"Kahrolsun Şeriat !!!" ifadesini kullanmak doğru mudur ?

Konusu 'Dini Sohbet' forumundadır ve abdulkadir tarafından 11 Mayıs 2008 başlatılmıştır.

 1. abdulkadir Well-Known Member


  BİR İNSAN böyle bir sözü neden söyler, niçin söyler, hangi niyetle söyler?

  Bu sözü söyleyenlerin bir kısmı var ki, ne dine inanır, ne Allah’a; ne Kur’an’a inanır, ne de Peygambere… İslam’a ve dine karşıdır, düşmandır. Böyle bir insan bu sözü inançsızlığından dolayı söyler. Zaten böyle birisinin yolu da, izi de bellidir. Hiçbir kutsalı yoktur, hiçbir manevî değer tanımaz. Onun gözünde, dini çağrıştıran her şey zararlıdır ve yanlıştır. Böyle düşünenleri kendi ideolojik yapısıyla baş başa bırakalım.

  “Kahrolsun şeriat!” diye bağırıp çağıran başka birisi daha vardır ki, o da neyin ne olduğunu bilmeden konuşuyor. Allah’a, dine, Kur’an’a ve Peygambere inanıyor, inancı var, belki namaz da kılıyordur, oruç da tutuyordur, ama “şeriat”ın siyasî ve ideolojik bir düşünce olduğunu sanıyor, farkına varmadan bu saçma sözleri kullanıyor, bir yerde “uydum kalabalığa” diyerek hareket ediyor.

  Oysa şeriatla din aynı anlama gelir, ikisi bir arada kullanılır. Din şeriattır, şeriat da dindir.

  “Şeriat” kavramının içinde, imanla ilgili hükümler olduğu gibi, ahlakla, ibadetle ve günlük hayattaki işlerle alakalı hükümler de vardır.

  Her şeyden önce şeriatı koyan Allah’tır. Bir diğer ifadeyle, dini gönderen ve dinin sahibi Allah’tır. Onun için Allah’a “Şârii Hakiki/gerçek şeriat koyucu” denir.

  Zaten Allah’ın, şeriatı koymasının asıl amacı, kullarının sonsuz hayata ve gerçek saadete ulaşmalarıdır. Şeriatın tanımına baktığımızda da aynı gerçekleri görürüz.

  Sözlük anlamıyla şeriat "yol, mezhep, metot, âdet, insanı bir ırmağa, su içilecek bir kaynağa ulaştıran yol" demektir.

  Dinî bir terim olarak da, "Allah’ın emir ve yasaklarının toplamı"dır.

  Başka bir deyimle, "Kur’an âyetlerine, Allah Resulü’nün (a.s.m.) sünnetine ve İslam âlimlerinin görüş birliği içinde oldukları meselelere dayanan İlahî kanun"lar bütünüdür.

  “Şeriat”, İlahî kanunlar bütünü olduğuna göre, tek Şâri/şeriat koyucu Allah’tır. Bunun yanında peygamberler de, şeriatı insanlara haber verdikleri için ayrıca onlar da Şâri olarak anılırlar.

  “Şeriat” kelimesi bir terim olarak diğer kanunlar ve dinler için de kullanılabilir. Mesela, “Musa Aleyhisselamın şeriatı” gibi.

  Şeriat kelimesinin terim anlamı şu âyete dayanır:
  "Sonra seni bu işte apaçık bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy. Hakkı bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma!" (Câsiye, 45:18)

  Peygamberimiz Hz. Muhammed’den (a.s.m.) önce de çok sayıda peygamber gelmiştir. Bu peygamberlerin çoğunu Cenabı Hak, bir şeriatla/kanunla göndermiştir. Peygamberimizin getirdiği İslam şeriatı, daha önceki şeriatların bir devamı ve tamamlayıcısı niteliğindedir. Bu mesele Kur’an’da şöyle dile getirilir:
  "Allah, dini doğru tutmanız ve onda ayrılığa düşmemeniz hususunda Nuh’a tavsiye ettiği, sana vahyettiğimiz, İbrahim’e, Musa’ya ve İsa’ya tavsiyede bulunduğumuz dinle ilgili hususları size şeriat olarak koydu." (Şûrâ, 42:13)

  İslam hukuku kaynakları, şeriatı üç ana bölümde inceler:
  İbadetler, muameleler, ceza hukuku.

