Kendinizi test edin...

Konusu 'Kuran-ı Kerim' forumundadır ve abdulkadir tarafından 15 Mayıs 2008 başlatılmıştır.

 1. abdulkadir Well-Known Member


  Soru 1 : Kuranı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır?
  Cevap : Kuranı Kerim 22 sene 2 ay 22 günde inmiştir.

  Soru 2 : Allah(c.c.)ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir?
  Cevap : Vahy denir.

  Soru 3 : Kuranı Kerim de bulunan, adetleri 114 tane olan müstakil bölümlerine nedenir?
  Cevap : Sure ismi verilir.

  Soru 4 : Kuranı Azimüşşan da bulunan sureleri meydana getiren cümlecik yada bir
  kaç kelimeden oluşan, 6666 adet varolan Allah kelamlarına ne ad verilir?
  Cevap : Ayet denir.

  Soru 5 : Kur an ı Kerim tek kitap olduğu gibi, tek ciltte toplanmıştır. Kuran ı Kerim in sayfalarını toplayan cilde verilen ve yalnız Kuran a ait olan özel isme ne denir?
  Cevap : Mushaf adı verilir.

  Soru 6 : Kuran ı Kerim ayet ayet, sure sure inerken o gün için mevcut bulunan
  kemik parçası veya düz, yassı olan şeyler üzerine yazılırdı. Daha sonra tek bir kitap
  haline getirildi.
  İşte yüce kitabımızı ilk olarak kim zamanında ve nasıl Mushaf haline getirildi?
  Cevap : Hz. Ebu Bekir zamanında Zeyd b. Sabit tarafından Mushaf haline getirildi.

  Soru 7 : Kuran ı Kerim insan gücünün imkan verdiği ölçüde anlamayı gaye edinen
  ve geniş şekilde açıklayan, gerektiğinde yorumlayan eserlere ne ad verilir?
  Cevap : Tefsir denir.

  Soru 8 : Tefsir yapan alime ne ad verilir?
  Cevap : Müfessir adı verilir.

  Soru 9 : Tefsir çeşitleri kaçtır ve nelerdir?
  Cevap : Tefsir çeşitleri ikidir;
  a- Rivayet tefsiri : Ayet ve hadislerle açıklama yapılan tefsirlerdir.
  b- Dirayet tefsiri : Ayet, hadis ve akli, felsefi, güncel yorumlarla yapılan tefsirdir.

  Soru 10: Ayeti celilelerin mana ve ilahi işaretlerini, insan aklının imkanı ölçüsünde
  yapılan tercümelere ne ad verilir?
  Cevap : Meal adı verilir.

  Soru 11: Kuran ı Kerim Peygamber Efendimiz (s.a.v.) e nerede ve ne zaman nazil
  olmaya başlandı?
  Cevap : Mekke yakınlarında Hira mağarasında, 610 yılı Ramazan ayında nazil olmaya başladı.

  Soru 12: Allah (c.c.)ın varlığını ve birliğini, doğmadığını ve diğer özellikleri özlü bir
  şekilde anlatan ve buna kısaca Tevhit suresi denilen surenin adı nedir?
  Cevap : İhlas suresi

  Soru 13: Hz. Muhammed (s.a.v.)e Nur dağında inmeye başlayan ve 23 senede
  tamamlanan, Arapça olarak indirilen ve tevatür yoluyla bize ulaşan,
  okunması dahi ibadet olan, dünyevi ve uhrevi tüm meseleleri bildiren,
  Allah (c.c.)ın kelamına ne ad verilir?
  Cevap : Kuranı Kerim denir.

  Soru 14: Kuran ı Kerim de bir takım ayetler vardır ki; bunlardan birini okuyan
  veya işiten her mükellef için secde etmek vaciptir.
  Bu secdeye ne ad verilir ve Kuran da kaç defa zikredilmiştir?
  Cevap : Tilavet secdesi denir ve Kuran da 14 defa zikredilmiştir.

  Soru 15: Peygamber efendimiz (s.a.v.)in 13 yıllık Mekke döneminde ve 10 yıllık
  Medine hayatında Kurân ı Kerim in tamamı indirilmiştir.
  Mekke ve Medine yaşantısında bildirilen surelere verilen isim nedir?
  Cevap : Mekke döneminde inen surelere MEKKİ, Medine döneminde inen surelere
  MEDENİ sure adı verilir.

