Karacaoğlanın Hayatı, Yaşamı ve Şiirleri

Konusu 'Türkçe-Edebiyat' forumundadır ve RüzGaR tarafından 15 Aralık 2009 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Karacaoğlanın Hayatı, Yaşamı ve Şiirleri
  17'nci yüzyılda yaşadığı sanılıyor. 1606' doğduğu, 1679'da ya da 1689'da öldüğü sanılmaktadır. Yaşamı üstüne kesin bilgi yoktur. Bugüne değin yapılan inceleme ve araştırmalara göre 17.yy'da yaşamıştır. Nereli olduğu üstüne değişik görüşler öne sürülmüştür. Bazıları Kozan Dağı yakınındaki Bahçe ilçesinin Varsak (Farsak) köyünde doğduğunu söylerler. Gaziantep'in Barak Türkmenleri de, Kilis'in Musabeyli bucağında yaşayan Çavuşlu Türkmenleri de onu kendi aşiretlerinden sayarlar. Bir başka söylentiye göre Kozan'a bağlı Feke ilçesinin Gökçe köyündendir. Batı Anadolu'da yaşayan Karakeçili aşireti onu kendinden sayar. Mersin'in Silifke, Mut, Gülnar ilçelerinin köylerinde, o yöreden olduğu ileri sürülür. Bir menkıbeye göre de Belgradlı olduğu söylenir. Bu kaynaklardan ve şiirlerinden edinilen bilgilerden çıkarılan, onun Çukurova'da doğup, yörenin Türkmen aşiretleri arasında yaşadığıdır.

  Adı bazı kaynaklarda Simayil, kendi şiirlerinden bazısında ise Halil ve Hasan olarak geçer. Akşehirli Hoca Hamdi Efendi'nin anılarına göre Karacaoğlan yetim büyüdü. Çirkin bir kızla evlendirilmek, babası gibi ömür boyu askere alınmak korkusu ve o sıralarda Çukurova'da derebeyi olan Kazanoğulları ile arasının açılması sonucu genç yaşta gurbete çıktı. İki kız kardeşini de yanında götürdüğünü, Bursa'ya, hatta İstanbul'a gittiğini belirten şiirleri vardır. Yine bu şiirlerinden anlaşıldığına göre, Bursa'da ev bark sahibi oldu, evlat acısı gördü. Anadolu'nun çeşitli illerini gezdiği, Rumeli'ye geçtiği, Mısır ve Trablus'a gittiği de sanılıyor. Yaşamının büyük bir bölümünü Çukurova, Maraş, Gaziantep yörelerinde geçirdi.

  Doğum yeri gibi, ölüm yeri de kesin olarak bilinmemektedir. Şiirlerinden, çok uzun yaşadığı anlaşılmaktadır. Hoca Hamdi Efendi'nin anılarına göre Maraş'taki Cezel Yaylası'nda doksan altı yaşında ölmüştür. En son bulgulara göre ise mezarının İçel'in Mut ilçesinin Çukur köyündeki Karacaoğlan Tepesi denilen yerde olduğu sanılmaktadır.

  Karacaoğlan Osmanlı Devleti'nin iktisadi bunalımlar ve iç karışıklıklar içinde bulunduğu bir çağda yaşamıştır. Şiirinin kaynağını, doğup büyüdüğü göçebe toplumunun gelenekleri ve içinde yaşadığı, yurt edindiği doğa oluşturur. Güneydoğu Anadolu, Çukurova, Toroslar ve Gavurdağları yörelerinde yaşayan Türkmen aşiretlerinin yaşayış, duyuş ve düşünüş özellikleri, onun kişiliği ile birleşerek âşık edebiyatına yepyeni bir söyleyiş getirir. Anadolu halkının 17.yy'da çektiği acılar, göçebe yaşantısının yoklukları, çileleri, çaresizlikleri, şiirinde yer almaz.turkeyarena.com

