Kimyasal Maddelerin Çevreye Etkisi Zararlar

Konusu 'Ders çalışıyorum' forumundadır ve CAN tarafından 11 Ocak 2017 başlatılmıştır.

 1. CAN Well-Known Member


  Kimyasal maddelerin insan sağlığına ve çevreye zararları nelerdir?

  Kimyasal maddeler hayatımızda yalnız iş hayatında değil birçok yerde karşımıza çıkmaktadır. Hayatımızı kolaylaştıran bazen sağlığımıza zararlı etkileri sonucu olumsuz maruziyetler doğurmaktadır. Kimyasal madde genel olarak üç sınıfa ayrılır bunlar:

  Deterjanlar, ilaçlar ve boyalar. Deterjanlar evlerimizde işyerlerimizde kısacası hayatin birçok yerinde temizlik malzemesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Deterjanlar maddeler içerdiği kimyasal madde ve bileşikler açısından sağlığımıza olumsuz etki edebilmektedir. Bilhassa çamaşır ve bulaşık yıkarken bayanların kimyasala maruz kalması örnek gösterilebilir. Bundan dolayı koruyucu olarak eldiven kullanabilirler.

  Deterjanlar atık sulara karışmasıyla da çeşitli reaksiyonlar geçirerek yeni zararlı gaz veya bileşiklerin oluşmasına neden olmaktadır. Bunların yanı sıra denizleri, gölleri, nehirleri kirleten deterjan atıkları mavi yeşil alglerin sayısının yükselmesine de sebep gösterilebilir. Ayrıca kimyasal madde olarak deterjanlar egzama, bağırsak kanseri, solunum yolları enfeksiyonlarına da yol açtığı bilinmektedir.

  İnsan Sağlığına Zararlı Kimyasallar

  Ağır metaller, Hidrojen peroksit
  Aromatik nitro bileşikleri, Hidrojen sülfit
  Aldehitler, Hidrojen syanid
  Alkali metaller, İnorganik amidler
  Alkali tuzları (NaOH, KOH), Karbon disülfür
  Amonyak, Karbon tetraklorür
  Benzen, Klorlu hidrokarbonlar
  Civa, Ksilen
  Eterler, Metil alkol
  Fenoller, Nitrat ve nitritler
  Florlu hidrokarbonlar, Nitrik asit
  Formaldehit, Okzalik asit
  Fosfor, Perkloratlar
  Halojenler, Toluen
   


 2. CAN Well-Known Member

  İnsan Sağlığına Zararlı Olan Kimyasal Maddeler

  Laboratuvar çalışmalarında insan sağlığına zararlı kimyasal maddelerle çalışılır. Çalışan kişinin sağlığı açısından bu maddelerin tanınması ile bu maddelerle temas halinde oluşabilecek zararlı etkilerin önceden bilinmesi ve olası kazaların önlenmesi mümkündür. Kaza anında neler yapılacağı mutlaka laboratuvarlarda yazılı olarak bulundurulmalı, kazaya uğrayan kişi bir sağlık kuruluşuna götürülmelidir. Burada bu kimyasalların bir listesi verilmiştir.

  Klorik asitler
  Bunlar kolaylıkla reaksiyona girerler. Bu asitler bir yere sıçradığı zaman gerekli önlemler alınmalıdır. Temizleme sırasında üç faktör önemlidir:
  1. Molekülün su ile reaksiyonu,
  2. Kimyasal maddenin ve parçalanma ürünlerinin korrozif özelliği,
  3. İnsanda yaptığı irritasyonlar.
  Onun için klorik asitleri temizlemede su kullanılmamalıdır (Ancak vücuda sıçraması halinde, bol su ile yıkanmalıdır). Reaksiyon sonunda ortaya çıkan ısı, klorlu maddeyi buharlaştırır. Buharın kokusu irrite edicidir.

  Klorik asitler bir yere sıçradığı zaman önce üzerine kum, sodyum bikarbonat veya ikisinin karışımı dökülmelidir. Biraz bekleyip metal veya plastik bir kaşıkla kazınmalıdır. Kumun bırakacağı leke çok az ve açık renklidir.

  Alkali metaller
  1. Yanıcı olmaları,
  2. Su ile reaksiyonları,
  3. Nemli deri ile temasları önlenmelidir.
  Alkali metaller ile vücudun temas eden yeri bol su ile yıkanmalıdır. Bunların su ile reaksiyonları sonucu hidrojen açığa çıkar. Eğer çalışılan laboratuvarda ısı yüksek ise hidrojen patlar. Bu metallerin hava ile temasları derhal patlama yaptıklarından ya inert gaz veya karosen içinde saklanmalıdır. Kullanılan karosende su varsa yine tehlikelidir.
  Alkali metal yangınlarını söndürmek çok zordur. Yangınları söndürmek için toz grafit kullanılması önerilir.

  Eterler
  1. Deri ile temasları kurutucu etkiye sahiptir. Uzun süre temas sonucu dermatit oluşur.
  2. Belli şartlarda yanıcıdırlar. Örneğin etil eterin 45°C'da yanmaya başladığı iyi bilinir. Yanmaya statik elektrik de sebep olabilir (buhar). Eter yangınlarını söndürmek için CO2 kullanılır. Bir yere eter sıçradığı zaman yapılacak iş, eteri süngere emdirip çeker ocak altında buharlaştırmakdır.

  Okzalatlar
  Bunlar dokular ve kan tarafından emildiklerinden kalsiyumu çöktürürler. Oluşan kalsiyum okzalat çözünmez. Okzalatların akut olarak solunması, irritasyon dolayısıyla insana zararlıdır, önlem alınmalıdır. Fakat okzalatların kronik olarak solunması halinde, böbrek tübüllerinde kalsiyum okzalat taşları oluşur. Deriden kronik absorbsiyon sonucu kanda yeteri kadar kalsiyum okzalat oluşturup kan dolaşımını etkilerler. Olay kangrenle sonuçlanabilir.

  Sülfürik asit
  Hangi konsantrasyonda olursa olsun, gözlerle teması tehlikelidir. Derişik sülfürik asit gayet korrozif olup, deride şiddetli yanıklar meydana getirir. Sulandırılırken, asit daima yavaş ve dikkatlice suya dökülür, asla tersi yapılmaz.

  Nitrik asit
  Zararı ve tehlikesi konsantrasyonu arttıkça artar. Yüksek konsantrasyondaki nitrik asitle çeker ocakta çalışılmalıdır. Dumanlı ve derişik nitrik asit vücut ve özellikle gözler için tehlikelidir. Yüksek ısıda son derece zehirli nitrojen oksit buharları verir.

  Glasial asetik asit
  Oldukça korozifdir. Yanıkları çabuk iyileşmez, mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

  Hidrofluorik asit
  Son derece tehlikelidir. Vücudun neresine değerse değsin şiddetli yanıklar yapar ve çabuk iyi olmaz. Buharı da solunumda tehlikeli olup, fazlası ölüme neden olabilir. Bu bakımdan ancak iyi işleyen bir çeker ocak içinde kullanılır.

  Pikrik asit
  Kuru olunca patlayıcı olduğundan daima, en az %10 sulu halde muhafaza edilir.

  Civa
  Herhangi bir şekilde dökülürse derhal vakum kaynağından yararlanılarak temizlenmelidir. Köpük tip sentetik süngerler vasıtasıyla da toplanabilir. Eğer toplanamayacak kadar eser miktarda kalırsa üzerine kükürt serpilir ve bu sayede sülfür haline getirilerek zararsız kılınır.
   

Sayfayı Paylaş