  İbadetler: Allah’ın razı olduğu her çeşit ibadeti içine alır. Özel anlamda ise, âyet ve hadislerde özel şekil ve şartları belirlenen ibadetlerin uygulanması kastedilir. Namaz, oruç, zekât, hac ve kurban İslam’da var olan ve bilinen ibadetlerdir.

  Muameleler: İnsanlar arasında medenî, ticarî, ekonomik ve sosyal ilişkileri, insanların devletle ve devletlerin de birbirleriyle münasebetleri bu bölümde yer alır.

  İslam dini doğumdan ölüme kadar evlenme, boşanma, nafaka, velayet, vekâlet, vesayet, miras, alışveriş gibi toplum hayatının ihtiyacı olan tüm medeni muamelelere ve hatta devletler hukukuna ait hükümler getirmiştir.

  Ceza hukuku: İslam şeriatının kullanımda olduğu bir İslam ülkesinde, İslam dininin emir ve yasaklarına uymayan, toplumsal düzeni bozmaya çalışan kimselere karşı verilecek bedenî, malî veya caydırıcı bazı cezaî hükümleri kapsar.

  İslam şeriatı, esas olarak temelde dört delile dayanır. Bunlar şer’î deliller olarak da anılan “Kitap, sünnet, icmâ ve kıyas”tır.

  Kitap: Kur’an’ın içerdiği hükümlerdir.
  Sünnet: Son Peygamber Hz. Muhammed’in (a.s.m.) söz ve fiilleridir.
  İcmâ: İslam âlimlerinin görüş birliği içinde bulundukları konulardır.
  Kıyas: Kur’an ve sünnette hükmü açıkça belirtilmeyen bir meselenin hükmünü, aralarındaki ortak nitelik dolayısıyla, hükmü açıkça belirtilen diğer meseleye göre açıklamaktır.

  İslam şeriatına karşı çıkanları Prof. Dr. Hayrettin Karaman bir sıralamaya tabi tutuyor ve şöyle bir değerlendirme yapıyor:


  "Biz Müslüman’ız, İslam’a varız, ama şeriata yokuz, şeriatı kabul etmiyoruz; şeriat Ortaçağ’ın karanlığına dönmektir" diyenler, "Kur’an, sünnet, icma ve kıyas kaynaklarına dayanan İslam’ın bir kısmını kabul ediyoruz, ama bir kısmını kabul etmiyoruz" demiş oluyorlar.


  İslam’ın bütününe inanan ve tamamını yaşamaya çalışan mü’minler “salih ve kâmil” Müslümanlardır.

  Yine tamamına inanıp bağlayıcı olduğu halde bir kısmını yaşayamayan (ameli, uygulaması eksik, kusurlu olan) mü’minler ise “fâsık, günahkâr” Müslümanlardır; Allah Teala onları dilerse affeder, dilerse cezalandırır.

  “İslam’ın bir kısmını (şeriatı) kabul etmem” diyenler, “Onun da dinden olduğunu kabul ediyor, böyle olduğuna inanıyorum, ancak onunla amel etmek istemiyorum” demek istiyorlarsa, günahkâr oluyorlar, “Bu kısmına inanmıyorum, şeriatı dinden saymıyorum” demek istiyorlarsa, İslam’la bağlılık ve aidiyet ilişkilerini kesmiş oluyorlar.