  Şiirlerindeki insana dönüklüğünün özünde belirgin olan tema doğa ve aşktır. Ayrılık, gurbet, sıla özlemi, ölüm ise şiirinin bu bütünselliği içinde beliren başka temalardır. Duygulanışlarını gerçekçi biçimde dile getirir. Düşündüklerini açık, anlaşılır bir dille ortaya koyar. Acı, ayrılık, ölüm temalarını işlediği şiirlerinde de bu özelliği göze çarpar. Düşten çok gerçeğe yaslanır. Çıkış noktası yaşanmışlıktır. Ona göre, kişi yaşadığı sürece yaşamdan alabileceklerini almalı, gönlünü dilediğince eğlendirmelidir. Yaşama sevincinin kaynağı güzele, sevgiliye ve doğaya olan tutkunluğudur. Güzelleri, yiğitleri över, dert ortağı bildiği dağlara seslenir. Lirik söyleyişinin özünde, halkının duyuş ve düşünüş özellikleri görülür.

  Göçebe yaşamının vazgeçilmez bir parçası olan doğa, onun şirinin başlıca temalarından biridir. Yaşadığı, gezip gördüğü yörelerin doğasını görkemli bir biçimde dile getirir. Dost, kardeş bildiği, sevgilisiyle eş gördüğü, iç içe yaşadığı bu doğa, onun için sadece bir mekan olmaktan ötedir. Şiirinin başka önemli bir teması olan aşkın varoluşu, doğadaki benzetmelerle güzelleşir. Onunla yaşanan sevinç, onun getirdiği acı doğa ile paylaşılır. Sevgili, şiirinde doğanın ayrılmaz bir parçasıdır.

  Şiirlerinde yer yer sıla özlemi ve ölüm temasına da rastlanır. Sevdiğinden, ilinden, obasından ayrı düşüşü özlemle dile getirir, yakınır. Ölüm de, ayrılık ve yoksullukla eş tuttuğu bir derttir.

  Doğa temasının yanı sıra şirinin asıl odak noktasını oluşturan aşk/sevgili kavramını, âşık şiirinin geleneksel kalıpları dışında bir söyleyişle ele alır. Onun için sevgili, düşlenen, bin bir hayal ile var edilen, ulaşılmazlığın umutsuzluğuyla adına türküler yakılan bir varlık değildir; doğa ve insan ilişkileri içindedir. Onu, yaşamdan ve bu ilişkilerden soyutlamadan verir.

  İlk kez onun şiirinde sevgililerin adları söylenir: Elif, Anşa, Zeynep, Hürü, Döndü, Döne, Esma, Emine, Hatice...Karacaoğlan bunların kimine bir pınar başında su doldururken, kimine helkeleri omuzunda suya giderken, kimine de yayık yayıp halı dokurken görüp vurulmuştur. Gönlü bir güzel ile eylenmez, bir kişiye bağlanmaz. Uçarılık, onun duygu dünyasının şiirsel söyleyişine yansıyan en belirgin yanıdır. Erotizm, şiirine sevmek ve sevişmek olgusuyla yansır. Kanlı-canlı sevgili, cinsellik motifleriyle daha da belirginleşir, şiirinde etkileyici bir biçimde yer eder. Onun sevgiye ve kadına bakış açısı, âşık şiirine yenilik getirir ve bu gelenek içinde etkileyici bir özellik taşır. Tanrı kavramı ve din teması şiirinde önemlice bir yer tutmasa bile, bu konudaki yaklaşımıyla da kendi şiir geleneğine yine değişik bir bakış açısı getirmiş ve sonraki kuşaklar üzerinde etkileyici yönlendirici olmuştur.

  Karacaoğlan yaşadığı çağda yetişmiş başka saz şairlerinin tersine, dil ve ölçü bakımından Divan Edebiyatı'nın etkisinden uzak kalmıştır. Güneydoğu Anadolu insanının o çağdaki günlük konuşma diliyle yazmıştır. Kullandığı Arapça ve Farsça sözcüklerin sayısı azdır. Yöresel sözcükleri ise yoğun bir biçimde kullanır. Deyimler ve benzetmelerle halk şiirinde kendine özgü bir şiir evreni kurmuştur. Bu da onun şiirine ayrı bir renk katar. Bu sözcüklerin bir çoğunu halk dilinde yaşayan biçimiyle, söylenişlerini bozarak ya da anlamlarını değiştirerek kullanır.turkeyarena.com

  Karacaoğlan, halk şiirinin geleneksel yarım uyak düzenini ve yer yer de redifi kullanmıştır. Hece ölçüsünün 11'li (6+5) ve 8'li (4+4) kalıplarıyla yazmıştır. Bazı şiirlerinde ölçü uygunluğunu sağlamak için hece düşmelerine başvurduğu da görülür. Mecaz ve mazmûnlara çokca başvurması, söyleyişini etkili kılan önemli öğelerdir.

