Karabaş Ali Efendi Kimdir Kısaca

Konusu 'Hakkında Bilgi' forumundadır ve Seçkin tarafından 2 Ekim 2016 başlatılmıştır.

 1. Seçkin Well-Known Member


  Karabaş Ali Efendi Kim? Kısaca Hayatı

  Evliyanın büyüklerindendir. İsmi Ali’dir. Alaaddin Atvel veya Karabaş Ali Efendi olarak da bilinir. 1611 (H.1020) senesi Arapkir’de doğdu. 1685 (H.1097) senesi hac yolunda Mısır’a üç konak mesafede Kal’a-i Nahl denilen yerde vefât etti. Burada Şeyh Muhammed Gazavi hazretlerinin kabri yanına defnedildi. Ali Efendi, Kastamonu vilâyetine hicret edip, burada Halvetî yolu büyüklerinden Şeyh Şaban-ı Veli hazretlerine talebe oldu. Onun sohbetlerinde yetişip velilik makamlarına yükseldi. Sonra İstanbul’a geldi ve Üsküdar’daki Mehmed Paşa Camiinde vâz ve nasihatlerde bulundu. 1674 senesinde Valide Atik Dergâhı şeyhi oldu. Burada yıllarca ilim ve edep öğretti. Çok talebe yetiştirdi. Ünsî Hasan Efendi ve Muhammed Nasuhi Efendi, yetiştirdiği talebelerin önde gelenlerindendir.

  Dergahına her sınıf insan gelir ve istifâde ederek ayrılırdı. Nefis ve arzularına uyarak günah işlemiş pekçok kimse, Ali Efendinin sohbetlerini dinleyip tövbe edip, pişmanlık duymuşlar sonunda ona talebe olmuşlardır. Dergâhında kimseye; “Sen şöylesin, sen böylesin.” denilmezdi. Herkes ilim ve edeb öğrenmekle meşgul olurdu.

  Karabaş Ali Efendi teheccüd, gece namazını terk etmez, talebelerinin de kılmasını isterdi. Gündüzleri oruçlu geçerdi. Cuma günleri Valide Atik Camiinde vâz ederdi. Onun vâz ve nasihatlerini dinlemek için gelenler erkenden camiyi doldurduklarından, boş yer kalmazdı. Her Cuma cami böyle dolup taşardı.

  Sultan Dördüncü Mehmed Han da vâzlarına gelirdi ve vâzın başından sonuna kadar gözyaşları dökerdi. Bu sebeple kendisi; “Karabaş Ali Efendinin vâzları, aklıma İbrahim-i Edhem hazretlerini getiriyor hatta tacı tahtı bırakıp dağlara çıkasım geliyor.” derdi.

  Karabaş Ali Efendinin yazdığı keymetli eserlerinden bazıları şunlardır:

  - Kaşifü Esrar-i Füsus,
  - Şerh-i Akaid-i Nesefiyye bi Lisan-it-Tahkik,
  - Mi’yar-üt-Tarikat,
  - Tarikatname,
  - Şerh ü Kaside-i Aşkıyye Liş-Şeyh-il-Ekber,
  - Risale-i Üsul-i Erbain,
  - Esas-üd-Din,
  - Tefsir u Sure-i Taha,
  - Tabirname.
   


Sayfayı Paylaş