  Şeriata karşı çıkanlar, “şeriat istemiyoruz, kahrolsun şeriat!” diyenler, İslam’ın bir kısmını reddediyor, onunla inanç ve yaşama bakımından ilişkilerini kesiyorlar, hatta ona karşı düşmanca cephe alıyorlar. Bu durumda olanların aynı zamanda Müslüman olmaları mümkün ve sahih değildir.

  Şeriat sadece Kur’an hükümleri ve İslamî esaslar değildir. Az önce anlattığımız ve herkesin “şeriat” olarak bildiği bu şeriat, Cenabı Hakkın Kelam sıfatına dayanır ve asıl itibariyle oradan gelir.

  Bir diğer şeriat daha vardır ki, o da Allah’ın İrade sıfatından gelir ve bu sıfatın tecellisidir. Buna “sünnetullah/tabiat/doğa” tabiri kullanılır.
  Mesela, yerin çekim gücü, ateşin yakması, soğuğun üşütmesi, zehirin insanı öldürmesi gibi tabiatta var olan fıtrî kanunlar, kevnî kanunlardır. Bunların yaratıcısı ve işleteni Yüce Allah’tır.

  Nasıl ki, Kelam sıfatından gelen kanunlara karşı gelenler belli cezalara uğrayacağı gibi, İrade sıfatından gelen bu kanunlara karşı duranlar da cezasını hemen görürler.

  Mesela, bir kimse yüksek bir yerden atlarsa, bacağını ve kafasını kırar. Elini ateşe uzatırsa eli yanar, soğukta durursa üşür, yüzme bilmeden denize girerse boğulur, zehir içerse hayatını kaybeder.

  Her iki şeriat için de şöyle müşterek misaller verilebilir. Zehir içerek intihara teşebbüs eden hayatını kaybettiği gibi, intihar etmekle haram işlediği için ayrıca günaha girmiş olur.

  İkinci bir misal: Silahını suçsuz bir insana kasten çeken kimse onun ölümüne sebep olduğu gibi, ayrıca büyük bir günah işlediği için, İslam şeriatı ona kısas cezasını öngörür, onun da aynı şekilde cezalanması hükmünü verir.
   


 2. nizamalan Member

  haklısın kardeş.Paylaşım için sağol
   
 3. Sol_Barış Well-Known Member

  kAHROLSUN ŞERİATBAK KULLANDIM ...çüNKÜ BURADA SİZİN ANLAYAMADIĞINIZ ŞEY DİNİMİ BEN KENDİM YAŞARIM BU BENİ YÖNETMEK YADA BENİMLE ALLAH ARASINA GİRMEK KİMSEYE HAK DEĞİLDİR ANCAK KENDİNİ YÖNETEMEYEN KENDİNDEN ACİZLER İÇİN OLUR BU İŞ YANİ SİZİN İÇİN ŞERİAT İSTEYENLER İÇİN VE BU YUZDENDİR Kİ KAHROLSUN ŞERİAT....
   
 4. boikot Well-Known Member

  Abdul sen bişey bilmiyorsun .. Kafayı dinle bozmuşsun öte taraf diye bişey yok abdul her şey burada vatan elden gidiyor akp satmış bütün devlet kurumlarını bankaları fabrikaları sen burda safsata yapıyon bu arada kahrolsun şeriat

  Kraldan çok kralcı bu demek olsa gerek arabistanda iranda bile bu kadar inanç özgürlüğü yokken siz yatın kalkın Mustafa Kemal Türkiyesine dua edin İranda hacca 2 kere gitmek bile yasak ..
   
 5. nizamalan Member

  Doğru konuşun..Bahsettiğiğn yüce İslam Dinidir.Senin benim herkesin tek derdi İslamiyet olması lazım. Ahir zaman'daki tek büyük derdimiz imanımızı kaybedip kaybetmemek olacaktır.

  Lütfen o büyük imtihan gelmeden kendinizi hazırlayın
   
 6. abdulkadir Well-Known Member

  Ya anlamıyorum..

  Orada arkadaş 'ulan ,lan dedi banlandı..

