Keratokonus Tedavisi, Tedavi Yöntemleri, Keratokonus Ameliyatı

Konusu 'Sağlık-Genel' forumundadır ve elif tarafından 16 Mart 2011 başlatılmıştır.

 1. elif Moderator


  Keratokonus Tedavisi
  Keratokonus hastalığının çok geniş bir spektrumu vardır. Yani bir kişiye bu teşhis konduğunda çok erken ve normalden ayrılamayacak kadar hafif bir hastalık olup hiç ilerlemiyor olabilir, veya hastalığın en ileri aşamalarında, ağır görme kaybı ve ileri derecede incelme ile karşılaşabiliriz. Her hastada bu hastalık bu iki uç arasında bir yerlerde olabilir. Özellikle çok hafif ve ilerlemeyen hastalar ömür boyu farkedilmeden kalabilir. bunların birkısmında zaten hiçbir tedaviye de gerek yoktur. Bu nedenle, bu hastalık tesbit edildiğinde öncelikle hastanın şikayetleri not edilmelidir. Gündüz ve gece görme kalitesi sorgulanmalı, gözlüğe rağmen bulanık görme, gece ışıklarda dağılma, loş ortamlarda bulanık görme, okurken çabuk yorulma, güneşe karşı aşırı hassasiyet olup olmadığı kaydedilmelidir. Hastanın mesleği, meşguliyeti ve bu işleri yapmada herhangi bir zorlanma olup olmadığı sorulmalıdır. Görme bozukluğunda ilerleme olup olmadığı titiz bir şekilde sorgulanmalıdır. Arkasından ayrıntılı görme muayenesi yapılarak gözlüksüz ve iyi bir gözlükle hastanın ne kadar gördüğü tesbit edilmelidir. Korneanın haritası çıkarılarak korneadaki şekil bozukluğunun yaygınlığı ve tipi incelenmeli, kornea kalınlığı ölçülmelidir.

  Tüm bu incelemelerden sonra, tedavi seçenekleri, bunların hasta açısından uygunluğu ve muhtemel sonuçları değerlendirilmelidir. Keratokonusta çeşitli tedavi seçenekleri vardır. Her hastada standart olarak uygulanan bir kalıp tedavi yoktur. Onun için, her keratokonus hastası, hatta her göz kendi içinde değerlendirilmelidir.

  Tedavi Yöntemleri
  Gözlük: Erken keratokonusta gözlüklerle kaliteli bir görme sağlanabilir. Özellikle ilerleme göstermeyen ve gözlüklerle kaliteli görme sağlanabilen keratokonus hastası normal bir kırma kusuru gibi değerlendirilebilir. Bu hastalarda keratokonus için ileri bir tedaviye gerek yoktur. Zaten genellikle de keratokonus teşhisi de konmaz. Ancak hasta gözlük takmak istemiyorsa ve bunun için bir refraktif cerrahi merkezine başvurursa o zaman yapılan ileri tetkiklerde keratokonus teşhisi konur. Bazen hastalar gözlükle iyi görse bile gözlüğü düzenli kullanmadığı için gözünün daha da ilerleyeceğinden korkar ve bunun için gözlüğe bir alternatif aramaya başlar. Halbuki, gözlük kullanıp kullanmamanın veya gözlük kullanma sıklığının keratokonusun ilerlemesine bir etkisi yoktur.

  Kontakt Lens: Çok ileri keratokonus dışında hemen her hastada kontakt lenslerle iyi bir görme sağlanabilir. Erken keratokonuslarda yumuşak torik lenslerle de iyi bir görme sağlanabilir. Ancak çoğu hastada kaliteli bir görme için yarı sert kontakt lensler gerekir. Yarı sert lens, korneanın bombeleşmiş olan kısmı üzerine baskı yaparak gözün ön yüzeyinin düzelmesini sağlar. Bu lenslerle görme oranı ve kalitesi normal bir göze yakın seviyelere ulaşabilir.

  Keratokonusta kornea yüzeyi normalden farklı olduğu için lens uygulaması normal bir gözünki gibi kolay olmayabilir. Bazen uygun lensi bulabilmek için birkaç gün uğraşmak gerekebilir. Kullanılan yarı sert lenslerin keratokonus için özel dizayn edilmiş olması bu lenslerin göze uyumunu kolaylaştırır. Keratokonus hastalarında allerjik konjonktivit ve gözyaşı azlığı sık görülür. Bunlar kontakt lens kullanımını zorlaştırabilir. Bu hastalıklar mutlaka akılda tutulmalı ve tedavi edilmelidir, yoksa çok iyi uyumlu bir kontakt lensin bile konforunu azaltabilirler.

