Karbon Döngüsüne İnsan Müdahaleleri

Konusu 'Coğrafya' forumundadır ve RüzGaR tarafından 29 Aralık 2015 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Karbon Döngüsüne İnsan Etkileri

  Karbon döngüsü canlılar için önemli temel ihtiyaçlardan birisidir. Atmosferde bulunan karbon dioksitler fotosentez hava olayı ile bitkiler tarafınca alınır oksijen olarak tekrar geri verilir. Hayvan ölüleri, artıkları, kömür, petrol gibi yakıtlardan oluşan CO2 atmosfere karışır ve bu şekilde bir döngü oluşmaktadır.

  Karbondioksit atmosferi oluşturan su buharı ve diğer birçok gazla birlikte, Dünya’ya sera etkisi yaparak soğumasınıönlemekte ve yeryüzünü ortalama 14 °C sıcaklıkta tutmaktadır. Fakat son 150 yıldan beri artan karbondioksit oranı Dünya’nın % 30 oranında ısınmasına neden olmuştur.

  Karbon döngüsünü oluşturan çok sayıda sürecin sorunsuz işlemesi, atmosferden büyük miktarlarda alınan ve ormanlar, okyanuslar ile yer altındaki kömür, doğalgaz ve petrol rezervlerinde depolanan karbon miktarına bağlıdır. İnsanlar, başta ormanların yakılması olmak üzere, bu rezervlerdeki karbonu zamanından önce açığa çıkararak döngünün dengesini bozmaktadır. Fosil yakıtların kullanılması karbonun açığa çıkmasını hızlandırarak atmosferde küresel iklimi etkileyecek ölçüde karbondioksit birikmesine neden olmaktadır. Atmosfere her yıl 6,5 milyar tonu fosil yakıtlardan ve 1,5 milyar tonu da ormansızlaşmadan kaynaklanmak üzere toplamda yaklaşık 8 milyar ton karbon bırakılmaktadır. Ancak bu miktar atmosferdeki karbonun % 10’luk bölümünü oluşturmaktadır. Geri kalan % 90’lık bölüm doğal kaynaklardan sağlanmaktadır.

  Karbon döngüsüne insan müdahaleleri genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

  Ulaşım araçlarında, fabrikalarda ve konutlarda fosil yakıtların (petrol, kömür, doğal gaz, odun) kullanılması.

  Atmosferdeki karbonu önemli ölçüde depolayan ormanların yok edilmesi.

  Pirinç tarlaları gibi çok sulu ve bataklık alanların oluşturulmasıyla metan oksitlenmesinin sağlanması gibi müdahalelerdir.

  Yapılan araştırmalar, bu müdahaleler sonucunda Sanayi Devrimi’nin gerçekleştiği yaklaşık 150 yıldan beri atmosferdeki karbondioksit oranının arttığını ve kullanım bu hızla sürerse gelecek 100 yıl içinde karbondioksit oranının 2 – 3 misli artacağını göstermektedir.
   


Sayfayı Paylaş