Kayıkçı Kul Mustafa'nın Hayatı, Eserleri ve Edebi Kişiliği

Konusu 'Türkçe-Edebiyat' forumundadır ve RüzGaR tarafından 5 Ocak 2011 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Kayıkçı Kul Mustafa'nın Hayatı, Eserleri ve Edebi Kişiliği
  17. yüzyıl halk şiirimizin asker ozanlarından biri Kayıkçı Kul Mustafa. Cezayir'den Bağdad'a dek çeşitli beldeler dolaşmış, savaşmış, savaşlara destanlar, yenilgilere, şehitlere ağıtlar düzmüş bir Yeniçeri ozanı. Kayıkçı Kul Mustafa'nın doğum ölüm yıllarını bilemiyoruz. Yaşamı üzerine de açıklayıcı bilgilerden yoksunuz. Ölümünün, Abaza Hasan Paşa'nın ayaklanmasını dile getiren destandan 1659'dan sonra olduğu sanılıyor. Böylece Kayıkçı Kul Mustafa'nın 17. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı ileri sürülüyor. Kayıkçı Kul Mustafa'yla ilgili bilgilerimiz, onun şiirlerinden çıkarıldığınca şöyle özetlenebilir: Murat Reis'in ölümü (1609) dolayısıyla söylediği ağıt. Buradan "Kayıkçı" sanını Cezayir'de bulunduğu sırada, görevinden ötürü aldığı sanılıyor. Padişah 2. Osman'ın bir ayaklanma sonucu öldürülmesini anlatan şiiri, Şah 1. Abbas'ın Bağdad'ı ele geçirişi, 4. Murat'ın 1630'da Bağdad'ı kuşatması üzerine yazdıkları Murat Reis'in ölümünden sonra 4. Murat'a "kul" olduğu, olayların içinde yaşadığını, yaşadığı olayların da şiirini söylediğini açıklıyor. Bunların içinde en ünlüsü "Genç Osman Destanı"dır. "Genç Osman", 4. Murat'ın Bağdad'ı kuşatmasında bir birlik komutanıdır. Yapılan saldırı sırasında kaleden atılan oklarla yaralanıp, Dicle'ye düşmüş, boğularak ölmüştür.

  Kayıkçı Kul Mustafa'nın bu olayla ilgili olarak söylediği "Genç Osman destanı kısa sürede bütün Anadolu'ya yayılmış, büyük ün kazanmıştır. Bugün bile "Genç Osman Destanı"nın etkisinin tümüyle silindiği söylenemez. Aslında, tarihlerin yazdıklarına göre Bağdad ancak 1638 yılında ele geçirilebilmiş, kale bedenlerine sancağı da Zor Mustafa Paşa dikmiştir ama bu olay kamuoyunda, Kayıkçı Kul Mustafa'nın dile getirdiği "Genç Osman Olayı"nın geniş etkisini silememiştir.turkeyarena.net Şiirlerinde kimi söylemelerde zorlamalar görülüyorsa da, döneminde halk beğenilerini zorlamayan, yalınlığı, içtenliğiyle geniş etki bırakmış, ozanları da bir ölçüde bu etki altına alabilmiştir.

  KARA GÖZLÜ DİLBER LEBİN LEZZETİ
  Kara gözlü dilber lebin lezzeti
  Sükker midir şerbet midir bal mıdır
  Dökülmüştür ak gerdanın üstüne
  Kakül müdür sırma mıdır tel midir

  Kudretinden eğnine hulle biçilmiş
  Gerdanına siyah benler saçılmış
  Hüsnünün bağında çiçek açılmış
  Lale midir sümbül müdür gül müdür

  Gönlümdür aşk ile arayup süzen
  Ağyar olur yarin ardınca gezen
  Söyledikçe kara bağrımız ezen
  Ağız mıdır dudak mıdır dil midir

  Alçakları koyup yüksekte uçmak
  Rakib-i naşiye sırrını açmak
  Yadlara meyledip fakirden kaçmak
  Adet midir kanun mudur yol mudur

