Karmaşık (Kompleks Sayılar)...

Konusu 'Matematik' forumundadır ve EjjeNNa tarafından 11 Eylül 2007 başlatılmıştır.

 1. EjjeNNa Administrator


  KARMAŞIK(KOMPLEKS)
  SAYILAR


  ax² + bx + c = 0 denkleminin Δ < 0 iken reel kökünün olmadığını daha önceden biliyoruz. Örneğin, x² + 1 = 0 denkleminin reel kökü yoktur. Çünkü,( x² + 1 = 0  x² = -1 ) karesi –1 olan reel sayı yoktur.
  Şimdi, bu türden denklemlerin çözümünü mümkün kılan ve reel sayılar kümesini de kapsayan yeni bir küme tanımlayacağız...

  A. TANIM:
  a ve b birer reel sayı ve i = -1 olmak üzere, z = a + bi şeklinde ifade edilen z sayına Karmaşık ( Kompleks ) Sayı denir. Karmaşık sayılar kümesi C ile gösterilir.
  C = { z : z = a + bi ; a, b  R ve -1 = i } dir.
  ( i = -1  i² = -1 dir.)
  z = a + bi karmaşık sayısında a ya karmaşık sayının reel ( gerçel ) kısmı, b ye karmaşık sayını imajiner (sanal) kısmı denir ve Re(z) = a, İm(z) = b şeklinde gösterilir.

  Örnek:
  Z1 = 3 + 4i, Z2 = 2 – 3i, Z3 = 3 + i, Z4 = 7, Z5 = 10i sayıları birer karmaşık sayıdır.
  Z1 karmaşık sayısının reel kısmı 3, imajiner kısmı 4 tür.
  Z2 = 2 - 3i  Re(Z2) = 2 ve İm(Z2) = -3,
  Z3 = 3 + i  Re(Z3) = 3 ve İm(Z3) = 1,
  Z4 = 7  Re(Z4) = 7 ve İm(Z4) = 0,
  Z5 = 10i  Re(Z5) = 0 ve İm(Z5) = 10 dur.

  Örnek:
  x² - 2x + 5 = 0 denkleminin çözüm kümesini bulalım.

  Çözüm:

  Verilen denklemde a = 1, b = -2, c = 5 tir.
  Δ = b² - 4ac = ( -2) ² - 4.1.5 = -16 = 16.i²
  X1,2 = -b ± Δ = -(-2) ± 16i² = 2 ± 4i = 1 ± 2i dir.
  2a 2.1 2
  Ç = { 1 – 2i, 1 + 2i } dir.  B. İ ‘NİN KUVVETLERİ

  iº = 1, i¹ = i, i² = -1, i³ = -i, i4 = 1, i5 = i, ...
  Görüldüğü gibi i nin kuvvetleri ; 1, i, -1, - i, değerlerinden birine eşit olmaktadır.

  Buna göre , n  N olmak üzere,

  i4n = 1
  i4n + 1 = i
  i4n + 2 = -1
  i4n + 3 = -i dir.

  Örnek:

  ( i14 + i15 + 1 ).( i99 + i100 – 1) işleminin sonucunu bulalım.

  Çözüm:
  i14 = (i4)3.i2 = 13.(-1) = -1
  i15 = (i4)3.i3 = 13.(-i) = -i
  i99 = (i4)24 .i 3 = 124.(-i) = -i
  i100 = (i4)25 = 125 = 1 olduğu için,

  (i24 + i15 + 1).(i99 + i100 – 1) = (-1 – i + 1).(-i + 1 – 1) = (-i) (-i) = i2 = - 1 dir.

  C. İKİ KARMAŞIK SAYININ EŞİTLİĞİ

  Reel kısımları ve imajiner kısımları kendi aralarında eşit olan iki karmaşık sayı eşittir.

  Z1 = a + bi } olsun. Z1 =Z2 ↔ (a = c ve b = d) dir.
  Z2 = c + di }
  Örnek:
  Z1 = a + 3 + 2bi + 3i
  Z 2 = 8 + (a + b)i
  Z1 = Z2 olduğuna göre, b değerini bulalım.

  Çözüm:
  Z1= (a + 3) + (2b + 3)i, Z2 = 8 + (a + b)i ve Z1 = Z2 olduğundan,
  a + 3 = 8  a = 5
  2b + 3 = a + b  2b + 3 = 5 + b  b = 2 dir.

  Örnek:
  Z1 = (a + b + 3) + (a – 2)i
  Z2 = 0
  Z1 = Z2 olduğuna göre, a.b değerini bulalım.