  Soru 16: Kuran ı Kerim de hakkında en çok ayet inen kavim hangisidir?
  Cevap : İsrail oğulları.

  Soru 17: Kuran ı Kerim deki ilk surenin ismi nedir?
  Cevap : Fatiha suresi.

  Soru 18: Kur an ı Kerim deki son sure hangisidir?
  Cevap : Nas suresi.

  Soru 19: Kur an ı Kerim in kalbi olarak zikredilen surenin ismi nedir?
  Cevap : Ya-sin suresi.

  Soru 20: Kur an ı Kerim deki en uzun sure hangisidir?
  Cevap : Bakara suresi.

  Soru 21: Kur an ı Kerim deki en kısa sure hangisidir?
  Cevap : Kevser suresidir.

  Soru 22: Kur an ı Kerim de besmele kaç defa zikredilmiştir?
  Cevap : 114 defa.

  Soru 23: Kur an ı Kerimde ismi geçen sahabe kimdir?
  Cevap : Hz. Zeyd (r.a.).

  Soru 24: Hurf u Seba nedir?
  Cevap : Kur an ı Kerim in yedi harf üzerine inmesidir.

  Soru 25: Kur an ı Kerim in hangi suresinin her ayetinde ALLAH kelimesi vardır?
  Cevap : Mücadele suresi.

  Soru 26: Allah (c.c.) kelimesi Kur an da kaç defa zikredilmiştir?
  Cevap : 2697 defa.

  Soru 27: Kur an ı Kerim de tek ismi zikredilmiş kadın kimdir?
  Cevap : Hz. Meryem.

  Soru 28: Kur an ı Kerim in son inen ayeti hangi surenin kaçıncı ayetidir?
  Cevap : Maide suresinin 3. Ayetidir.

  Soru 29: Kur an ı Kerim de surelerin başında besmele vardır. Ama bir surenin
  başında besmele yoktur. Hangi surenin başında besmele yoktur?
  Cevap : Tövbe suresi.

  Soru 30: Hangi surede besmele iki defa zikredilmiştir?
  Cevap : Neml suresi.

  Soru 31: Kur an ı Kerim i tefsir eden alimlerimizden üç tanesinin ismini yazınız.
  Cevap : Ömer Nasuhi Bilmen, Seyyit Kutup, Bursalı İsmail Hakkı, Muhammet Ali
  Sabuni, Mevdudi, Mahmut Ustaosmanoğlu, Elmalılı Hamdi Yazır,
  Konyalı Mehmet Vehbi Efendi.

  Soru 32: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)e göre hangi sureyi okumak Kur an ı Kerim in
  üçte birini okumaya bedeldir?
  Cevap : İhlas suresi.

  Soru 33: Kur an ı Kerim de konuştuğundan bahsedilen böcek hangisidir?
  Cevap : Karınca.

  Soru 34: Kur an ı Kerim i usulüne göre okumayı belirleyen kuralların tümüne ne ad verilir?
  Cevap : Tecvit.

  Soru 35: Sahabeler karşılaştıklarında ve ayrılacakları zaman birbirlerine devamlı
  olarak okudukları bir sure vardı. İmamı Şafi hazretleri "Kur an dan sadece
  bu sure nazil olsaydı, insanlara dünya ve ahiret mutluluğu için yeterdi."
  Diyerek manasını ve önemini anlattığı bu surenin
  ismini ve manasını söyleyiniz.
  Cevap : Asr suresi. Manası; Asra yemin olsun ki, muhakkak insanlar hüsran
  içindedir (zarardadır). Ancak iman edip salih amel işleyenler,
  birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bunların dışındadır.

  Soru 36: Kur an ı Kerim Peygamber Efendimize nerede ve ne zaman nazil olmaya başlamıştır?
  Cevap : Mekke yakınlarında Hira mağarasında, 610 yılı Ramazan ayında nazil olmaya başlamıştır.

  Soru 37: Ayet el Kürsi hangi surededir?
  Cevap : Bakara suresinde.

  Soru 38: Allah ü Teala kimin suçsuz olduğuna dair ayet indirmiştir?
  Cevap : Hz. Aişe (r.anh.).

  Soru 39: Hüküm ayetleri Mekke'de mi yoksa Medine ;de mi nazil olmuştur?
  Cevap : Medine de.

