Kayıkçı Kul Mustafa Genç Osman Türküsü

Konusu 'Masal ve Hikayeler' forumundadır ve CAN tarafından 22 Haziran 2016 başlatılmıştır.

 1. CAN Well-Known Member


  Kayıkçı Kul Mustafa Genç Osman Türkü ve Hikayesi

  Genç osman 4. Murat Bağdat seferini yaparken bir bir birlik komutanıdır ve kaleyi savunurken ölür.Daha önceden yazılmaya başlayan genç osman türküsü de kayıkçı kul mustafa tarafından bitirilir ve kayıkçı kul mustafa ya ait olduğu kabul edilir.

  Türkünün Hikayesi:

  Dediklerine göre çok eskilerde bir kimsenin askere alınması için bıyığında tarak durması şartmış. Bugün bile Anadolu'nun birçok yerlerinde bir gencin olgun bir topluluğa girmesi için bıyığında tarak durması şartına uyuluyormuş. Günlerden bir gün Sultan Murat Han Bağdat'a sefer açar Anadolu'da asker yazmaya başlanır. Gençler yiğitler delikanlılar büyük bir heyecanla asker yazılmaya koşarlar. Bunlar arasında henüz bıyığı bitmemiş bir genç de vardır. Genç Osman...

  Genç Osman kayıt işlemini yapan subaya yaklaşır. İçi içine sığmıyordur. Daha henüz bıyığı terlememiş bir genç olduğunu gören subay: "Hey senin daha bıyığın bitmemiş sen daha çocuksun asker olamazsın" deyince Genç Osman ansızın kuşağından çıkardığı tarağı üst dudağına saplar subaya dönüp: "Nasıl dudağımda tarak duruyor mu?" der. Bu üstün cesaret karşısında artık söyleyecek bir söz bulamayan subay onu da askere yazar.

  Böylece Genç Osman orduya katılır. Bağdat seferinde büyük kahramanlıklar gösterir. Kale kapısını açar burca sancak diker kahramanlıklarıyla dillere destan olur. Fakat ne yazık ki savaşın şiddetli olduğu bir kesimde şehit olur. Ordu ve Anadolu halkı yasa boğulur. Anadolu'da ve yeniçeri şairler arasında bu olay üzerine türküler yakılır ağıtlar söylenir.

  Genç Osman dediğin bir küçük uşak
  Beline bağlamış ibrişim kuşak
  Askerin içinde birinci uşak
  Allah Allah deyip geçer Genç Osman of of

  Bağdadın içine girilmez yastan
  Her ana doğurmaz böyle bir aslan
  Kelle koltuğunda geliyor Kars'tan
  Allah Allah deyip geçer Genç Osman of of

  Bağdadın kapısın Genç Osman açtı
  Düşmanın cümlesi önünden kaçtı
  Kelle koltuğunda üç gün savaştı
  Allah Allah deyip geçer Genç Osman of of

  Askerin ucu göründü Van'dan
  Kılıcın kabzası görünmez kandan
  Bağdadın içinde tozdan dumandan
  Toz duman içinde kaldı Genç Osman of of

  Genç Osman Türküsü

  Ünlü Genç Osman türküsü Sultan Osman II ile ilgili değildir. Rivayete göre Genç Osman, Murat IV zamanında Iran savaşlarına katılan tüysüz bir delikanlı imiş, savaşa katılmak için gönüllü yazılmak üzere başvurduğunda, «çok gençsin, daha senin bıyığın tarak tutmaz» diye karşı gelmeleri üzerine tarağı üst dudağına batırarak «işte tutuyor» diye ısrar etmiş ve orduya yazılmış.

  Bağdat alınacağı sırada sancağı surlara dikmek isterken şehit düşmüş. Ama uzun bir süre, kesik başını kolunun altına alarak «kelle koltukta» savaşa devam etmiş. Bu heyecanlı hikâye üzerine, bir saz ozanı ünlü «Genç Osman türküsü»nü söylemiş. Genc Osman

  Genç yaşta öldürülen Osmanlı padişahıdır (1603-1622). Sultan Ahmet I'in oğludur. Amcası Sultan Mustafa'nın tahttan indirilmesi üzerine 15 yaşında padişah oldu. O sıralarda Osmanlı Devleti karışıklıklar içindeydi.

  Küçük yaşta tahta çıktığı için Genç sıfatı ile anılan Osman II, 1621 yılında Lehistan'a sefer kararı alarak, sefere çıkmadan önce büyük kardeşi şehzade Mehmet'i boğdurdu. Ordunun başında Hotin'e giden Genç Osman, Hotin Kalesi'ne saldırı emri verdi. Kalenin iki tabyası alındıysa da askerin yağmaya girişmesi üzerine kesin başarı sağlanamadı. İstanbul'a dönüldü. Padişah kabahati yeniçerilerde buluyordu. Onlarsa seferde elde ettikleri kazancı az görüyorlardı.

  Padişah orduda değişiklik yapmayı tasarladı. Suriye taraflarında gizlice bir ordu kurmağa girişti. Niyeti, Hacca gitmek bahanesiyle Suriye'ye gidip oradaki ordu ile geri dönmek ve Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldırmaktı. Bu tasarı kulaktan kulağa yayılınca yeniçeriler ve sipahiler ayaklandılar, Topkapı Sarayı'nı basarak bazı yöneticilerin idamını istediler.

  Padişah razı olmayınca yeniçeriler eski Sultan Mustafa I'i tahta çıkarıp padişah yaptılar. Genç Osman'ı cılız bir ata bindirerek kentin içinde dolaştırdılar. Sadrazam Kara Davut Paşa ve adamları onu Yedikule'ye götürüp orada boğdurdular. Genç Osman kıyıcı bir hükümdardı. Kendisine yapılan zulümde bunun da etkisi vardır.
   


Sayfayı Paylaş