  Çözüm:
  Z1 = Z2 olduğundan,
  a – 2 = 0  a =2,
  a + b + 3 = 0  2 + b + 3 = 0  b = -5 tir.
  O halde, a.b = 2.(-5) = -10 dur.

  D. BİR KARMAŞIK SAYININ EŞLENİĞİ


  _
  Z = a + bi karmaşık sayı ise Z = a – bi sayısına Z karmaşık sayısının eşleniği denir.

  Örnek:
  _
  1) Z1 = 4 + 3i sayısının eşleniği Z1 = 4 - 3i,
  _
  2) Z2 = 2 - 3i sayısının eşleniği Z2 = 2 + 3i,
  _
  3) Z3 = -7i sayısının eşleniği Z3 = 7i,
  _
  4) Z4 = 12 sayısının eşleniği Z4 = 12,
  _
  5) Z5 = 3 - 2 sayısının eşleniği Z5 = 3 - 2 dir.

  Örnek:
  Z = a + bi olmak üzere,
  _
  3 . Z – 1 = 2(4 – i)
  olduğuna göre, a + b toplamını bulalım.

  Çözüm:
  _
  3 . Z – 1 = 2(4 – i)
  3 . (a – bi) – 1 = 8 – 2i
  3a – 1 – 3bi = 8 – 2i
  olduğundan, 3a –1 = 8 ve -3b = -2 dir.

  3a – 1 = 8  3a = 9  a = 3 ve
  -3b = -2  b = 2/3 tür.

  O halde, a + b = 3 + 2/3 = 11/3
  Not:

  __
  1) Bir karmaşık sayının eşleniğinin eşleniği kendisine eşittir ( ( z) = z )
  .
  2) Reel katsayılı ikinci dereceden ax2 + bx + c = 0 denkleminin köklerinden biri Z = m + ni
  _
  karmaşık sayısı ise diğeri bu kökün eşleniği olan Z = m – ni sayısıdır.

  E. KARMAŞIK SAYILARDA DÖRT İŞLEM

  1) Toplama - Çıkarma

  Karmaşık sayılar toplanırken ( ya da çıkarılırken ) reel ve sanal kısımlar kendi aralarında toplanır ( ya da çıkarılır ).

  Z1 = a + bi Z1 + Z2 = ( a + c ) + ( b + di )

  Z2 = c + di Z1 – Z2 = ( a – c ) + ( b – di )


  Örnek:

  Z1 = 2 – 10i ve Z2 = 8 + 3i olduğuna göre,

  Z1 + Z2 = ( 2 – 10i) + ( 8 + 3i )
  = ( 2 + 8 ) + ( -10 + 3 )i
  = 10 – 7i

  Z1 – Z2 = ( 2 – 10i ) – ( 8 + 3i)
  = ( 2 – 8 ) + ( -10 – 3 )i
  = -6 – 13i

  2) Çarpma:

  Karmaşık sayılarda çarpma işlemi, i2 = -1 olduğu göz önüne alınarak, reel sayılardakine benzer şekilde yapılır.

  Z1 = a + bi ve Z2 = c + di olsun.


  Z1 . Z2 = ( a + bi ).( c + di)


  = a.c + a.di + bi.c + b.di2 , ( i2 = -1 )

  = ac – bd + ( ad + bc )i

  Z1 . Z2 = ( ac – bd ) + ( ad + bc )i
  _ _
  Z1 . Z1 = ( a + bi).( a – bi )  Z1 . Z1 = a2 + b2 dir.

  Örnek:
  Z1 = 2 – i ve Z2 = 3 + 2i olsun.
  a) Z1 . Z2
  _
  b) Z1 . Z1

  c) (Z2)2 işlemlerini yapalım.
  Çözüm:

  a) Z1 . Z2 =( 2 – i ) .( 3 + 2i)


  = 6 + 4i – 3i – 2i2
  = 6 – 2.( -1 ) + ( 4 – 3)i
  = 8 + i dir.

  b) Z1 . Z1 = ( 2 – i ).( 2 + i )
  = 22 – i2
  = 4 – ( -1)
  = 5 tir.

  c) ( Z2 )2 = ( 3 + 2i )2
  = 32 + 2.3.2i + (2i)2
  = 9 + 12i – 4
  = 5 + 12i dir.

