Kimyanın alt dal ya da disiplinlerinin adları nedir?

Konusu 'Kimya' forumundadır ve Nysa tarafından 9 Kasım 2018 başlatılmıştır.

 1. Nysa Well-Known Member


  Kimyanın alt dal ya da disiplinleri

  Analitik Kimya: Belirli bir maddenin kimyasal bileşenlerinin ya da kimyasal bileşenlerinden bir bölümünün niteliğinin ve niceliğinin incelendiği alt bilim dalıdır. Analitik kimya, kimyasal bir örnekteki bileşenlerin belirlenmesi, ayrılması ve miktarlarının ölçülmesi ile ilgilenir.

  Biyokimya: Canlı organizmalarda bulunan kimyasalları, kimyasal reaksiyonları ve etkileşimlerini inceler. Bütün canlı yaşamı boyunca sürüp giden kimyasal süreçler biyokimyanın alanıdır.

  İnorganik Kimya: Organik olmayan yani karbon-hidrojen bağı içermeyen bileşiklerin tepkimelerinin ve özelliklerinin incelendiği alt bilim dalıdır. Su, mineraller, büyük oranda asitler ve bazlar ile tuzlar inorganik bileşiklerdir.

  Fizikokimya: Kimyasal sistemlerin özelliklerini ve davranışlarını incelemek amacıyla fiziksel teorilerin incelendiği ve tekniklerin uygulandığı alt bilim dalıdır. Kimyasal termodinamik, kimyasal kinetik ve elektrokimya gibi alanları kapsar. Kimyanın tümüne yönelik temel soruları cevaplayabilmek için kimya ve fiziğin temel ilkelerinden yararlanır.

  Organik Kimya: Karbon kimyası da denir. Hidrojen, oksijen, azot, fosfor, klor, kükürt gibi elementlerin karbon ile yaptığı bileşikleri inceler.

  Polimer Kimyası: Polimer çok sayıda molekülün kimyasal bağlar ile düzenli bir şekilde bağlanarak oluşturduğu yüksek molekül ağırlıklı bileşiklerdir. Polimer kimyası ise bu moleküllerin yapısı ve reaksiyonlarını inceler.

  Çevre Kimyası: Kimyasal maddelerin yol açtığı çevre kirliliğini ve bu kirliliğin önlenmesini konu alır.

  Elektrokimya: Kimya biliminin bir alt disiplini olup elektronik bir iletken (metal, grafit veya yarı iletken) ile iyonik bir iletken (elektrolit) ara yüzeyinde gerçekleşen reaksiyonları inceler.

  Gıda Kimyası: Besin maddelerinin kimyasal yapılarını ve organizmadaki işlevlerini inceler.

  Tıbbi (Medikal) Kimya: Kimyasal maddelerin, hastalıkların tedavisinde kullanılmasını ve tedavi mekanizmasını konu alan yeni bir alt bilim dalıdır.

  Nükleer Kimya: Atom altı taneciklerin atomu nasıl oluşturduklarını inceleyen alt bilim dalıdır.
   


Sayfayı Paylaş