Kırşehir Yöresi Halk Oyunları

Konusu 'İç Anadolu Bölgesi' forumundadır ve hakan788 tarafından 16 Ağustos 2014 başlatılmıştır.

 1. hakan788 Well-Known Member


  Kırşehirin Yöresel Halk Oyunları Nelerdir

  Yörede kaşıklı oyunlar Konya oyunlarıyla halaylarsa doğu illerimizdeki oyunlarla benzerlik gösterir.

  Halay: halaylar davul-zurna eşliğinde ve erkeklerce oynanmaktaydı. Günümüz KIRŞEHİR’deki çeşitli folklor derneklerinin gösterimlerinde kızlar da oyunlara katılmaktadır. “Halay”denilen halaylarda bireysel oyunları etkisi belirgindir. Oyun topluca başlar “başçeken”(halay başı) tek başına gösteri yapar. Daha sonra da halayın sonuna geçer. Bu kez yeni başçeken gösterisin yapar. Oyun böylece sürer.

  Halaylar genellikle belli bir sıra izleyerek birbirine ekli oynanır. Oyunların düzeni şöyledir:

  Ağırlama
  Kıvrak halay
  Türkü halayı
  Üç ayak
  Yanlama
  Sekmen(seymen)halayı

  Başka bir halay düzeninde de şu sıra izlenmektedir:

  Üç ayak halayı
  Hasandağı sekmesi
  Sivrik halayı
  Cirit halayı
  Avşar ağırlaması
  Keçeli

  Ayrıca Anşa halayı narinli halayı yıldız kuşlar sepetçioğlu ve sinsin gibi halaylar da yaygındır. Aynı ezgilerle oynanan Cirit halayı ile Sinsin figürleri değişiktir. Halaylarda “Başçeken”in elinde mendil vardır. El ele tutuşan oyuncular birbirine yaklaşıp ayrılırlar.

  Kaşıklı oyunlar(Karşılama): Geçmişte “muhabbet”lerde ince saz denilen bağlama keman ve darbuka eşliğinde erkeklerce oynanırdı. Kadınlar arasında da oynanan oyunlara ud ve tef eşlik etmekteydi. Günümüzde kimi köylerde sürdürülen bu geleneği kurulan dernekler yaşatmaya çalışmaktadır. Bu oyunlar düğün karşılama ve uğurlama törenlerinde davul-zurna eşliğinde oynanmaktadır.

  Kaşıklı oyunların en yaygınları şunlardır:

  Bad-i zabah(Bad-i Saba) Üç oğlan(kırşehir zeybeği) Biter Kırşehir’in gülleri Yürü güzelÇiçekdağı

  Bunlardan kimileri şöyle oynanmaktadır:

  Üç oğlan: İki ya da daha çok erkek oyuncunun oynadığı bu oyun ağırlamayla başlargitgide hızlanır. Oyuncuların ellerinde tahta kaşıklar vardır ezgiye göre kaşık vuruşları değişir; zeybek özellikleri görüldüğü için Kırşehir Zeybeği de denmektedir. Oyun çökmeler ve beceri isteyen devinimlerle sürer.

  Çiçekdağı: Erkeklerin oynadığı kaşıklı oyunlardandır. Geçmişte kaşık yerine bardakla oynanan oyun ağırdan başlar ara nağmeyle hızlanır.

  Biter Kırşehir’in Gülleri: Erkeklerce oynanan türkülü oyunlardandır. Türkünün başlangıcında “heyyyt”diye nara atılır dizler çapraz biçimde yere vurulur. Ellerdeki kaşıklar bir-iki vurularak ayağa kalkınır. En önemli figür sol topuğun sağ ayak arkasında sertçe yere vurulmasıdır.

  Oyunun türküsü şöyledir:

  Biter Kırşehir’in gülleri biter
  Şakıyıp dalında bülbüller öter
  Aman amman gülüm amman
  Amman amman efendim amman

  Atladım Dinekdağa
  Alnım değdi yaprağa
  Kız koynunda ölürsem
  Koyma beni toprağa
  Çoktur güzelleri hep yeni yeter
  Kaşının üstünde keman görünür

  Aman amman sebep amman
  Amman amman efendim amman

  Aynam düştü yerlere
  Karıştı gazellere
  Tabiatım kurusun
  Bakarım güzellere


  Yürü Güzel: Üç dört kişiyle karşılama biçiminde oynanır. Öbür oyunlardan daha canlıdır. Hafif bükülerek oynanır. Oyunun en belirgin figürleri son bölümdeki çaprazlamalardır.

  Özellikle Abdallar arasında muhabbet toplantılarında görülen köçek oyunları geçmişte oldukça yaygındı. Düğünlerde erkek toplantılarında köçekler oynatılırdı. Günümüzde bu gelenek ortadan kalkmıştır.

  Seyirlik Oyunlar Orta oyunları: Geçmişte yöre köylerinde düğünlerde özel toplantılarda yaygın olarak oynanan oyunlar günümüzde de kimi düğünlerde oynanmaktadır. KalaycıKaz ve Koca oyunları bunlardandır.