  Örnek:

  ( -1 – i )2 = ( 1 + i )2 = 12 + 2.1.i + i2 = 2i,
  ( 1 – i )2 = ( -1 + i )2 = ( -1 )2 + 2.( -1 ).i + i2 = -2i,
  ( 1 + i )10 =( ( 1 + i )2 )5 = ( 2i )5 = 25.i = 32.i,
  ( 1 – i )20 = ( ( 1 – i )2 )10 = ( -2i )10 = 210.i2 = -210

  3) Bölme:

  Karmaşık sayılarda bölme işlemi, paydanın eşleniği ile pay ve paydanın çarpılması ile sonuçlandırılır.
  Z1 = a + bi ve Z2 = c + di olsun.

  Z1 a + bi ( a + bi ).( c – di ) ( ac + bd ) + ( bc – ad )i
   =  =  = 
  Z2 c + di ( c + di ).( c – di ) c2 + d2

  Örnek:

  Z1 = 4 – 3i ve Z2 = 1 – 2i olsun.

  Z1 4 – 3i ( 4 – 3i ).( 1 + 2i ) 4 + 8i – 3i – 6i2 10 + 5i
   =  =  =  =  = 2 + i dir.
  Z2 1 – 2i ( 1 – 2i ).( 1 + 2i ) 12 + 22 5
  Not:

  1) Z = a + bi sayısının, toplama işlemine göre tersi, -Z = -a – bi,
  çarpma işlemine göre tersi,

  1 1 a – bi
   =  =  dir.
  Z a + bi a2 + b2

  _ _
  2) Z1 . Z2 Z1 . Z2
   = 
  Z3 z3


  Örnek:

  3 – 4i karmaşık sayısının çarpma işlemine göre tersinin imajiner ( sanal ) kısmını bulalım.

  Çözüm:

  3 – 4i sayısının çarpma işlemine göre tersi,

  1 3 + 4i 3 + 4i 3 4 4
  ¾¾¾ = ¾¾¾¾ = ¾¾¾ = ¾ + ¾ i olduğuna için imajiner kısmı ¾ tir.
  3 – 4i 32 + 42 25 25 25 25
  Örnek:

  1 + 2i 1 – 2i
  ¾¾¾ + ¾¾¾ işleminin sonucunu bulalım.
  1 – i 1 + i

  Çözüm:

  1 + 2i 1 – 2i ( 1 + 2i ).( 1 +i ) ( 1 – 2i ).( 1 – i )
  ¾¾¾ + ¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾ + ¾¾¾¾¾¾¾¾
  1 – i 1 + i 12 + 12 12 + 12
  ( 1 + i ) ( 1 – i )
  1 + i + 2i + 2i2 1-i –2i + 2i2 1 + 3i – 2 + 1 – 3i - 2
  = ¾¾¾¾¾¾ + ¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
  2 2 2

  ( 1 – 2 + 1 – 2 ) + ( 3 – 3 )i -2 + 0.i
  = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾ = -1 dir.
  2 2


  Örnek:

  1 – i 40
  ¾¾¾ işleminin sonucunu bulalım.
  1 + i


  Çözüm:

  1 – i ( 1 – i )2 -2i 1 - i 40
  ¾¾¾ = ¾¾¾¾ = ¾¾ = -i olduğundan, ¾¾¾ = ( -i )40 = 1 dir.
  1 + i 12 + 12 2 1 + i
   


 2. EjjeNNa Administrator

  F. KARMAŞIK DÜZLEM VE BİR KARMAŞIK SAYININ
  GÖRÜNTÜSÜ


  1) İki boyutlu analitik düzlemdeki x ekseninin reel eksen, y ekseninin imajiner eksen alınmasıyla oluşturulan düzleme karmaşık düzlem denir.

  2) Z = a + bi karmaşık sayısının karmaşık düzlemdeki görüntüsü M(a,b) noktasıdır.

  3) Z = a + bi karmaşık sayısının iki boyutlu vektör uzayındaki görüntüsü M = (a,b) olmak üzere OM vektörüdür.

  Örnek:

  Z = 1 + 2i karmaşık sayısını,

  1) Karmaşık düzlemde
  2) Vektör uzayında gösterelim.

  Çözüm:

  1) imajiner eksen 2)
  Z = 1 + 2i
  2 Z = 1 + 2i 2 M(1,2)


  0 ree eksen 0
  1 1


  G. BİR KARMAŞIK SAYININ MUTLAK DEĞERİ ( MODÜLÜ )

  Karmaşık düzlemde, bir karmaşık sayıya karşılık gelen y

  noktanın, başlangıç noktasına uzaklığına bu sayının b z = a + bi
  z
  mutlak değeri ( modülü ) denir ve Z şeklinde gösterilir. x
  a


  Z = a + bi  Z=  a2 + b2 dir.

  Örnek:

  Z = 5 + 12i
  karmaşık sayısının mutlak değerini bulmak bularak karmaşık düzlemde gösterelim.

