Kenzul Arş ve Kadeh Duası

Konusu 'Kuran-ı Kerim' forumundadır ve OrKuN tarafından 11 Nisan 2008 başlatılmıştır.

 1. OrKuN Well-Known Member


  Kenzul Arş ve Kadeh Duası
  Korkuya, hastalığa, cinlere, hırsızlığa karşı bu duanın okunması faydalıdır.

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  Okunuşu: Lâ ilâhe illallâhul melikul hakkul mubîn * lâ ilâhe illallâhul hakemul adlul metîn * rabbunâ ve rabbu âbâinel evvelîn * lâ ilâhe illâ ente subhâneke innîkuntu minez zâlimîn * lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu yuhyî ve yumîtu ve huve hayyul lâ yemûtu ebeden bi yedihil hayru ve ileyhil masîru ve huve alâ kulli şey’in kadîr * ve bihî nesteînu ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm * lâ ilâhe illallâhu şukran li ni’metih * lâ ilâhe illallâhu ikrâran bi rubûbiyyetih * ve subhânallâhi tenzîhen li azametih * es’elukellâhumme bi hakkı ismikel mektûbi alâ cenâhı cibrîle aleyke yâ rabb * ve bihakkısmikel mektûbi alâ cenâbı mîkâîle aleyke yâ rabb * ve bihakkısmikel mektûbi alâ cebheti isrâfîle aleyke yâ rabb * ve bihakkısmikel mektûbi alâ keffi azrâîle aleyke yâ rabb * ve bihakkısmikellezî semmeyte bihî munkerran ve nekîran aleyke yâ rabb * ve bihakkısmike ve esrârı ibâdike aleyke yâ rabb * ve bihakkısmikellezî temme bihil islâmu aleyke yâ rabb * ve bihakkısmikellezî telekkâhu âdemu lemma hebeta minel cenneti fe nâdâke fe lebbeyte duâehu aleyke yâ rabb * ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî şîtu aleyke yâ rabb * ve bihakkısmikellezî kavveyte bihî hameletel arşı aleyke yâ rabb * ve bihakkısmikel mektûbi fit tevrâti vel incîli vez zebûri vel furkâni aleyke yâ rabb * ve bihakkısmike ilâ muntehâ rahmetike alâ ibâdike aleyke yâ rabb * ve bihakkı temâmi kelâmike aleyke yâ rabb * ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ibrâhîmu fe cealten nâra aleyhi berden ve selâmen aleyke yâ rabb * ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ismâîlu fe necceytehu minez zebhi aleyke yâ rabb * ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ishaku fe kadayte hâcetehu aleyke yâ rabb * ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî hûdu aleyke yâ rabb * ve bihakkısmikellezî deâke bihî ya’kûbu fe radedte aleyhi basarahu ve veledehu yûsufe aleyke yâ rabb * ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî dâvudu fe cealtehu halîfeten fîl ardı ve elente lehul hadîde fî yedihî aleyke yâ rabb * ve bihakkısmikellezî deâke bihî suleymânu fe a’taytehul mulke fîl ardı aleyke yâ rabb * ve bihakkısmikellezî nâdâ bihî eyyûbi fe necceytehu minel gammillezî kâne fîhi aleyke yâ rabb * ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî îsebnu meryeme fe ahyeyte lehul mevtâ aleyke yâ rabb * ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî mûsâ lemmâ hâtabeke alet tûri aleyke yâ rabb * ve bihakkısmikellezî nâdetke bihî âsiyetumraetu fir’avne fe razaktehel cennete aleyke yâ rabb * ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî benû isrâîle lemma câvezûl bahra aleyke yâ rabb * ve bihakkısmikellezî nâdâke bihil hıdıru lemma meşâ alel mâi aleyke yâ rabb * ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî muhammedun sallâllâhu aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke yâ rabb * inneke entel kerîmul kebîr * hasbunallâhu ve ni’mel vekîl * ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm * ve sallâllâhu alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihî ve sellem.​
   


