Kızılayın Faaliyetleri

Konusu 'Sosyal Konular' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 13 Nisan 2012 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  kızılayın başlıca faaliyetleri nelerdir
  kızılayın faaliyetleri, kızılay faaliyetleri

  Kızılay Derneğinin Verdiği Hizmetler
  - Kızılay Eğitim Sistemini kurmak, uygulamak ve geliştirmek,
  - Derneğin misyon, vizyon, genel değerlerinin tüm çalışanların katılımı ve paylaşımıyla oluşturulmasını sağlamak ve eğitim programları ile bu değerleri yaygınlaştırmak,
  - Derneğin ilkeleri ve amaçları doğrultusunda eğitim politikasını belirleme çalışmalarını yapmak, üst yönetimin onayına sunmak ve onaylanan eğitim politikasının uygulanmasını sağlamak,
  - Kızılay’ın birlikte çalıştığı ulusal ve uluslar arası dernek, paydaş kurum ve kuruluşlarla toplum/hizmet eğitimleri konularında işbirliği yapmak,
  - Uluslararası Kızılay Kızılhaç Hareketini, Temel İlkelerini ve Uluslararası İnsancıl Hukuku yaygınlaştırmak,
  - Konusuyla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatları takip etmek ve programların uyumunu sağlamak,
  - Derneğin tüm hizmet alanlarıyla ilgili eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını analiz etmek,
  - Ulusal ve uluslararası yenilikler veya değişiklikler doğrultusunda, eğitim modülleri oluşturulması için uygulama stratejilerini veya faaliyet planlarını geliştirmek, izlemek, yeni yaklaşımlar üretmek, bunun için ulusal ve uluslararası kurul, bilgi iletişim ağı (network) v.b. içerisinde yer almak,
  - Derneğin tüm hizmet alanlarıyla ilgili “Yıllık Eğitim ve Çalışma Planı”nı doğrultusunda eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, planlaması, uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarını yapmak, yaygınlaştırılmasını sağlamak,
  - Kızılay’ın faaliyet alanları çerçevesinde toplum bilinci oluşturmak, zarar azaltma çalışmalarını yürütmek,
  - Kızılay’ın tüm eğitim faaliyetlerinin politika ve stratejileriyle paralelliğini sağlamak,
  - Derneğin birlikte çalıştığı paydaş kurum ve kuruluşlarla eğitim konularında işbirliği yapmak,
  - Derneğin eğitim konularını kapsayacak istatistiki veri tabanı oluşturmak,
  - Eğitimlerin ulusal ve uluslararası kriterlere uygun olarak sertifikalanmasını sağlamak,
  - Genel Müdürlük merkez ve taşra bölümleri ile şubelerdeki eğitime (ulusal ve uluslararası) tabi tutulacak kişileri ve eğiticileri belirlemek, görevlendirmek ve yeterliliklerini onaylamak,
  - Genel Müdürlük merkez ve taşra bölümleri ile şubelerde açılacak eğitim merkezlerinin standartlarını belirlemek, uygunluğunu onaylamak, denetlemek ve çalışmalarını izlemek,
  - Genel Merkez, taşra bölümleri ile şubelerinde Dünya İlk yardım Günü, Dünya HIV/AIDS Günü, Dünya Doğal Afet Zararlarını Azaltılması Günü, Dünya Sağlık Günü, Kızılay Haftası v.b. özel gün ve haftalarda planlanan tüm bilinçlendirme etkinliklerinin planlanarak yürütülmesini sağlamak ve çalışmaları koordine etmek,
  - Web ortamında eğitim faaliyetlerini planlamak, hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
  - Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, atölye çalışması, seminer, panel, söyleşi, sempozyum, konferans, fuar, kongre, yarışma, özel gün kutlamaları, hazırlık toplantısı, tanıtım çalışması v.b. faaliyetlerle ilgili; işlevine uygun yeri ve gerekli gördüğü takdirde kurumu/firma/kişiyi seçer, eğitici, katılımcı, gözlemci ve organizasyon sorumlularının (Kızılay ve paydaş kurum ve kuruluşların personel, üye, gönüllü, temsilci v.b.) otel v.b. konaklama, yeme, içme, ulaşım (uçak dahil), malzeme kiralama, materyal satın alma giderlerini ve temin edilecek kurum/firma/kişileri bütçesi dahilinde çarşı pazarlığı ile belirlemek.

  kizilayin faaliyetleri nelerdir
   


Sayfayı Paylaş