  Şiirsel söyleyişinin önemli bir özelliği de, halk şiiri türü olan mani söylemeye yakın oluşudur. Koşmalar, semailer, varsağılar ve türküler şiirleri arasında önemlice yer tutar. Bunların her birinde açık, anlaşılır bir biçimde, içli ve özlü bir söyleyiş birliği kurmuştur.

  Pir Sultan Abdal, Âşık Garip, Köroğlu, Öksüz Dede, Kul Mehmet'ten etkilenmiş, şiirleriyle Âşık Ömer, Âşık Hasan, Âşık İsmail, Katibî, Kuloğlu, Gevheri gibi çağdaşı şairleri olduğu kadar 18.yy ve şairlerinden Dadaloğlu, Gündeşlioğlu, Beyoğlu, Deliboran'ı, 19.yy şairlerinden de Bayburtlu Zihni, Dertli, Seyranî, Zileli Talibî, Ruhsatî, Şem'î ve Yeşilabdal'ı etkilemiştir. Daha sonra da gerek Meşrutiyet, gerek Cumhuriyet dönemlerinde, halk edebiyatı geleneğinden yararlanan şairlerden R.T. Bölükbaşı, F.N. Çamlıbel, K.B. Çağlar, A.K. Tecer ve C. Külebi, Karacaoğlan'dan esinlenmişlerdir.

  Şiirleri 1920'den beri araştırılan, derlenip yayımlanan Karacaoğlan'ın bugüne değin, yazılı kaynaklara beş yüzün üzerinde şiiri geçmiştir.

  Karacaoğlan Şiirlerinden Örnekler
  ALA GÖZLÜM BEN BU İLDEN GİDERSEM
  Ala gözlüm ben bu ilden gidersem
  Zülfü perişanım kal melil melil
  Kerem et aklından çıkarma beni
  Ağla gözyaşını sil melil melil

  Yeğin ey sevdiğim sen seni düzet
  Karayi bağla da beyazı çöz at
  Doldur ver badeyi bir daha uzat
  Ayrılık şerbetin ver melil melil

  Elvan çiçeklerden sokma başına
  Kudret kalemini çekme kaşına
  Beni unutursan doyma yaşına
  Gez benim aşkımla yar melil melil

  Karac'oğlan der ki ölüp ölünce
  Ben de güzel sevdim kendi halimce
  Varıp gurbet ele vasıl olunca
  Dostlardan haberim al melil melil

  YÜRÜ BİRE YALAN DÜNYA
  Yürü bire yalan dünya
  Sana konan göçer bir gün
  İnsan bir ekine misal
  Seni eken biçer bir gün

  Ağalar içmesi hoştur
  O da züğürtlere güçtür
  Can kafeste duran kuştur
  Elbet uçar gider bir gün

  Aşıklar der ki n'olacak
  Bu dünya mamur olacak
  Haleb'i Osmanlı alacak
  Dağı taşa katar bir gün

  Yerimi serin bucağa
  Suyumu koyun ocağa
  Kafamı alin kucağa
  Garip anam ağlar bir gün

  Yer yüzünde yeşil yaprak
  Yer altında kefen yırtmak
  Yastığımız kara toprak
  O da bizi atar bir gün

  Bindirirler cansız ata
  İndirirler tuta tuta
  Var dünyadan yol ahrete
  Yelgin gider salın bir gün

  Karac'oğlan der nasıma
  Çok işler gelir başıma
  Mezarımın baş taşına
  Baykuş konar öter bir gün