 2. OrKuN Well-Known Member

  Melik , Hakk, Mübin Allah’tan başka ilah yoktur. Hakem, Adl ve Metin Allah’tan başka ilah yoktur. Bizim ve eski atalarımızın Rabbidir. Senden başka İlah yoktur. Sen arınıksındır. Ben zalimlerden oldum. Allah’tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Yönetim onundur. Övgüler onun içindir. Diriltir ve öldürür. O diridir ve ebediyen ölmez. Hayır onun kontrolündedir, dönüş onadır. Ve O her şeye gücü yetendir. Ve onunla yardım isteriz. İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen Allah’tandır.
  Nimetlere şükür olarak, ondan başka ilah yoktur. Rabblığının ikrarı olarak, ondan başka ilah yoktur. Yüceliğini arındırmak için, Allah noksanlıklardan arınıktır.
  Ey Allahım! Ya Rabbi! “Cebrail’in kanadında yazılı ismin hürmetine, Mikail’in kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine, İsrafil’in alnında yazılı ismin hürmetine, Azrail’in avucunda yazılı ismin hürmetine, ve senin verdiğin Münker ve Nekir ismi hürmetine, ve kullarının sendeki sırları hürmetine, İslam’ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine, ve Adem’in senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine, Şit’in sana seslendiği ismin hürmetine, arşı taşıyan melekleri kendisyle güçlendirdiğin ismin hürmetine, Tevrat’ta, İncil’de, Zebur!da ve Furkan’da yazılı ismin hürmetine, kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine, sözlerin tamamı hürmetine, İbrahim ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin hürmetine, İsmail kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte o ismin hürmetine, İshak hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o ismin hürmetine, Hud hangi isminle sana seslendiyse işte o ismin hürmetine, Yakup sana hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine, Davut hangi isminle sana seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine, Süleyman hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin hürmetine, Eyyüb hangi isminle sana seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine, Meryem oğlu İsa hangi isminle sana seslenip de onunla ölüyü dirilttiysen işte o ismin hürmetine, Musa hangi isminle sana seslendi de sen ona Tur’da hitap ettiysen işte o ismin hürmetine Firavunun karısı Asiye sana hangi isminle seslendi de sen onu cennette rızıklandırdıysan işte o ismin hürmetine, israiloğulları sana hangi isminle seslendiler de denizi geçirdiysen işte o ismin hürmetine, Hızır hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine, Muhammed SAV sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine” senden istiyorum. Hiç şüphesiz sen cömertsin, büyüksün. Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir. İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya da güç kuvvet sadece yüce ve büyük Allah’tandır.! Ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem
   
 3. OrKuN Well-Known Member

  Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.v)den rivayet edilmiştir.Şöyle buyuruyor……
  Cebrail(AS) bana dediki:
  “Ey Muhammed, kim ömründe bir kere bu duayı okursa, Allah´u Teala onu,kıyamet gününde yüzü ayın ondördü gibi parlak haşreder. “
  Hatta bütün insanlar onu, bir peygamber veya melek sanırlar.
  Ben ve sen onun kabrinin üzerinde dururuz.
  Ona hesapsız ve azapsız, üzerine binip Cennete girmesi için Cennetten bir Burak getirilir.
  Sırat köprüsünden şimşek gibi geçer.
  Onun günahı denizlerden suyundan, yağmurların damlasından,ağaçların yapraklarından, kumların adedinden, taşlardan daha fazla olsa bile, kendisine kabul olunmuş (nafile) hac ve bin umre sevabı yazar.
  Korkan kimse olursa, Allah onu korktuğundan emin kılar.
  Susayan kimse okursa, Allah onun susuzluğunu giderir.
  Aç olan okursa,giyindirir, hasta okursa şifa verir,hastanın üzerine okunursa,hastalığından kurtulur, dünya veya uhrevi ihtiyaçlarından okursa Allah istediğini verir.
  Bir düşmandan veya sultandan korktuğu için okursa,Allah onların şerrinden korur ve Allah´ın mahlukatından gelecek olan tüm zarar ve eziyetleri kendisine ulaşmasını engeller.
  Borçlu olan okursa, Allah onu, borcunu ödemeye muvaffak kılar, hiçbir kimseye muhtaç olmaz.
  Eğer onu hasta olan yazan üzerinde taşırsa iyileşir.
  Kadın taşırsa kocası ona ikram eder.
  Cinden, insden ve şeytandan,sancı ve hastalıklardan emin olur.
  Kayıp ise ailesine sağ,salim kavuşur: Bu duayı okuyan için cin, melek istiğfar ederler.
  Ömrü bereketli olur.
  Kim beş defa bu duayı okursa Peygamber Aleyhisselamı rüyasında görür
  Kim ki Fatiha’yı, İhlas Suresi’ni, Kafirun ve Felak ve Nas Suresi’ni üç kere okuyup sonra da bu duayı okursa Allah onu karşılaştığı bütün varlıkların şerrinden korur ve her türlü hastalıktan, her zalimin şerrinden onu emin kılar ve bütün isteklerini verir. Kim ki okuduğu gibi onu yazıp üzerinde taşırsa ve kim ki başının altına koyup uyursa Allahü Teala o kimsenin malından çalınanı ve evinden kaçanı geri iade eder. Akan suya okursa su durur yahut yanan ateşe okursa ateş söner. Dağ üzerine okursa dağ paramparça olur. Kim ki iki rekat namaz kılıp her rekatında Fatiha ve bir de İhlas okuyup selam verdikten sonra bu duayı okursa dünya ve ahirete ait ne isterse tüm istediklerine nail olur. Bu duanın fazileti sayılamayacak kadar çoktur.(Nevadir-i Kaylubi’den )
   

Sayfayı Paylaş