kıyamet alametleri nelerdir? Büyük alametler nedir?

Konusu 'Sorularla İslam' forumundadır ve EmRe tarafından 25 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  10 Büyük Kıyamet Alameti

  Kıyâmetin ne zaman kopacağı bildirilmemiş, (Onu ancak Allah bilir) buyurulmuştur. (A'râf 187, Ahzâb 63),

  Kıyâmetin kopmasına yakın çeşitli alâmetler çıkacaktır. Kurân-ı kerîmde buyuruluyor ki; (Rabbinin ba'zı âyetleri [alâmetleri] geldiği gün, önce îmân etmemiş veya îmânında bir hayır kazanmamış olana, o günkü îmânı fayda vermez.) [En'âm 158]

  Bazı âyetlerden maksat, Güneş'in batıdan doğması gibi Kıyâmet alâmetidir. On büyük alâmet çıkmadıkça Kıyâmet kopmıyacağı hadîs-i şerîfle bildirmiştir.

  Büyük alâmetler:

  1) Mehdî gelecektir. Babası Abdullah, annesi Âmine'dir. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:

  (Mehdî'nin başı hizâsında bir bulut olacak, buluttan bir melek "Bu Mehdîdir, sözünü dinleyin" diyecektir.) [Ebû Nuaym]

  2) Deccâl gelecektir. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:

  (Deccâl çıkınca, tanrı olduğunu söyler. Onun tanrı olduğuna inananın îmânı gider.) [İbni Ebî Şeybe]

  3) Hz. Îsâ gökten inecektir. Kurân-ı kerîmde buyuruluyor ki:

  (Allah'ın resûlü Meryem oğlu Îsâ'yı öldürdük dedikleri için yahûdîleri la'netledik. Onlar Îsâ'yı öldürmediler, asmadılar da. Öldürülen, kendilerine Îsâ gibi gösterildi.) [Nisâ 157]Hz. Îsâ göğe kaldırılmıştır. (Nisâ 158)(Elbette o [Hz. Îsâ'nın Kıyâmete yakın gökten inmesi], Kıyâmetin yaklaştığını gösteren bilgidir. Sakın bunda şüphe etmeyin.) [Zuhruf 61-Tibyân]

  4) Dâbbet-ül-arz çıkacak. Bu hususta birçok hadîs-i şerîf vardır. Biri şöyle: (Dâbbet-ül-arz, mü'mine âsa ile dokunur, alnına "Bu Cennetlik" yazılır, yüzü nûrlanır. Kâfire vurunca, "Cehennemlik" diye yazılır, yüzü simsiyah olur.) [F. Fevâid]

  Bu hayvandan Kur'ân-ı kerîmde de bahsedilmektedir. (Neml 82)

  5) Ye'cüc ve me'cüc çıkacaktır. Ye'cüc-me'cüc seddi yıkıp çıkar. (Enbiyâ 96)

  6) Duman çıkacaktır. Yeri göğü duman kaplar. (Duhan 10)

  7) Güneş batıdan doğacaktır. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:

  (Güneş batıdan doğmadıkça Kıyâmet kopmaz. O zaman herkes îmân ederse de fayda vermez.) [Müslim]

  8) Ateş çıkacaktır. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:

  9) Doğu, Batı ve Arabistan'da ay tutulacak ve yer batması olacak. (B.Arifin)

  10) Kâ'be yıkılacaktır. (T.Kurtûbî)

  Kıyâmet koparken, dünya, şimdiki yörüngesinden çıkıp, başka bir yörüngeye girer, daha sonra dağlar hallaç pamuğu gibi atılır, taş taş üstünde kalmaz, apartmanlar, gökdelenler, saraylar yıkılır. Madden böyle virân olduğu gibi ma'nen de, virân olur.

  Kıyâmetin küçük alâmetleri ile ilgili hadîs-i şerîflerden ba'zıları şöyle:

  • Ticaret çoğalır, izinsiz ticâret yapılmaz. [Müslim]

  • Erkekler azalır, kadınlar çoğalır, zinâ artar. [Buhârî]

  • Çalgı her yere yayılır, zaptiye, gammaz ve gıybetçi çoğalır. [Beyhekî]

  • Câmiye giren iki rek'at namaz [tehiyyet-ül mescid] kılmaz. [Taberânî]

  • Sadece tanıdıklara selâm verilir. Yazarlar çoğalır. [Hâkim]

  • İlim kalkar, cehâlet, anarşi ve ölüm çoğalır. [İbni Mâce]

  • Zengine malı için ta'zim edilir. Esnaf, ölçü ve tartıda hîle yapar. Köpek beslemek, evlâd yetiştirmekten câzip gelir. Veled-i zinâ çoğalır. [Taberânî]
   


Sayfayı Paylaş