  Çözüm:
  12 Z = 5 + 12i
  Z = 5 + 12i  Z

  Z =  52 + 122
  = 13 tür. 0
  5
  Örnek:

  Z = ( a + 2 ) + 3i
  Z = 5 olduğuna göre, a nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

  Çözüm:
  ____________
  Z= 5  ( a + 2 )2 + 32 = 5  ( a + 2 )2 + 32 = 52  ( a + 2 )2 = 16

  olduğundan, a + 2 = 4 veya a + 2 = -4 tür.

  a + 2 = 4  a = 2 veya
  a nın alabileceği değerlerin toplamı 2 + (-6) = -4 tür.
  a + 2 = -4  a = -6 dır.  H. MUTLAK DEĞERLE İLGİLİ ÖZELLİKLER
  _ _ _
  1) Z= -Z= Z=-Z=i.Z=-i.Z=...

  2) Z1.Z2= Z1.Z2

  3) Z1 Z1
  ¾¾ = ¾¾ , ( Z2 ≠ 0)
  Z2 Z2

  4) Zn = Zn
  _
  5) Z . Z = Z2

  6) Z1 - Z2 < Z1 ± Z2 < Z1 + Z2

  Örnek:
  3 – 3i
  Z = ¾¾¾¾ olduğuna göre, Z = ?
  1 + i

  Çözüm:

  3 – 3i sayısının mutlak değeri,  32 + 32 = 32 dir.

  1 + i sayısının mutlak değeri, 12 + 12 = 2 dir. O halde,

  3 – 3i 32
  Z = ¾¾¾ = ¾¾ = 3 tür.
  1 + i 2

  Örnek:

  i2 = -1 olmak üzere,

  Z1 = 2 + ni

  Z2 = 1 + 2i
  _______
  Z1 + Z2 = 5 olduğuna göre, n nin alabileceği değerlerin çarpımı ?

  Çözüm:

  Z1 + Z2 = (2 + ni) + (1 + 2i) = 3 + (n + 2)i ,
  ______
  Z1 + Z2 = 3 – (n + 2)i dir.

  Z1 + Z2 = 5   32 + (n + 2)2 = 5  32 + (n + 2)2 = 52  (n + 2)2 = 42 olduğundan,

  n + 2 = 4  n = 2 veya
  n + 2 = -4  n = -6 dır. n nin alacağı değerlerin çarpımı, 2.(-6) = -12 dir.
  Örnek:

  i2 = -1 olmak üzere ,

  1 - xi
  Z = ¾¾¾¾ olduğuna göre, Z10=?
  1 + xi
  Çözüm:

  Z10 = Z10 dur.

  1 – xi sayısının eşleniği 1 + xi olduğundan 1 - xi = 1 + xi dir. Buna göre,

  1 - xi
  Z = ¾¾¾ = 1 ve Z10 =110 = 1 dir.
  1 + xi


  1) Z1 = x1 + y1i ve Z2 = x2 + y2i sayıları arasındaki uzaklık, bu sayıların karmaşık düzlemdeki görüntüleri olan noktalar arasındaki uzaklığa eşittir. Yani,

  Z1 – Z2 = (x1 – x2)2 + (y1 – y2)2 dir.

  2) Z – Z0 = r şartını sağlayan Z karmaşık sayılarının kümesi, Z0 sabit noktasına r birim uzaklıktaki noktaların kümesidir. Bu küme, merkezi Z0 ve yarıçapı r olan çemberdir.

  Örnek:

  A = Z : Z – 4 – 3i = 2, Z € C kümesini karmaşık düzlemde gösterelim.

  Çözüm:

  Z = x + yi olsun, y

  Z – 4 – 3i = 2 2 (x – 4)2 + (y – 3)2 = 4
  3
   x + yi – 4 – 3i= 2

   (x – 4)2 + (y – 3)2 = 2 0 x
  4
  (x – 4)2 + (y – 3)2 = 22 bulunur.

  Yani, Z karmaşık sayıları merkezi (4,3) noktası ve yarı çapı 2 olan çemberi oluşturan noktaların kümesidir.

  SORULAR

  1) i = -1 olmak üzere

  -2 . -8 + 1
  ¾¾¾¾¾¾¾ işleminin sonucunu bulun.
  (-3)2
  Çözüm:

  -2 . -8 + 1 -1. 2. -1.8 + 1 i. 2.i.22 + 1 4.i2 + 1 -4 + 1
  ¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾ = ¾¾¾ = -1 dir.
  (-3)2 -3 3 3 3

  2) i = -1 olmak üzere,

  i37 – 2i-5 + i3 soncunu bulun.