  Soru 40: Kur an ı Kerim'de kaç cüz vardır?
  Cevap : 30 cüz.

  Soru 41: Kur an ı Kerim deki en uzun ayet hangisidir?
  Cevap : Bakara suresi 282. Ayetidir.

  Soru 42: Kur an ı Kerim in ilk okunduğu mescit hangisidir?
  Cevap : Medine de Beni Zerik mescidi.

  Soru 43: Kur an ı Kerim de Cennet kelimesi kaç defa zikredilmiştir?
  Cevap : 66 defa.

  Soru 44: Kur an ı Kerim de cehennem kelimesi kaç defa zikredilmiştir?
  Cevap : 126 defa.

  Soru 45: Bakara suresinden sonra hangi sure gelir?
  Cevap : Al-i İmran suresi.

  Soru 46: Mekke de Kur an ı Kerim i ilk kez açıktan okuyan kimdir?
  Cevap : Abdullah bin Mesut (r.a.).

  Soru 47: Kur an ı Kerim e göre insanlar ve cinler niçin yaratıldı
  Cevap : Yalnız Allah a kulluk etmeleri için.

  Soru 48: Kur an ı Kerim de en yüce sure hangisidir?
  Cevap : Fatiha suresi.

  Soru 49: Kur an ı Kerim hangi halife zamanında Mushaf halinde toplandı?
  Cevap : Hz. Ebu Bekir (r.a.).

  Soru 50: Kur an ı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılıp dağıtıldı?
  Cevap : Hz. Osman (r.a.).

  Soru 51: Kitap, Furkan, Mushaf, Bürhan, Hablullah, Hablülmetin, Kelamullah, Zikr,
  Hüda, Nur, Şifa hangi kutsal kitabın isimleridir?
  Cevap : Kuranı Kerim in.

  Soru 52: Hepiniz topyekün Allah ın ipine sarılın, ayrı ayrı olmayın.Ayette geçen
  Allah ın ipi tabirinden kastedilen nedir?
  Cevap : Kur an, Kur an hükümleri, Mesajullah.

  Soru 53: Halife Hz. Ebu Bekir in emriyle kitap haline getirilen Kur an ı Kerim i
  toplama komisyonunun başkanı olan sahabe kimdir?
  Cevap : Hz. Zeyd bin Sabit.

  Soru 54: Kur an ı Kerim de din kelimesi hangi manada kullanılmıştır?
  Cevap : Ceza, mükafat, hüküm, hesap.

  Soru 55: Fatiha suresinde sapanlar olarak nitelendirilenler kimlerdir?
  Cevap : Hıristiyanlar.

  Soru 56: Hz. Ömer Resulullah ın arkasında namaz kılarken hangi ayet okunurken
  hiddete kapılarak yüksek sesle "Ben orada olsaydım, mutlaka Firavunun
  boynunu vururdum "demiştir?
  Cevap : Naziat suresi.

  Soru 57: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kendisine Fussulet suresini okurken sarılıp
  etkilenen ve Islam ı kabul ederim korkusuyla, eliyle Peygamber (s.a.v.)in ağzını
  kapayarak;" Aramızdaki yakınlık adına rica ederim, daha okuma "diyen kişi kimdir?
  Cevap : Utbe b. Rabia.


  Soru 58: Tebuk seferine katılmadığı için Peygamberimiz (s.a.v.) ve ashabın kendisiyle
  (hakkında ayet nazil oluncaya kadar) 50 gün konuşmadığı sahabe kimdir?
  Cevap : Kab b. Malik.

  Soru 59: İfk hadisesini açığa çıkaran ayet hangisidir?
  Cevap : Nur suresi ayet 11 ve 12.

  Soru 60: Bildiğiniz gibi Kur an ı Kerim 30 cüzden müteşekkildir. Her müslümanın
  yatarken okuması tavsiye edilen Muavizeteyn surelerinin isimleri nelerdir?
  Cevap : Felak ve Nas sureleri.

  Soru 61: Peygamberimiz (s.a.v.)in genellikle yatsı namazında okuduğu sure hangisidir?
  Cevap : Vettini suresi.

  Soru 62: Peygamberimiz (s.a.v.)in sıkıntı anında okuduğu sure hangisidir?
  Cevap : Elemneşrah suresi.

