyi, kudret ve cazibiyctle anlatan adamdır.

  M. T. Cicero

  Söyleyeceğin konuyu iyice kavra, kelimeler arkadan geleceklerdir.

  Marcus Porciu Cato

  Kuvvetli söz söylemeye muktedir olmak, bir insanın hayatını vakfedebileceği en asil gayelerden biridir.

  Newell Dwight Hillis

  Üslup, ayniyle insandır.

  Nicolas Boileau

  Bir insanın muhakemesi, tahsili, mertliği, karakteri, velhasıl insanı insan eden her şey, onun kendini ifadeye başlaması ile birdenbire bir panorama gibi kendini gösterir. Bu sırada bütün dimağ melekeleri hazırlanır, bütün fikir ve ifade kuvvetleri harekete geçer.

  Orison Sweet Marden

  Hangi dili kullanırsan kullan, olduğundan daha başka bir şey söyleyemezsin.

  Ralph Waldo Emerson

  İyi bir konuşmacı; etkili konuşmasını bilen değil, gönlü bir inançla sarhoş olandır.

  Ralph Waldo Emerson

  Terbiye dairesinde söylenmiş bir nutuk, baldan örülmüş bir ağ gibidir.

  Romanos Diogenes

  Sokrates'e: "Sen herkese konuşma sanatını öğretiyorsun da, kendin neden iyi bir hatip değilsin" dediler. Şöyle cevap verdi: "Ziyanı yok, biley taşları da kendi kendilerini kesemezler, fakat kaba demirleri keskin yaparlar."

  Socrates

  Konuşmanın en önemli dört unsuru: Birincisi gerçek, ikincisi akıllı hareket, üçüncüsü hoş mizaç ve dördüncüsü de nüktedir.

  W. Templa

  Anekdot ve özdeyişler dağarcığı, görgülü adam için en büyük hazinedir; eğer birincilerini yeri geldikçe sohbetlerinde kullanmayı, ikincileri de yeri geldikçe hatırlamayı bilirse.

  Wolfgang Van Goethe

  İfadenin kendine özgü oluşu, bütün sanatların başı ve sonudur.

  Wolfgang Van Goethe
   


Sayfayı Paylaş