Kısa Çizgi İşaretinin Kullanıldığı Yerler

Konusu 'Türkçe-Edebiyat' forumundadır ve RüzGaR tarafından 26 Aralık 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Kısa Çizgi ( - ) ve Kullanıldığı Yerler
  Satır sonunda, yer kalmadığı için yarım kalan kelimelerin bölünmüş olduğunu, yani devamının altta olduğunu göstermek için satır sonunda kullanılır. Bu görevde kullanılınca birleştirme çizgisi denir.:

  O zaman gördü ki, küçük çocuk, memleketlisi, minimini yavru ağlıyor. Ses-
  sizce, titreye titreye ağlıyor.

  Birleşik kelimeler de tek kelime gibi telâffuz edilerek heceleme buna göre yapılır.

  .................................................. .................................................. ..................... ba-

  şöğretmen Atatürk .................................................. .......................................... il-

  kokuldayken .................................................. ......................................Karaosma-

  noğlu'nun......................................... .............................................

  Kelimeler satır sonunda ve başında bir tek harf kalacak şekilde bölünmez. Aşağıdaki gibi kullanımlar yanlıştır:
  .................................................. .................................................. ........................a-

  rabayla .................................................. .................................................. ..........u-

  çurtmamızın .................................................. ...............................................cam i-

  i .................................................. .................................................. .................niha-

  î................................................

  Doğruları şöyle olacaktır:
  .................................................. .................................................. ....................ara-

  bayla .................................................. .................................................. .......uçurt-

  mamızın .................................................. .................................................. .......ca-

  mii .................................................. .................................................. .................ni-

  haî............................................... .

  Özel isimlerde ve rakamlarda kesme işareti satır sonuna geliyorsa ve kesme işaretinden sonraki kısmın alt satıra geçmesi gerekiyorsa bu durumda kısa çizgi kullanılmaz:
  .................................................. .............................................. Geçen yıl Ankara'

  daki akrabalarımıza .................................................. ..................................1996'

  da .................................................


  Gırtlak ünsüzü için kesme kullanılan kelimelerde kesmeli heceler satır sonuna getirilmez.
  .................................................. .................................................. ..................meş'-

  aleyi değil .................................................. .......meş'a-

  leyi olacak .................................................. ......... kur'-

  adan değil .................................................. ........kur'a-

  dan. olacak

  "de" ve "ki" bağlacı ile "mi" soru ekinden önceki kelime satır sonunda kalıyor da bu ek ve bağlaçlar alt satıra iniyorlarsa araya (satır sonuna) kısa çizgi konmaz:
  .................................................. .................................................. ..... önünde kitap

  da yoktu .................................................. ................................................. gördüm

  ki söylüyorum .................................................. ...................................... geçen yıl

  mı kazanmış?

  *Özgün imlâsıyla yazılan yabancı kelimeler satır sonunda kendi dillerinin kurallarına göre bölünür.

  Cümle içindeki arasöz ve ara cümlelerin başına ve sonuna konur:
  Bütün bebekler -Zeynep hariç- çoktan uykuya dalmışlardı.

  Sizinle ilgili her şeyi -gördüğüm ve bildiğim her şeyi- mutlaka yazacağım.

  Bu çocuk -sizi temin ederim ki- ilerde büyük adam olacak.

  Bir olayın başlangıç ve bitiş tarihleri arasına konur:
  İkinci dünya savaşı (1939-1945) tam altı yıl sürmüştür.
  09.30-10.30

  Bazı terimlerle kuruluş adlarında kullanılır:
  isim-fiil, zarf-fiil, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi...

  Birbiriyle ilgi kurulan iki isim arasında kullanılır:
  Türk-Yunan ilişkileri.
  Sivas-Ankara arası trenle yüz yıldır 12 saatte gidiliyor.
  Türkçe-Fransızca sözlük
  Ural-Altay dil grubu
  Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması
  Soy-dil-din üçgeni...
  2000-2001 öğretim yılı...

  Rakamlar arasında kullanılarak ila anlamı verir:
  3-4 kişi
  19-20 yaşlarında
  1-7 Aralık 2000 tarihleri arasında

  Matematikte çıkartma işareti olarak kullanılır:
  458-54= 404

  Adreslerde semt ile şehir ismi arasına konur:
  Demirlibahçe-ANKARA

  Dil bilgisinde fiil kök ve gövdelerini ifade etmede, kelimeleri eklerine ayırmada, ekleri tek başına göstermede ve kelimeleri hecelemede kullanılır:
  oku-, yaz-, gönder-, sevindir-; yaz-dı-k, yol-cu-luk, -de, -i, -ki, ge-le-bi-li-rim

  Bazı yabancı kelimelerde kullanılır:
  Sainte-Beuve, by-pass, check-up...

  Bilimsel yazılarda, Arapça ve Farsça tamlamalarda ve bazı ibarelerde kullanılır:
  Servet-i Fünun, Divanı, Lûgati't-türk, Aşk-ı Memnu, bülbül-i şeydâ, âteş-perest, vatan-perver, bilâ-ücret, bî-çâre, hokka-bâz, nâ-mağûb...
   


Sayfayı Paylaş