  Burada bana asalağından tut geri zekalısı,yobazı örümcek kafalı dendi hiçbir şekilde ceza yok..


  Ayrıca sen kimsin artık dayanamıyorum..İslamiyet'e,Camiler'e,Kuran'a,Peygamber Efendimiz'e yaptığın saygısızlıkları unutmadım ben..Bazı kimseler unuttu ama ben unutmadım

  Size son kez birşey söyleyeyim..

  Şu andaki zamanda artık İSLAMİYETİ,ONUN EMİRLERİNİ SAVUNMAK suç oldu..
  Artık bir kıyamet alameti de gerçekleşti...

  Ben söyleyeyim benim tek derdim dinimdir..Ahiretteki durumumdur...Peygamber Efendim'dir (s.a.v) Kuran-ı Kerim'imdir..

  Yeter artık siyaset siyaset..


  Herkesin tek derdinin bunlar olması lazım.  Kendinize gelin çünkü biz MÜSLÜMANIZ,çünkü biz ÜMMET-İ MUHAMMEDİZ..
  Bunu hiçbir zaman unutmayın..
  Bu size güç verecektir..

  Son sözüm ise artık uyanmanız,Dilimiz alındı,vatanımız alındı,Ama dinimizi alamazlar..Uyanın gafletten...
   
 7. Sol_Barış Well-Known Member

  vatanını almışlar dini ni almasınlarmış.. vatanı olmayan dinidde olmaz....... ot geldin ot gideceksin... sorgulama yok bişey yok körü körüne kabulleniyorsunuz bazı şeyleri biraz mantık arayın neden ,niye diye sormayı öğrenin... ve asalak bence sana iltifat;);)
   
 8. boikot Well-Known Member

  Abdul benim için değerli olan tek şey özgürlüktür vatan alınmış boşver yeterki dinim alınmasın ne kadar sığ bir düşünce tabi siz ingiliz mandasına da razıydınız dimi.. Benimde sana tavsiyem Kuran ın Türkçesini oku be.. her gördüğün arapçayı kuran zannedenlerdensiz..
   
 9. abdulkadir Well-Known Member

  Hiçbir TÜRK özgür olmadan yaşamayaz..Bunu unutma...

  Sen bir kişi yüzünden milyonlarca kişiyi aynı sanıyorsun..
  Benimde sana tavsiyem Kuran'ı sadece anlaman....O çelişkili ayetlerle ilgili bir kaç isim söyledin..Senin yolunun orası olmaması lazım..Senin Kuran'la ilgili tek başvuracağın Diyanet olması lazım...

  Bırak bu kişileri...

  Kuran-ı Kerim'i doğru güvenilir kaynaklardan araştırman lazım eğer gerçekleri öğrenmek istiyorsan...

  Öyle ne olduğu belli olmayan kişilerden bence araştırma..

  Burada sünnet varken,islam alimlerin sözleri varken,diyanet varken bırak bu kişileride HAK YOLA GEL..
   
 10. meyve94 Well-Known Member

  vatan alınmış boşver demedi onu herseyimizi aldilar da artik yeter bari dinimizi almasinlar diyor yanlislik sende cumleleri yanlis anlayacaksan ohoooo
   
 11. meyve94 Well-Known Member

  ya dinde mantiksizlik yok ararsan bulursun
   
 12. boikot Well-Known Member

  Türkler yıllarca direndikten sonra ancak 10.yüzyılda islamiyeti kabul etmişlerdir. İslamiyet kılıç zoruyla yayılmış bir dindir hem isteyen istediğini benimsemekte özgürdür diyen bir din güçlendikten sonra ise müslüman olmayanı öldürün anlayışı olan bir din..
   