  Soru 63: Peygamberimiz (s.a.v.) kıyamet günü cennette bizzat okuyacağı sure hangisidir?
  Cevap : Muhammed suresi.

  Soru 64: Kıyamet günü Allah (c.c.)ın bizzat okuyacağı sure hangisidir?
  Cevap : Rahman suresi.

  Soru 65: Ayeti kerimelerle iktidara yürüyüş ve gerçekleştirilmesi hangi surede ve
  kim örnek alınmıştır?
  Cevap : Yusuf suresi ve Yusuf (a.s.) örnek alınmıştır.

  Soru 66: Abdestin farz olduğunu belirten ayet hangisidir?
  Cevap : Maide suresi 5 ve 6.

  Soru 67: Osmanlı Devletinin son dönemlerinde yetişmiş İslam bilginlerindendir. Kadı
  yetiştiren Mektebi Nüvvab ı bitirmiş, Beyazıt medresesinde dersler vermiştir.
  Meşihat Dairesi ndeki görevinin yanında Mektebi Nüvvab, Mektebi Mülkiye,
  Medrese tül Vaizin ve Medrese-i Süleymaniye de dersler vermiştir.
  2. Meşrutiyetin ilanından sonra Antalya dan mebus seçilmiş ve özellikle
  2. Abdülhamid in tahttan indirilmesiyle ilgili hal fetvasının yazılmasında
  oynadığı rolle tanınmıştır. İttihat ve Terakki cemiyetinin ilim şubesinde de görev
  almıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra Ankara İstiklal Mahkemesinde de
  yargılanmış ve berat etmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığının
  kendisinden istediği Kuran tefsirini "Hak Dini Kuran Dili "adıyla yazmıştır.
  Bu İslam alimi kimdir?
  Cevap : Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır.

  Soru 68: Seyyit Kutub un tefsirinin adını söyleyiniz.
  Cevap : Fizilali Kur an.

  Soru 69: Muhammed Hamdi Yazır ın tefsirinin adını söyleyiniz.
  Cevap : Hak Dini Kur an Dili.

  Soru 70: Kur an ı Kerim in bir çok adı vardır. Furkan, Kitap, Zikir, Tenzil bunlar
  arasındadır. Kur an ın birde sıfatları vardır. Bunlardan bazılarıda, Mübin,
  Kerim, Nur, Hüda, Rahmet, Şifa, Mev ize, Büşra, Beşir, Nezir ve Aziz dir.
  Bu isim ve sıfatlara göre Kur an ı Kerim in dikkat çeken beş hususu vardır.
  1- Tedricen, ayet ayet, sure sure inmiştir. 2- Vahiy ile Cebrail vasıtasıyla
  getirilmiş olması. 3- Hem lafzı hem de manasıyla mucize olması.
  4- Allah ın kelamı olması, söylemediğimiz 5. Hususu da siz söyleyiniz.
  Cevap : Kendisi ile ibadet edilmesi.

  Soru 71: Allah ü Teala her dönemde bir şeriat (bir kitap) indirmiştir. Kur an Kerim
  son peygamberin kitabıdır. Büyün insanların barış içersinde insanca yaşayacakları
  bir ortamı meydana getiren ve ahiret saadetinin teminatı olan bu kitabın 114 suresi
  bulunmaktadır. Okundukça ve yaşandıkça insanlığı yücelten ayetler Mekki ve
  Medeni olarak ikiye ayrılır.
  Bütün insanlığın uymakla mükellef olduğu Mekki ve Medeni ayetlerin konusu nedir?
  Cevap : Mekki ayetlerin konusu İtikat Medeni ayetlerin konusu ise Hüküm dür.

  Soru 72: Kur an ı Kerim de Zehraveyn iki çiçek manasına gelen) diye bilinen iki sure
  vardır. Bu surelerin ikiside Medeni surelerdir. Konusu ise hüküm ayetleridir.
  Bu iki surenin adını yazınız.
  Cevap : Bakara ve Al-i İmran sureleridir.

  Soru 73: Hanımı ve kendisi büyük İslam düşmanlarındandır. Karı koca bu iki kişinin
  dünyada iken kazandıklarının kendilerini kurtarmayacağını,
  cehennemde de kendilerinin elim bir ateşin vadedildiği ve adamın hanımının ise
  cehennemde odun taşıyılıcığı yapacağını konu eden sure hangi suredir?
  Cevap : Tebbet (veya Mesed veya Lehep) suresidir.

