Kafirun Suresi Neden İndirilmiştir

Konusu 'Sorularla İslam' forumundadır ve EmRe tarafından 20 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  Kafirun Suresi Nuzul Sebebi İniş Sebebi Nedeni Nedir

  Kâfirun,kâfir kelimesinin çoğuludur. Bu surenin başında kâfirlere hitap olduğundan böyle adlandırılmıştır. Mushaftaki sıralamada yüz dokuzuncu, İniş sırasına göre on sekizinci sûredir. Mâûn sûresinden sonra, Fîl sûresinden önce Mekke'de inmiştir. Medine'de indiğine dair rivayet de vardır. (bk. Şevkânî, V, 597) Tefsirlerde anlatıldığına göre Kureyşliler Hz. Peygamber'den bir sene kendi ilâhlarına tapmasını, bir sene de kendilerinin onun İlâhına tapmalarını istemişler. Hz. Peygamber de "Kendisine bir şeyi ortak koşmaktan Allah'a sığınırım!" demiş; bu kez Kureyşliler, "Bizim ilâhlarımızdan bazılarını istilâm et (öp, el sür), biz de seni tasdik edip ilâhına ibadet edelim" demişler. Bunun üzerine Kâfurun sûresi inmiştir. (Taberî, XXX, 213-214; Kurtubî XX, 225)

  Sûre adını ilk âyetinde geçen ve "İnkarcılar" anlamina gelen "kâfirun" kelimesinden almıştır. "Kul yâ eyyühe'l-kâfirûn, Mukaşkışe, İhlâs, İbadet, Dîn" adlarıyla da anılmaktadır. Aynca İhlâs suresiyle birlikte bu iki sûreye "İhlâsayn (iki İhlâs)" adı verilmiştir.

  Sûrede Hz. Peygamber'in inkarcılarla şirk ve sapkınlıkta birleşemeyeceği ifade edilmekte ve İslâm dininin şirkten uzak tutulması hedeflenmektedir.

  Müfessirler bu sûrenin faziletiyle ilgili olarak Hz. Peygamber'in, "Kul hüvel-lahu ehad Kur'an'ın üçte birine denktir, Kul yâ eyyühel-kâfirûn ise dörtte birine denktir" buyurduğunu; Sahâbe'den birine, "Uyumak üzere yatağına yattığında Kul yâ eyyuhel-kâfırûn sûresini oku; bunu okursan şirk inancına sapmaktan korunur*sun" dediğini naklederler. (İbn Kesîr, VIII, 526; Şevkânî, V, 597-598)

  Surenin Meali:

  Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla...
  1. De ki: "Ey inkarcılar!
  2. Ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmam.
  3. Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz.
  4. Ben sizin taptıklarınıza tapıyor değilim.
  5. Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz.
  6. Sizin dininiz size benim dinim banadır."

  Surenin iniş sebebi

  Peygamberimize ilk vahyin geliş tarihi ile bu Sûrenin inişi arasında yaklaşık beş-altı yıllık bir zaman farkı vardır. Başlangıçta peygamberimizi hafife alan, onu şair, sihirbaz, mecnûn gibi yakıştırmalarla yıpratıp hakkından geleceklerini zanneden Mekke ileri gelenleri, [Dar- ün Nedve üyeleri] geçen bu beş.altı yılın sonunda Müslümanların çoğalıp İslâm'ın gelişmesi karşısında strateji değiştirmişler, çaresizlikten peygamberimizle uzlaşma yolunu denemeye karar vermişlerdir. Peygamberimizin ibadet ettiği Allah'ı kendilerinin de ilâh olarak kabul ediyor olmalarını ortak nokta görerek, gerekirse ülkeyi ikiye bölmek veya ona bazı kişisel tavizler vermek yollarının da denenebileceği bir anlaşma sağlanması onlara mümkün görünmüştür.

  Bu düşüncelerle, peygamberimizden kendi ilâhlarını ve onlara ibadet edilmesini kınamaktan vazgeçmesini, peygamberimizin kendi ilâhlarına secde etmesi karşılığında ona istediği mal, mülk, makam ve mevkileri verebileceklerini, hatta onu istediği kadınla evlendirebileceklerini vaat etmişlerdir. Bu vaatlerle yetinmeyen müşrikler, ikinci bir teklif olarak da peygamberimizin Lât ve Uzza'ya bir sene boyunca ibadet etmesi karşılığında kendilerinin de aynı süre içinde Allah'a ibadet edeceklerine söz verecekleri önerisinde bulunmuşlardır.

  İbn-i Cerîr, İbn-i Ebî Hatim ve İbn-i Enbarî gibi tarihçilerin Mekke müşriklerince peygamberimize yapıldığını belirttikleri bu teklifler, yine aynı kaynaklara göre peygamberimizin "Bir elime Güneş'i, bir elime de Ay'ı verseniz, yine de davamdan vazgeçmem" sözleriyle reddedilmiştir. Müşriklerin bu önerilerinin kabul edilemez yapısı, Kâfirûn Sûresinde bütün netliğiyle gözler önüne serilmektedir.
   


Sayfayı Paylaş