  AŞAM DEDİM KARLI DAĞIN BAŞINDAN
  Aşam dedim, karlı dağlar başından
  Yüce dağlar koç yiğide dağ m'olur
  Ağrır bedenim, sızlar yaralarım
  Bu yarayı çeken yiğit sağ m'olur

  Sıra sıra dikemedim söğüdü
  Ben başıma veremedim öğüdü
  Elleri göğsünde görün yiğidi
  Yiğit mağrur gezmek ile bey m'olur

  Ögüt versen, bana öğüt kâr etmez
  O yârin hayali karşımdan gitmez
  Kementle bağlasam, kolun bağ tutmaz
  Yârin zülüfünden özge bağ m'olur

  Karac'oğlan der ki, fani dünyadan
  Korkmaz mısın haram ile zinadan
  Ayırır seni anan babandan
  Gurbet ile düşen yiğit sağ m'olur

  VİRAN OLDUM MOR SÜMBÜLLÜ BAĞ İKEN
  şu yalan dünyaya geldim geleli
  Tas tas içtim ağulari sağ iken
  Kahpe felek vermez benim muradım
  Viran oldum mor sümbüllü bağ iken

  Aradılar bir tenhada buldular
  Yaslandılar şıvgalarım kırdılar
  Yaz bahar ayında bir od verdiler
  Yandım gittim alkarlı dağ iken

  Farımaz da deli gönlüm farımaz
  Akar gözlerimin yaşı kurumaz
  Şimden geri benim hükmüm yürümez
  Azil oldum güzellere beğ iken

  Karac'oğlan der ki bakın geline
  Ömrümün yarısı gitti talana
  Sual eylen bizden evvel gelene
  Kim var imiş biz burada yoğ iken

  NAZLI YÂRDAN GELDİ BANA BİR NAME
  Nazlı yârdan geldi bana bir name
  Eğer doğru ise kırdı belimi
  Dediler ki yarini yad iller almış
  Kadir Mevlam nasib eyle ölümü

  Bülbüle söyleyin gülüne konsun
  Beni yârdan eden Allah'tan bulsun
  Sabreyle sevdiğim ilkbahar olsun
  Terkedeyim vatanımı ilimi

  Ak yâri gördükçe ağladım coştum
  Al elinden dolu badeler içtim
  Kötüler sandı ki ben yârdan geçtim
  Ölmeyince çeker miyim elimi

  Karac'oğlan derki konmadan göçmem
  Her olur olmaza sırrımı açmam
  Kötüler köprü olsa üstünden geçmem
  Taşık suya uğradırım yolumu

  DELİ GÖNÜL
  Deli gonul gezer gezer gelirsin
  Arı gibi her çicekten alırsın
  Nerde güzel görsen orda kalırsın
  Ben senin derdini çekemem gönül

  Santur mu istersin saz mı istersin
  Ördek mi istersin kaz mı istersin
  Tomurcuk memeli kız mı istersin
  Ben senin derdini çekemem gönül

  Çıkıp yücelere bakmak istersin
  Coşkun sular gibi akmak istersin
  Her güzelle yatıp kalkmak istersin
  Ben senin derdini çekemem gönül

  Karac'oğlan der ki okuyam yazam
  Keleş değilim ki kervanlar bozam
  Giyinem kuşanam bir hosça gezem
  Ben senin derdini çekemem gönül

  GEL
  Bağlandı yollarım, kaldım çaresiz
  Gayri dünya bana aralandı gel
  Derildi defterim artsız arasız
  Üst üste dizildi sıralandı gel

  Yâri görse idim haftada ayda
  Sevip ayrılmaktan ne buldum fayda
  Azrail göğsümde canım hay hayda
  Ciğerimin başı yaralandı gel

  Karac'oğlan der ki başa yazıldı
  Gözüm yaşı ceyhun oldu süzüldü
  Kefenim biçildi, kabrim kazıldı
  Mezarımın üstü karalandı gel

  YEŞİL BAŞLI GÖVEL ÖRDEK
  Yeşil başlı gövel ördek
  Uçar gider göle karşı
  Eğricesin tel tel etmiş
  Döker gider yâre karşı

  Telli turnam sökün gelir
  İnci mercan yükün gelir
  Elvan elvan kokun gelir
  Yâr oturmuş yele karşı