  Mustafa der acep gördüğüm düşü
  Dilbere meyletmek aşıkın işi
  Yolunda harcolan gözümün yaşı
  Derya mıdır ırmak mıdır göl müdür


  GELE DİLBER GEL ALLLAHI SEVERSEN
  Gele dilber gel Allahı seversen
  Gel ağlatma beni eller içinde
  Ne acayip olur şu halk-ı alem
  Söyleşirler bizi diller içinde

  Bunca zaman hasretinden gülmedim
  Böyle zalim olacağın bilmedim
  Çok yerleri gezdim amma görmedim
  Bencileyin geda kullar içinde

  Bedir olur doğar artık dulunmaz
  Akar çeşmim yaşı bir dem silinmez
  Umarım ki şunda asla bulunmaz
  Sencileyin gonce güller içinde

  Mustafa söyler sözünü saz ile
  Süregür devranı şevkce şaz ile
  Kırmızılar giy de salın naz ile
  Ko ben görüneyim çullar içinde


  GECE GÜNDÜZ UYKU GİRMEZ GÖZÜME
  Gece gündüz uyku girmez gözüme
  İntizarım ela gözlü yar deyu
  Gündüz hayalimde gece düşümde
  Selamı çok bir efendim var deyu

  Ben bilirim yar sevgisi candandır
  Yarsız bana fena dünya zindandır
  Benim ulu korkum hemen şundandır
  Gayrılara gönül vere yar deyu

  Ne mümkündür yüzüm yardan döndürem
  Yeri göğü aşk oduna yandıram
  Bir sırdaşım yoktur yare gönderem
  Var cananın hatırını sor deyu

  Kul Mustafa kulluğunu bilmez mi
  Varıp dostun bahçesine girmez mi
  Dilber bize bir destimal vermez mi
  Ağladıkça çeşmin yaşı sil deyu


  BUGÜN BEN BİR GÜZEL GÖRDÜM
  Bugün ben bir güzel gördüm
  Yeşiller giymiş ağ üzre
  Bir bakışta aklım aldı
  Dururken ben ayağ üzre

  Mah yüzüne mi bakılır
  Bakanlar yanıp yakılır
  Her söyledikçe dökülür
  Leblerin balı yağ üzre

  Beni mesteden canıdır
  Zülfü gönüller damıdır
  Her biri birer haramidir
  Kirpikleri kapağ üzre

  Der Mustafa geldi ise
  Hak inayet kıldı ise
  Ferhat dağı deldi ise
  Koyam ben dağı dağ üzre


  DESTAN
  Kalktı yelken etti Murad'î Reis
  Başabaş düşmana varjrım demiş
  Vaktinize hazır olun gaziler
  Ya şer verir ya ser alırım demiş.

  Biz şaşırttık düşmanlara yolunu
  Kimse bilmez gazilerin halini
  Hazır eylen kapıdanın birini
  Alırım, yedekte sürürüm demiş.

  Türk pirleri eydür: Kurtarın bizi
  Biz söyledik: Allah kurtarır Sizi
  Ölenimiz şehit, öldüren gazi
  Gün bu gündür beyler, ururum demiş.

  Kul Mustafa daim söyler özünden
  Gazileri cenk eylemiş izinden
  Koyuverin Türk'ü pranganızdan
  Yoksa hepinizi kırarım demiş.


  TELLİ TURNAM
  Telli turnam bizim yerden ne haber
  Aceb bizim yerlerimiz nic'oldu
  Büibül uçtu gurab kondu dallara
  Mor sümbüllü bağlarımız nic'oldu?

  Bu dünyada biz çekelim kahırlar
  Dost elinden hem içelim zehirler
  Issız kalmış han, odalar, ahırlar
  Hükmü geçen beylerimiz nic'oldu?

  Ulu hendeklerden sular akar mı?
  Nazlı dilber arkamızdan bakar mı?
  Hiçbir dağa iki duman çöker mi?
  Zuîümetde kalan yerler nic'oldu.

  Kul Mustafa dediceğin etti mi?
  Felek işimize uğru kattı mı?
  Her birimiz bir diyara gitti mi?
  Ölen öldü sağlarımız nic'oldu?
   


Sayfayı Paylaş