Kat mülkiyeti ne demek

Konusu 'Hukuk Rehberi' forumundadır ve EmRe tarafından 13 Şubat 2012 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  Kat Mülkiyeti Ne Demek
  kat mülkiyeti ne demektir

  Kat mülkiyeti-Kat irtifakı farkı nedir
  Son günlerde vatandaşlarımızın sıklıkla duydukları Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı kavramlarını her vatandaşımızca kolay bir biçimde anlaşılacak şekilde anlatmaya çalışacağım.

  Kat Mülkiyeti kavramı Kat Mülkiyeti Kanununun Birinci bölümünde yer alan bir kavram olup, tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurabilmelerini ifade eder.

  En basit ifade ile Kat mülkiyeti,bağımsız bölüm üzerindeki mülkiyettir.Kat mülkiyeti,arsa payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyet çeşitidir.

  Kat Mülkiyeti'nin kurulabilmesi için anagayrimenkulun örneğin binanın inşaatının tamamlanmış ve kullanmaya elverişli olması gerekmektedir.

  Kat Mülkiyeti kurulabilmesi için,taşınmaz mal eğer bir kişinin ise onun ya da birden çok şahsın müşterek malı ise bütün paydaşların imzaladığı dilekçe ile tapuya müracaatı ile kurulur.Bu şekildeki kat mülkiyeti kurulmasına,''Kat mülkiyetinin iradi olarak kurulması ''denir.

  Kat Mülkiyeti'nin mahkeme kararı ile kurulabilmesi de mümkündür ki,bu durum bir gayrimenkuldeki ortaklığın giderilmesi davalarında,mirasçılarından veya müşterek maliklerden birinin talebi ile hakimin kat mülkiyeti kurulmasına karar vermesi söz konusudur.

  Kat İrtifakı ise Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre bir irtifak çeşidi olup,Kat Mülkiyeti Kanunundaki hükümlere uyularak müşterek hisselerine,inşaat yapma ve kat mülkiyeti tesisi borcu bağlanması anlamina gelir.


  Kay Mülkiyeti Nedir?
  Kat Mülkiyeti Kanunu madde 3 ‘e göre kat mülkiyeti ” Arsa payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyettir” olarak tanımlanır.

  Kat mülkiyeti, bu mülkiyete konu olan anayapının bağımsız bölümlerinden her birine kat irtifakının kurulduğu tarihteki, doğrudan doğruya kat mülkiyetine geçilme halinde ise, bu tarihteki değeri ile oranlı olarak tahsis edilen arsa payının ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi suretiyle kurulur.

  Kat mülkiyeti resmi senetle ve tapu siciline tescil ile doğar. Anagayrimenkulün tümü kat mülkiyetine çevrilmeden o gayrimenkulün yalnız bir veya birkaç bölümü üzerinde kat mülkiyeti kurulamaz.

  Kat mülkiyeti kurulurken aynı katta birbirine bitişik bulunan birden fazla bölüm, kat mülkiyeti kütüğüne tek bağımsız bölüm olarak tescil edilebilir. Kat mülkiyetinin tescili, tapu memurunca düzenlenen resmi senet uyarınca veya verilen bir mahkeme hükmü ile yapılır.

  Kat mülkiyetinin kurulması için, o gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan bir dilekçenin tapu idaresine verilmesi veya istemde bulunulması lazımdır.

  Kat mülkiyetli yapı ise, iskan belgesi (yapı kullanım izin belgesi alınmış) ve krediye uygun olan yapıdır.
   


Sayfayı Paylaş