Kavimler Göçünün Nedenleri ve Sonuçları

Konusu 'Tarih' forumundadır ve RüzGaR tarafından 5 Kasım 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Kavimler Göçünün Nedenleri ve Sonuçları
  Nedenleri:
  a) Büyük Hun Devleti’nin dağılmasından sonra Asya’nın batısında (Hazar ve Aral Gölü arası) Hunlara katılımların olması, burada çoğalan nüfus ve kabileler arasındaki rekabet ve mücadelelerle daha batıya doğru kaymaya başlamaları
  b) İdil (Volga) ırmağının batısına gelen Hunlar önlerine gelen kavimleri yurtlarından çıkartmaya başlamaları (375)
  c) Hunların baskısıyla Kavimler Göçü bütün Avrui pa’yı etkileyerek, değişik zamanlarda yüzyıllarca devam etmiştir.
  Yukarıdaki nedenlere bağlı olarak Karadeniz’in kuzeyinde yaşayan Got’lar (Ostrogotlar-Vizigot!ar) Vandallar, Geomenler, Suevler, Gepitler Avrupa’ya doğru dalgalar halinde ilerleyerek, kendilerine yeni yaşam alanları bulmak istediler.
  Bu sırada Avrupa’da Roma İmparatorluğu en büyük devletti. Ostrogotlar italya’ya, Vizigotlar ispanya ‘ya, Vandallar Kuzey Afrika’ya, Franklar Fransa’ya, Germenler Kuzey Avrupa’ya ilerlediler. Böylece Avrupa’da hızlı bir sosyal, kültürel, siyasal ve dini değişme yaşandı.

  Sonuçları
  • Avrupa büyük bir kargaşa içinde kaldı.
  • Roma Imparatorluğu, Doğu ve Batı olmak üzere parçalandı.
  • Batı Roma 476'da, Doğu ise 1453'de yıkıldı.
  • Bu siyasi ayrılık, Hıristiyanlığı Katolik ve Ortodoks olmak üzere ikiye ayırdı.
  • Avrupa halklarının birbirleriyle kaynaşmasıyla bugünkü Avrupa ulusları oluşmaya başladı.
  • Günümüz Avrupa devletlerinin temelleri atıldı.
  • İspanya Müslümanların eline geçti.
  • Alman Krallığı ve Papaltk birleşerek, Kutsal Roma-Germen imparatorluğu'nu kurdular.
  • Derebeylik (Feodalite) düzeni kurulup yaygınlaştı.
  NOT:
  • Katolik mezhebinin merkezi Roma, dini lideri Vatianda'ki Papalık'tır.
  • Katolik dünyasında Latin etkisi görülür. İncil, edebiyat ve bilim dili Latincedir.
  • Ortodoks mezhebinin merkezi İstanbul, dini lideri Fener Patriği'dir.
  • İbadet Grekçe yapılır ve daha özgür bir ortam vardır.turkeyarena.net
  • Patrikhane, Papalık gibi siyasi otorite üzerine egemen olamamıştır.
  • Hristiyanlık'ta ortaya çıkan diğer mezhepler Monoizm, Arianizm ve Nasturianizm'dir.
   


Sayfayı Paylaş