  Çözüm:

  i37 = (i4)9.i1 = 19.i = i ,

  i-5 = i-5+8 = i3 = -i,

  i3 = -i olduğundan i37- 2i-5+i3 = i – 2.(-i) – i = 2i


  3) i2 = -1 olmak üzere,

  2x2 – 2x + 2
  f(x) = ¾¾¾¾¾¾ olduğuna göre f(i) = ?
  x3 + 1

  Çözüm:

  2x2 – 2x + 2
  f(x) = ¾¾¾¾¾¾ ,
  x3 + 1

  2i2 – 2i + 2 -2 – 2i + 2 -2i ( 1 + i ) -2i ( 1 + i )
  f(i) = ¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾ = 1 – i dir.
  i3 + 1 1 – i ( 1 - i ) ( 1 + i ) 2

  4) i2 = -1 olmak üzere,
  1 1
  ¾¾ + ¾¾ işleminin sonucunu bulun.
  2 – i 2 + i

  Çözüm:

  1 1 2 + i + 2 - i 4
  ¾¾ + ¾¾ =.¾¾¾¾¾ = ¾ tir.
  2 – i 2 + i 22 + 12 5
  ( 2 + i ) (2 – i)

  5) x < 0 olmak üzere,

  Z =  -x2 + 2x –1 + -x+ 2x karmaşık sayısının reel kısmı ile sanal kısmının toplamı kaçtır?

  Çözüm:

  Z =  -x2 + 2x –1 + -x+ 2x

  Z =  -1.(x –1)2 - x + 2x, (x < 0)

  Z = -1 . x - 1 + x

  Z = x + (1 – x)i bulunur.

  Re(Z) = x ve İm(Z) = 1 – x tir.

  Re(Z) + İm(Z) = x + 1 – x = 1


  6) i = -1 olmak üzere,

  Z1 = a + i

  Z2 = 2 – i
  ______
  Z1 – Z2 = 2 olduğuna göre a = ?

  Çözüm:

  Z1 – Z2 = (a + i) – (2 – i) = (a – 2) + 2i
  ______
  Z1 – Z2 = (a – 2) – 2i
  ______
  Z1 – Z2= 2  (a – 2)2 + (-2)2 = 2  (a – 2)2 + (-2)2 = 22  (a – 2) 2 = 0  a = 2


  7) i = -1

  i + 1
  ¾¾¾ = 1 – i olduğuna göre Z2003 nedir?
  Z

  Çözüm:

  i + 1 1 + i 2i
  ¾¾¾ = 1 – i  Z = ¾¾  Z = ¾  Z = i .
  Z 1 - i 2
  (1 + i)

  Z2003 = i2003 = i3 = - i

  8) Z = x + yi olmak üzere,
  _
  (i – 1).Z +i.Z = 2 – 3i olduğuna göre, Z = ?

  Çözüm:
  _
  (i – 1).Z +i.Z = 2 – 3i  (i – 1)(x - yi) + (x + yi) = 2 – 3i  xi + y – x + yi + xi – y = 2 –3i

   -x + (2x + y)i = 2 – 3i

  -x = 2  x = -2 ve 2x + y = -3  -4 + y = -3  y = 1

   Z = -2 + i ve Z = 5

  9) i = -1 ve Z = x + yi olmak üzere,
  _
  2.Z Z + Z
  ¾¾¾¾ = ¾¾¾ olduğuna göre Re(Z) – İm(Z) = ?
  Z - Z i

  Çözüm:
  _
  Z = x + yi  Z = x – yi
  _ _
  Z + Z = 2x ve Z – Z = 2yi

  Z2 = (  x2 + y2 )2 = x2 + y2

  ve Re(Z) – İm(z) = x – y .

  _
  2.Z Z + Z 2.Z 2x
  ¾¾¾¾ = ¾¾¾  ¾¾¾¾ = ¾¾  (x + y)2 = 0  x – y = 0
  Z - Z i Z - Z i
  10) i = -1 ve Z = x + yi olmak üzere,

  Z – 3i < Z + 3 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) y < -x B) y < x C) y > x D) y > -x E) 2y > -x

  Çözüm:

  Z – 3i < Z + 3

  x + yi – 3i < x + yi + 3

  x + (y – 3)i < (x + 3) + yi

  x2 + (y – 3)2 <  (x + 3)2 + y2

  x2 + (y – 3)2 < (x + 3)2 + y2

  x2 + y2 – 6y + 9 < x2 + 6x + 9 + y2

  -6y < 6x

  y > -x
   

Sayfayı Paylaş