  Soru 74: Kur an ı Kerim Berat gecesi indirilmiştir. Hadid suresi 23. Ayette de
  Dünyada olacak her şey, dünya yaratılmadan evvel, ezelde oraya yazılmış, takdir
  edilmiştir. Bunu size bildiriyoruz ki, hayatta kaçırdığınız fırsatlar için üzülmeyesiniz
  ve kavuştuğunuz kazançlardan, Allahın gönderdiği nimetlerden mağrur olmayasınız.
  Denilmektedir. İfadelerde geçen oraya kelimesi neresi anlamına gelmektedir?
  Cevap : Levh-i Mahfuz.

  Soru 75: Sevapta ve günahta en küçük bir şeyin unutulmayacağı hangi ayetle anlatılır?
  Cevap : Zilzal suresi 7 ve 8 ayetler

  Soru 76: Mealini okuyacağımız ayet hangi surededir? Allah ü Teala buyuruyor ki; Ey
  insanlar! Zannın çoğundan sakınınız. Zira zannın çoğu günahtır. Birbirinizin
  suçunu araştırmayınız. Kimse kimseyi çekiştirmesin. Hangi biriniz ölü kardeşinin
  etini yemekten hoşlanır? Ondan tiksinirsiniz. Allah'tan sakının. Şüphesiz Allah
  tövbeleri daima kabul edendir, acıyandır.
  Cevap : Hucurat suresi.

  Soru 77: Kur an ı Kerim İslam dünyasında 7 kıraat üzere okunmaktadır. Bizim şu anda
  elimizde bulunan ve okuduğumuz Kur an ı Kerim hangi kıraat imamının rivayeti
  üzerine yazılmıştır?
  Cevap : Kıraatı Asım

  Soru 78: Namaz mümini kötülüklerden alıkoyar. Kul Rabbine en yakın halini secdede yaşar.
  Ve o kulun miracıdır. Kul namazı ile terbiye olur. Kur anı Kerim de de Allah (c.c.),
  zekat, kurban ve benzeri ibadetleri namaz ile birlikte zikretmiştir. Çünkü kul namaz ile
  zekatını verir, kurbanını keser hale gelecektir. Peygamberimiz (s.a.v.)in gözümün nuru
  dediği bu güzel ibadet Kur an ın hangi suresinde Kurban ile beraber zikredilmiştir?
  Cevap : Kevser suresi

  Soru 79: 1632 yılında dünya dönüyor dediği için idamla yargılanan Galile
  Galileu dan 1000 yıl önce dünyanın döndüğünü haber veren Kur an ayeti hangisidir?
  Cevap : Yasin 40

  Soru 80: Aşağıda bazı özellikleri ile tanımaya çalışacağımız sure Kur an ı Kerim de hangi suredir?
  a-Bu sure Medenidir,
  b-Ey iman edenler niçin yapmadığınızı söylersiniz,
  c-Allah yolunda bir bütünlük içinde cihadı emreder,
  d-İsa (a.s.) diliyle, Peygamberimizin Ahmet ismi ile müjdelenmesi,
  e-Kafirler istemese de Allah (c.c.)ın nurunu tamamlayacağı,
  f-İman ve cihadın elim bir azaptan kurtaracak karlı bir ticaret yolu olduğu,
  bu surenin bazı özelliklerindendir.
  Cevap : Saf suresi

  Soru 81: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir yılda en büyük destekçileri olan hanımını ve amcası kaybetmişti. Peygamber efendimiz (s.a.v.) ve bütün müslümanlar üzülmüşlerdi.
  Bu yıl siyer kitaplarında hüzün yılı olarak zikredilmiştir. Peygamberimizi ve müslümanları
  teselli etmek için Allah (c.c.) üç sure indirmiştir. Bu surelerin isimleri nelerdir?
  Cevap : Yusuf, Hud ve Yunus sureleri

  Soru 82: Kur an ı Kerim de yer alan bazı surelerin iki veya daha fazla isimleri vardır.
  Bunlardan biri de Mü min suresidir. Mü min suresinin diğer ismi nedir?
  Cevap : Gafir suresi

  Soru 83: Muavizeteyn surelerinin isimleri nedir?
  Cevap : Felak ve Nas sureleri
   


Sayfayı Paylaş