Kanuni Esasi Hakkında Kısa Bilgi

Konusu 'Tarih' forumundadır ve RüzGaR tarafından 30 Aralık 2012 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Kanuni Esasi Hakkında Kısa Bilgi
  Osmanlı Devleti'nin ilk ve son anayasası 23 Aralık 1876'da ilan edilmiş, 1878'de II. Abdülhamit tarafından askıya alınmış, 24 Temmuz 1908 ihtilali sonucunda yeniden yürürlüğe girmiş ve kısmen 20 Nisan 1924 tarihine kadar yürürlükte kalmıştır.

  1876 Kânûn-i Esâsî'si bağımsız bir İslam ülkesinde yürürlüğe giren Batılı anlamda ilk yazılı anayasadır.

  Kanun-i Esasi Maddeleri
  -Yasama görevi, Ayan Meclisi ve Mebusan Meclisi taradından üstlenilecektir.
  -Ayan Meclisi üyeleri padişah tarafından, Mebusan Meclisi üyeleri ise dört yılda bir yapılcak olan seçimle halk tarafından belirlenecektir.
  -Yürütme görevi Bakanlar Kurulu'na aittir. Bakanlar Kurulu'nun başı ise padişahtır.
  -Kanun teklifi bakanlar kurulu tarafından yapılabilir.
  -Padişahın, Meclis'i açma kapatma ve sürgün yetkisi vardır.
  -Hükümet padişaha hesap vermekle yükümlüdür.
  -Özel mülkiyet, eğitim ve öğretim, inanç ve basın özgürlükleri anayasal garanti altına alınmıştır.

  Kanun-i Esasinin Özellikleri
  - II. Abdülhamit döneminde ilan edildi
  - 23 aralık 1876 yılında kanuni esası bir ferman ile ilan edilmiştir.
  - Tanzimat ve ıslahat fermanlarının aksine tam bir batılı anlamda anayasa niteliğinde olup madde madde hazırlanmıştır.
  - 1876 kanun-i esasi ile birlikte devletin temel organları, modern sisteme uygun olarak, yasama, yürütme ve yargı olarak üçe ayrılarak düzenlenmiştir.
  - 1876 kanun-i esasi ile meclis-i umumi adlı bir meclis kurulmuştur.
  - Meclis-i umumi, ileride, 1961 anayasası döneminde göreceğimiz gibi
  - İki meclisli bir yapıda oluşturulmuştur.
  - İlki, üyeleri padişah tarafından atanan heyet-i ayan; Diğeri, halk tarafından iki dereceli bir seçimle işbaşına gelen heyet-i mebusan'dır. Ne var ki, meclisin yetkileri bir hayli dar tutulmuştur.
  - 1876 anayasasına göre, bir meclis üyesi kanun teklif edebilmek için padişahtan izin almak zorundaydı;
  - Meclis tarafından kabul edilen tasarılar padişahın onayı ile yürürlüğe girebilecekti
  - En önemlisi padişah dilediği zaman heyet-i mebusan'ı feshedebilecekti.
  - Meclis, 1878 yılında ıı. Abdülhamit tarafından dağıtılmış ve ilk anayasa yürürlükten kaldırılmıştır.

  Kanun-i Esasinin Sonuçları
  Kanun-i Esasi ile Osmanlı Devleti'nde parlemeter yönetim başlamış, halk padişahın yanında yönetime katılarak seçme ve seçilme hakkı kullanılmıştır. Ancak yeni anayasa padişahın yetkilerini kısıtlamış, meclisin yetkilerini ise sınırlı tutmuştur. 2. Abdulhamit, 1877 - 1878 Osmanlı - Rus Savaşını bahane ederek Meclis-i Mebusan'ı kapatmıştır. İlk meşrutiyet denemesi başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
   


Sayfayı Paylaş