 13. system Well-Known Member

  Demek islamiyet kılıç zoruyla yayıldı ve müslüman olmayanı öldürün diye devam etti ölemi kardeş senin müslümanlıktan ve kuranı kerimden haberin yok hiç olmamışta ben bu tartışmayı devam ettirmicem kendi şahsım adına ama beyniniz yıkanmış sizin bunu temizlemek burdaki bi avuc insana düsmez ama sana tavsiyem kuranı kerimi ve kendi türk tarihimizi oku bastan sona.;)
   
 14. abdulkadir Well-Known Member

  Ne diyorsun sen..
  Nerede bu anlayış geçti..Gerçekten senin kafanı yıkamışlar..

  Unutmaki İslam merhamet dinidir,mantık dinidir....İster kabul et ister etme Türkiye müslüman bir devlettir..
  Hakikaten bu anlayış nerede geçti nerede var..

  Galiba masum kişileri böyle kandırıyorsunuz...Ama ahirette çıkacak cezası ama belli olmaz bu dünyada da çıkar cezası...

  Sen araştırma,anlama kabiliyetin yok...

  Ama unutma atalarımız eğer dirilmiş olsaydı yüzümüze tükürürdü...
   
 15. meyve94 Well-Known Member

  sen neye inaniyorsan inan sanki biz konusacaz da siz duzelecekmisiniz ki ama masum insanlari sakin kandirmayin sizin kalbiniz muhurlenmis artik daha acilmaz daha ne kadar yazsakta ayni olacak

  ISTE SOGUK SAVAS BUTUN ULKE KAYNAKLARINI BITIRMIS ULKEMIZE GOZ DIKIYORLAR AMA BAZILARININ BEYNI BOYLE YIKANMASI COK ACI AHIRETIDE DUNYASIZA KARARIYORRR
   
 16. ot-gu Genel Sorumlu

  Arkadaşlar hakaret içeren kelimelerle hitap etmeyelim birbirimize lütfen, siyasette görüşlerini yazmaya az kişi cesaret edebiliyor zaten....Burda amaç ortak bi noktada buluşmak bu şekilde hakaretlerle biryere varılmaz...

  Kahrolsun Şeriat...sloganı gerçek manada Allahın kanunlarına karşı çıkmak değil, din tüccarlarının F-Tipi tarikatların uydurma şeriat kanunlarına karşı çıkmak için söyleniyor...kimse bunu dine hakaret ediliyor diye anlamasın....
   
 17. abdulkadir Well-Known Member

  Benim derdim bu paragraftır..
  ben Şeriatle ilgili konu açtım ...Ordan İslam' Kılıç zoruyla yayılmış bir din dediler benim en hassas olduğum nokta dinimdir..Kimsenin dinimle ilgili saçma sapan iftiralarını,hurafelerini ben asla söyletmem..

  GERÇEKTEN İNSANOĞLU ZİYANDADIR
   
 18. ot-gu Genel Sorumlu

  kimseyi hakaret içermediği sürece görüşünden inancından dolayı yargılayamayız, doğru bildiklerimizi anlatırız alır almaz kendi bilir, dine hakaret yok orda, herdin birşekilde yayılmıştır, ayrıca bizim dinimizinde kılıçla zorbalıkla falan yayıldığına inanmıyorum
   
 19. abdulkadir Well-Known Member

  Ben kimsenin inacına karşı çıkmıyorum

  Tamam kimsenin inancına biz karşı çıkmıyoruz ama bizim inancımıza dalga geçen onu aşağılayan kimseyide yargılamamak doğru değil...
   
 20. OrKuN Well-Known Member

  Adulkadir bu sözü cahilliğine ve çocukluğuna veriyorum, vatanı olmayanın dini olmaz, vatan ın gittiğinden ve dine sahip çıkılması gerektiğinden bahsediyorsun, Türkiye Cumhuriyetinin olmadığı gün bu topraklarda müslümanlık değil hıristiyanlık olur, sende şo kız gibi ingiliz mandacılığınımı savunuyorsun, eğer öyleyse yazıklar olsun sizlere karşıda biz bu vatanı savunuruz
   

Sayfayı Paylaş