  Genellikle başlangıç ve orta dereceli keratokonuslarda uygun lens bulmak daha kolay, ileri keratokonuslarda ise daha zordur. Ancak, bazen çok ileri keratokonuslarda bile uygun lens bulunabilir, o yüzden bir lens denemesi yapmadan gözün lense uygun olmadığı konusunda hemen yorum yapmamak gerekir.

  Cross-Link (Çapraz Bağ) Tedavisi: Keratokonusta kornea tabakasını oluşturan lifler normalden daha zayıftır. Bu nedenle kornea zamanla incelir ve bombeleşir. Yukarıda belirtildiği gibi bu bozukluk genellikle ilerleyicidir. Ancak bazı hastalarda bu ilerleme bir safhada durmuş olabilir. Cross-link tedavisi ilerleme görülen hastalarda kornea liflerini sağlamlaştırarak bu ilerlemeyi durdurur. Ayrıca, zaman içinde mevcut numaralarda hafif bir düzelme de sağlar. Bu tedavi yapılmış olan hastalarda 1-2 sene içinde gözlük numaralarında ortalama 2 derecelik azalma gözlenmiş, aynı zamanda hastaların gözlükle görme miktarında da %10-20 ilave artışlar gözlenmiştir.

  Cross-link tedavisinin uygulanabilmesi için kornea kalınlığının en az 400 mikron olması gerekir. İlerleme görülmeyen hastalarda bu tedaviyi uygulamaya gerek yoktur. Ancak, 2-3 numara miyop veya astigmat oluşmuş bir keratokonusta ilerleme olmuyorsa bile mevcut numaraların uzun vadede düzeltilmesi amaçlanarak bu tedavi uygulanabilir.

  Cross-link tedavisi ilk olarak Avrupa’da başlamıştır. İlk tedavi yapılan hastaların takip süresi 7 seneyi geçmiştir. Ayrıca bugüne kadar Avrupa ve Amerika’da birçok merkezde de bu tedavi uygulanmaya başlamıştır. Bu tedavilerin sonuçları uluslar arası tıbbi dergilerde yayınlanmıştır. Bu sonuçlara göre, uygun hasta seçimi ile hastaların %95 ila %100 ünde ilerleme durmuştur. Tedavi sonrası ilk 1-2 ay bulanıklık olmakta, daha sonra görme tedavi öncesi seviyelere ulaşmaktadır. Tedavi sonrası 6’ncı aydan itibaren numaralarda yavaş yavaş düzelme görülmektedir. Bu düzelme ilk 2 yıl boynca yavaş yavaş devam etmektedir. Çok nadir olarak tedavi sonrası enfeksiyon ve buna bağlı belirgin bulanıklık bildirilmiştir.turkeyarena.net Bazı çalışmalarda tedavi sonrası ilerleme %5 civarında görülmüş, ancak ilerlemeye devam eden hastaların zaten tedavi öncesi ileri safhada olanlar olduğu gözlenmiştir.

  Korneal Halka Tedavisi: Kornea içine yerleştirilen yarım daire şeklinde halkalar, kornea tabakasının merkezi kısmını gerginleştirerek düzleştirir. Böylece keratokonusta oluşmuş olan bombeliği ve şekil bozukluğunu azaltır. Keratokonusun durumuna ve kornea haritasındaki bombeleşmenin yerine göre halkaların pozisyonu ayarlanır.

  Korneal halkalar, hastalığın ilerlemesini durdurmaz. Eğer ilerleyen bir keratokonusta korneal halka uygulaması yapılırsa zaman içinde ilerlemeye bağlı tekrar bulanıklık oluşabilir.

  Keratokonus hastalarında halka uygulamasının uzun dönem sonuçları uluslar arası tıp dergilerinde yayınlanmıştır. Bu yayınlarda halka uygulaması sonrası hastaların %70-80 inde gözlüksüz görmede artış olmuştur. Yine bu gözlerde korneanın kırıcılığında ortalama 2-4 derece, göz numaralarında ortalama 2-4 derece azalma olmuştur.turkeyarena.net Hastaların %5-10 unda işlemin sonuç vermemesi veya şikayetler nedeniyle halkalar sorunsuz şekilde çıkarılmıştır.