  Koca Oyunu: 1942’de Mucur’dan Mehmet Ali Çamlıca’nın derlediği bu oyunda kişiler kocakahya Arapmenevşeler(Arap zenneler) sazcılar ve köylülerdir. Koca uzun bir koyun postu giyer ğöğsüne ve sırtına yastıklar yerleştirmiştir. Sakallıbıyığı yüzü una bulanmıştırelinde uzun sopası vardır.

  Arap yalınayaktır. Yüzünü dirseklerine dek kollarını ve diz kapağından aşağısını karaya boyamıştır. Başında poşu kemerinde fişeklik tabanca kama vardır. Menevşeler kadın kılığında erkeklerdir. Alana önce koca girer kahyanın adının cafer olduğunu ancak birçok kez yinelettikten sonra anlar. Bu seyircileri güldürür. Koca değirmen ustası olduğunuköye değirmen yapmak istediğini söylerse de kahyayı inandıramaz. Bir iskemle isteyinceseyircilerden biri iskemle olur koca tam oturacağı sırada adam çekilir koca yere düşerbu da gülüşmelere neden olur. Koca manilerle kahyaya Söz atar:

  Dam başında bıtırak
  Akşam gelin oturak
  Kahya senin dinin imanın kıtırak
  Hay benim Cafer Ağam Cafer Ağam

  Bir gölüğüm (eşek) var da sürerim gitmez
  Üstündeki yükü de haneme yetmez
  Kahyalar it olmuş da bizim kapıdan gitmez

  Daha sonra iki kızından birini iki gölük karşılığı kahyaya verebileceğini söyler. Bunun üzerine köylülerden ikisi eşek olur binmeye çalışanlar eşekler binemez düşerler. Kocasaz çalınırken alandan ayrılır menevşelerle döner çeşitli türkülerle oyun oynarlar.Bu arada Arap hızla alana gelir. Kızlar kaçışır koca bir masanın altına saklanır. Arap kızlarını ister.

  Yaşlı bir adamın kızlarını kaçırdığını eğer onları bulmazlarsa her yeri yakıp yıkacağını söyler. Masanın yanundan geçerken kocayı tekmeler ve yüksek sesle Arapça yarı Türkçe söylenir.turkeyarena Kahya önce kızlarının yerlerini söylemez Arap kor halinde kömür dolu sepetle gelince korkar kurtulmak için kızları vermeye razı olur. Kızlar gelir Arap onları oynatıralır gider.

  Bu kez koca kızları bulun diye tutturur. Kahyanın verdiği iki eşekle kızları aramaya çıkar. Bir süre sonra kızları bulur birlikte oynamaya başlar. Bir ara durup Arap kızlara bir şey yapmış mı? diye bakınca kızlar gücenir oynamazlar. Ancak “tilki gibiçenlerse”oynayacaklarını söylerler. Koca da zorunlu olarak dediklerini yapar kızlar hoşlanıp oynarlar. Kahya ve koca da onlara katılır. Bu sırada Arap gelir kocayı öldürerek kızları sürükleye sürükleye ***ürür. Oyun böylece sona erer.

  OYUN ADLARI

  a) Kaşık Oyunları:
  1-Kırşehir’in Gülleri
  2-Gel Yanıma
  3-Çiçekdağı
  4-Üç Oğlan (Alilerin Alisi-Kekillerin neşte neşte)
  5-Yürü Güzel
  6-Çubuk Uzun
  7-Al Elmayı Ver Narı
  8-Al Yanak Allanıyor
  9-N’olur Hey Gelin N’olur
  10- Oy Nari
  11- Süpürgesi Yoncadan
  12- Suda Balık Oynuyor.
  13- Badı Sabah
  14-Çek Deveci
  15-Sallan Boyuna Bakayım
  16-Al Elma Boyanır mı
  17-İnce Çayır Biçilir mi

  Kaşık oyunlarımız: Genellikle karma olarak oynanmasına rağmen bazı bölgelerimizde yalnız kız yada yalnız erkek oyunları olarak da karşımıza çıkmaktadır. Örneğin; Çubuk Uzun-Erkek Süpürgesi Yoncadan-kız oyunları olarak oynanmaktadır. Oyunlar daire yarım daire ve düz çizgi formunda oynanmaktadır.

  Oyunlar hangi formda oynanırsa aynansın karşılıklı giriş çıkışlar yanlara gidişler öne arkaya gidiş gelişler şeklinde sunulmaktadır.

  b) Halaylar:
  1-Ağırlamalar
  2-Hayrani
  3-Avşar
  4-Üç Ayak
  5-Hoplama
  6-Hasan Dağı Sekmesi
  7-Kargın Halayı
  8-Esir Almaca
  9-Sepetçioğlu
  10-İbramo
  11-Anşa
  12-Cemo
  13-Kıvrak halayı
  14-Hopdirilim.
  15-Sin Sin
  16-Tura
  17-Başımda Altın Tacım
  18-Mavilim
   


Sayfayı Paylaş