Kamer Suresi Türkçe Okunuşu, Yazılışı

Konusu 'Kuran-ı Kerim' forumundadır ve OrKuN tarafından 18 Aralık 2012 başlatılmıştır.

 1. OrKuN Well-Known Member


  Kamer Suresi Türkçe Okunuşu, Yazılışı
  Bismillahirrahmanirrahim
  1. Ikterabetis saatu venşakkal kamer
  2. Ve iyyerav ayetey yu'ridu ve yekulu sıhrun mustemir.
  3. Ve kezzebu vettebeu ehvaehum ve kullu emrin mustekirr
  4. Ve le kad caehum minel embai ma fihi muzdecer
  5. Hıkmetum baliğatun fema tuğnin nuzur
  6. Fe tevelle anhum yevme yed'ud daı ila şey'in nukur
  7. Huşşean ebsarıhum yahrucune minel ecdasi keennehum ceradum munteşir
  8. Muhtıyne iled a' yekulul kafirune haza yevmun azir
  9. Kezzebet kablehum kavmu nuhın fekezzebu abdena ve kalu mecnunuv vezducir
  10. Fe dea rabbehu enni mağlubun fentesır
  11. Fe fetahna ebvabes semai bimaim munhemir
  12. Ve feccernel erda uyunen feltekal mau ala emrin kad kudir
  13. Ve hamelnahu ala zati elvahıv ve dusur
  14. Tecri bi a'yunina cezael li men kane kufir
  15. Ve le kad teraknaha ayeten fe hel mim muddekir
  16. Fe keyfe kane azabi ve nuzur
  17. Ve le kad yessernal kur'ane liz zikri fe hel mim muddekir
  18. Kezzebet adun fe keyfe kane azabi ve nuzur
  19. İnna erselna aleyhim rihan sarsaran fi yevmi nahsim mustemir
  20. Zenziun nase ke ennehum a'cazu nahlim munkaır
  21. Fe keyfe kane azabi ve nuzur
  22. Ve le kad yessernel kur'ane liz zikri fe hel mim muddekir
  23. Kezzebet semudu bin nuzur
  24. Fe kalu ebeşeram minna vahıden nettebiuhu inna izel lefi dalaliv ve suur
  25. Eulkıyez zikru aleyhi mim beynina bel huve kezzabun eşir
  26. Seya'lemune ğadem menil kezzabul eşir
  27. İnna murslun nakati fitnetel lehum fertekıbhum vastabir
  28. Ve nebbi'hum ennel mae kısmetun beynehum kullu şirbim muhtedar
  29. Fe nadev sahıbehum fe teata fe akar
  30. Fe keyfe kane azabi ve nuzur
  31. İnna erselna aleyhim sayhatev vahıdeten fe kanu ke heşimil muhtezir
  32. Ve le kad yessernel kur'ane liz zikri fe hel min muddekir
  33. Kezzebet kavmu lutım bin nuzur
  34. İnna erselna aleyhim hasıben illa ale lutnecceynahum bi sehar
  35. Nı'metem min ındina kezalike neczi men şeker
  36. Ve le kad enzerahum batşetena fe temarav bin nuzur
  37. Ve le kad raveduhu an dayfihi fe tamesna a'yunehum fe zuku azabi ve nuzur
  38. Ve le kad sabbehahum bukraten azabum mustekirr
  39. Fe zuku azabi ve nuzur
  40. Ve le kad yessernel kur'ane liz zikri fe hel mim muddekir
  41. Ve le kad cae ale fir'avnen nuzur
  42. Kezzebu bi ayatina kulliha fe ehaznahum ahze azizim muktedir
  43. E kuffarukum hayrun min ulaikum em lekum beraetun fiz zubur
  44. Em yekulune nahnu cemium muntesır
  45. Seyuhzemul cem'u ve yuvelluned dubur
  46. Belis saatu mev'ıduhum ves saatu edha ve emerr
  47. İnnel mucrimine fi dalaliv ve suur
  48. Yevme yushabune fin nari ala vucuhihim zuku messe sekar
  49. İnna kulle şey'in halaknahu bi kader
  50. Ve ma emruna illa vahıdetun ke lemhım bil besar
  51. Ve le kad ehlekna eşyaakum fe hel mim muddekir
  52. Ve kullu şey'in fealuhu fiz zubur
  53. Ve kullu sağıyriv ve kebirim mustetar
  54. İnnel muttekıyne fi cennativ ve neher
  55. Fi mak'adi sıdkın ınde melikim muktedir
   


Sayfayı Paylaş