  Korneal halka uygulamasında en uygun hastaların orta seviyede keratokonus hastaları olduğu bildirilmiştir. İleri keratokonus hastalarında halka uygulamasında memnuniyetsizlik oranı yüksek olduğu gibi, bu gözlerde sorun çıkma oranı da yüksek bulunmuştur.

  Halka uygulanan hastalarda komplikasyon olarak kornea delinmesi, halkanın üzerinde kalan korneada incelme, mikrobik iltihap gibi sorunlar bildirilmiştir. Bunlar özellikle ileri keratokonus hastalarında daha sık görülmüştür. Komplikasyon görülen hastalarda halka çıkarıldıktan sonra gözler ilk ameliyat öncesi durumuna dönmüştür.

  Korneal halkalar, kontakt lensin yerini tam olarak tutmaz. Yani, sorunsuz bir şekilde kontakt lens kullanan ve lensleri ile görmesi iyi olan bir hasta, lenslere alternatif olduğunu düşünerek halka tedavisi yaptırırsa, lenslerle aynı görme kalitesini elde edemeyebilir ve mutsuz olabilir.

  Radyal Keratotomi: Ekzimer lazer tedavisi bulunmadan önce miyopinin düzeltilmesi için kullanılan tedavidir. Rusya’da geliştirilmiştir. Bu tedavide elmas bıçakla kornea üzerinde 6-8 çizik yapılır. Bu çizikler iyileşirken oluşan nedbe dokusu kornea merkezinin düzleşmesini sağlar. Keratokonus tedavisinde de bazı cerrahlar tarafından yaygın olarak kullanılmıştır. Halen bazı keratokonus hastalarında iyi bir seçenek olarak önerilebilir. Daha önce radyal keratotomi yapılmış hastaların uzun süreli takibinde bunların ileri dönemde hipermetropiye kaydığı gözlenmiştir. Yani daha önce miyop olan kişilerin göz numarası radyal keratotomi ile sıfırlansa bile, bu kişilerde 5-10 sene içinde bu sefer de hipermetrop numara çıkmaktadır. Keratokonus hastalarında bu kayma daha belirgin olabilmektedir.

  Radyal keratotominin iyi seçenek olduğu durumlar neler olabilir? Örneğin, -10 numara miyop olan ve ilerlemekte olan bir keratokonus hastası. Bu hastada halka uygulaması numarayı sadece 2-3 numara düşürebilir ve ilerlemeyi durdurmaz. Halka uygulandıktan birkaç ay sonra cross-link tedavisi uygulanabilir, böylece ilerleme de durabilir, ama numara düşmez. Bu tedavinin tesiri ile 1-2 sene içinde 2-3 numaralık bir azalma olabilir, ama bu da hesaba katılsa bile yine 5 numara civarında miyopi kalır. Bu numarayı da düşürmek için göz içine mercek konabilir.turkeyarena.net Ancak, tüm bunlara alternatif olarak bu göze radyal keratotomi yapılabilir. Tek başına radyal keratotomi ile hem ilerleme durdurulup hem de göz numarasında 6-7 numaralık bir düşüş sağlanabilir. Zaman içinde de bir miktar daha gerileme olur ve ilave bir cerrahiye gerek kalmadan hastanın görmesi düzeltilmiş olur.

  Tabii, her keratokonuslu göz kendi içinde değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme ve uygun tedavilerin seçimi tüm bu tedavilere hakim olan bir göz uzmanı tarafından yapılmalıdır.

  Kornea Nakli: Genellikle göz nakli diye de bilindiği için bu tedavinin gözü tamamen yenileyeceği ve sorunun tamamen düzeleceği gibi yanlış bir izlenim oluşturur.

  Korneanın merkezdeki 6-7 mmlik kısmının kesilerek çıkarılması ve yerine bağışlanmış ceset gözünden alınan kornea parçasının dikilmesidir. Özellikle keratokonusta başarı oranı oldukça iyidir. Ancak, keratokonusta diğer tüm tedavilerle sonuç alınamıyorsa o zaman en son çare olarak düşünülmelidir. Ameliyatı zor değildir, ancak ameliyat sonrası oldukça uzun bir kontrol ve bakım dönemi vardır. Ameliyatta ve ameliyat sonrasında ciddi komplikasyonlar olma ihtimali mevcuttur. Başarılı bir ameliyattan sonra bile düzensiz astigmat kalma ihtimali mevcuttur. Bu durumda yine yüksek numaralı gözlük veya yarı sert lens kullanmak gerekebilir.
   


Sayfayı Paylaş