Kiracı Nasıl Tahliye Edilir

Konusu 'Sosyal Konular' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 27 Aralık 2012 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  Kiracılar Daha Kolay Tahliye Edilecek
  Kiracıyı nasıl tahliye edebilirim, Kira Ödemeyen Kiracı Nasıl tahliye Edilir, Kiracı hangi hallerde tahliye edilebilir

  6570 Sayılı Gayrımenkul Kiraları Hakkındaki Kanun kapsamina giren bir gayrımenkul sözkonusu ise ve kiracı kirasını ödemiyorsa kiralayan kiracıya avukatı vasıtasıyla bir ihtarname göndererek borcunu 30 gün içinde ödemesi gerektiğini bildirmelidir.

  Bu borcun ödenmemesi durumunda ve ikici kez tekrar kira ödemesi aksar ise ikinci bir ihtarname gönderilmelidir. İki ihtarname göndermek tahliye için mecburidir. Bir kira dönemi içinde iki kez kiranın ödenmemesi ve bu konu ile ilgili olarak en az iki kez ihtarname gönderilmesi halinde tahliye sebebi var kabul edilir. Bu noktadan sonra yapılacak bir icra takibi neticesinde tahliye mümkün olacaktır.

  Kiralayanın icra takibi dışında -şartları oluştuğunda- tahliye davası açarak da gayrımenkulünden kiralayanı tahliye ettirebilir. 6570 Sayılı Gayrımenkul Kiraları Hakkındaki Kanun'un 7. Maddesi bu halleri açıkça sıralamıştır.

  Madde 7 - Kira şartlarına ve Borçlar Kanununun bu kanuna aykırı olmayan hükümlerine riayet edilse bile aşağıdaki yazılı hallerde kiralayan

  a) Kiracı tarafından gayrimenkulün tahliye edileceği yazı ile bildirilmiş olmasına rağmen tahliye edilmezse icra dairesine müracaatla tahliye istiyebileceği gibi,

  b) Gayrimenkulü kendisi veya eşi veya çocukları için mesken olarak kullanma ihtiyacında kalırsa kira akdinin hitamında,

  c) Gayrimenkulü kendisinin veya eşinin veya çocuklarının bir meslek veya sanatı bizzat icra etmesi için kullanma ihtiyacında ise kira akdinin hitamında,

  ç) Gayrimenkulü yeniden inşa veya imar maksadiyle esaslı bir surette tamir, tevsi veya tadil için ve ameliye esnasında içinde ikamet veya iştigal mümkün olmadığı fennen anlaşıldığı takdirde kira akdinin hitamında,

  d) Gayrimenkulü Medeni Kanun hükümlerine göre iktisabeden kimse kendisi veya eşi veya çocukları için tamamen veya kısmen mesken olarak ve yine kendisi veya eşi veya çocukları için bir meslek veya sanatın bizzat icrası maksadiyle iş yeri olarak kullanma ihtiyacında ise iktisap tarihinden itibaren bir ay zarfında kiracıyı keyfiyetten ihtarname ile haberdar etmek şartiyle altı ay sonra,

  e) Kira bedelini vaktinde ödememelerinden dolayı haklı olarak bir yıl içinde kendilerine iki defa yazılı ihtar yapılan kiracılar aleyhine, ayrıca ihtara hacet kalmaksızın, kira müddettinin hitamında,
  Tahliye davası açabilirler.

  Aynı şehir veya belediye hudutları içinde kendisinin veya birlikte yaşadığı eşinin uhdesinde kayıtlı oturabileceği meskeni bulunan kimse, kirada oturduğu yeri, malikin isteği üzerine tahliye etmeye mecburdur.
   


Sayfayı Paylaş