  Şahinim var bazlarım var
  Tel alışkın sazlarım var
  Yâre gizli sözlerim var
  Diyemiyom ele karşı

  Hani Karac'oğlan hani
  Veren alır tatlı canı
  Yakışmazsa öldür beni
  Yeşil bağla ala karşı

  CAN VERMEYE DERMANIM MI VAR
  Üryan geldim gene üryan giderim
  Ölmemeye elde fermanım mı var
  Azrail gelmiş de can talep eder
  Benim can vermeye dermanım mı var

  Dirilirler dirilirler gelirler
  Huzur-u mahşerde divan dururlar
  Harami var diye korku verirler
  Benim ipek yuklu kervanım mı var

  Er isen erliğin meydana getir
  Kadir Mevlam noksanımı sen yetir
  Bana derler gam yükünü sen götür
  Benim yük götürür dermanım mı var

  Karac'oğlan der ki, ismim öğerler
  Ağı oldu yediğimiz şekerler
  Güzel sever diye isnad ederler
  Benim Hakk'tan özge sevdiğim mi var

  VAR GİT ÖLÜM
  Ölüm ardıma düşüp de yorulma
  Var git ölüm bir zaman da gene gel
  Akıbet alırsın komazsın beni
  Var git ölüm bir zaman da gene gel

  Şöyle bir vakitler yiyip içerken
  Yiyip içip yaylalarda gezerken
  Gene mi geldin ben senden kaçarken
  Var git ölüm bir zaman gene gel

  Çıkıp boz kurtlayın ulaşamadım
  Yalan dünya sana çıkışamadım
  Eşimle dostumla buluşamadım
  Var git ölüm bir zaman da gene gel

  Karac'oğlan der ki derdim pek beter
  Bahçede bülbüller şakıyıp öter
  Anayı atayı dün aldın yeter
  Var git ölüm bir zaman gene gel

  BİR AYRILIK BİR YOKSULLUK BİR ÖLÜM
  Vara vara vardım ol kara taşa
  Hasret kodun beni kavim kardaşa
  Sebep gözden akan bu kanlı yaşa
  Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm

  Nice sultanları tahttan indirdi
  Nicesinin gül benzini soldurdu
  Nicelerin gelmez yola gönderdi
  Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm

  Karac'oğlan der ki kondum göçülmez
  Acıdır ecel şerbeti içilmez
  Üç derdim var birbirinden seçilmez
  Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm

  KADİR MEVLAM SENDEN BİR DİLEĞİM VAR
  Kadir Mevlam senden bir dileğim var
  Muhannes kuluna muhtaç eyleme
  Cennet-i alâyı nasib et bana
  Sırat köprüsünden yolum bağlama

  Kapımıza kara deve çökünce
  Fırtınasi şol alemi yıkınca
  Cehenneme kul seçilip çıkınca
  Kadir Mevlam o kullardan eyleme

  Kadir Mevlam ateş atma özüme
  Dünya malı görünmüyor gözüme
  Kadir Mevlam sen bak benim yüzüme
  Cehennemin ateşiyle dağlama

  Karac'oğlan hata çıkmaz dilimden
  Kocadım da hayır gelmez elimden
  Kadir Mevlam asla geçmez kulundan
  Deli gönül ah çekip de ağlama

  ELİF
  İncecikten bir kar yağar
  Tozar Elif Elif diye
  Deli gönül abdal olmuş
  Gezer Elif Elif diye

  Elif'in uğru nakışlı
  Yavru balaban bakışlı
  Yayla çiçeği kokuşlu
  Kokar Elif Elif diye

  Elif kaşlarını çatar
  Gamzesi bağrıma batar
  Ak elleri kalem tutar
  Yazar Elif Elif diye

  Evlerinin önü çardak
  Elif'in elinde bardak
  Sanki yeşil başlı ördek
  Yüzer Elif Elif diye

  Karac'oğlan eğmelerin
  Gönül sevmez değmelerin
  İliklenmiş düğmelerin
  Çözer Elif Elif diye
   


 2. Funda3418 Well-Known Member

  teşekkürler çok saolun
   

Sayfayı Paylaş