Kaf Suresi Okunuşu

Konusu 'Kuran-ı Kerim' forumundadır ve OrKuN tarafından 3 Ağustos 2009 başlatılmıştır.

 1. OrKuN Well-Known Member


  Kaf Suresi Arapça Okunuşu
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   


 2. OrKuN Well-Known Member

  1. kaf vel kur'anil mecid

  2. bel acibu en caehum munzirum minhum fe kalel kafirune haza şey'un acib

  3. e iza mitna ve kunna turaba zalike rac'um beıyd

  4. kad alimna ma tenkusul erdu minhum ve ındena kitabun hafıyz

  5. bel kezzebu bil hakkı lemma caehum fe hum fi emrim meric

  6. e fe lem yenzuru iles semai fevkahum keyfe beneynaha ve zeyyennaha ve ma leha min furuc

  7. vel erda medednaha ve elkayna fiha ravasiye ve embetna fiha min kulli zevcim behic

  8. tebsıratev ve zikra li kulli abdim munib

  9. ve nezzelna mines semai maem mubaraken fe embetna bihi cennativ ve habbel hasıyd

  10. ven nahle basikatil leha tal'un nedıyd

  11. rizkal lil ıbadi ve ahyeyna bihi beldetem meyta kezalikel huruc

  12. kezzebet kablehum kavmu nuhıv ve ashabur rassi ve semud

  13. ve aduv ve fir'avnu ve ıhvanu lut

  14. ve ashahub eyketi ve kavmu tubba kulun kezzeber rusule fe hakka veıyd

  15. e fe ayına bil halkıl evvel bel hum fi lebsim min halkın cedid

  16. ve le kad halaknel insane ve na'lemu ma tuvesvisu bihi nefsuh ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid

  17. iz yetelekkal mutelekkıyani anil yemini ve aniş şimali kaıyd

  18. ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakıybun atid

  19. ve caet sekratul mevti bil hakk zalike ma kunte minhu tehıyd

  20. ve nufiha fis sur zalike yevmul veıyd

  21. ve caet kullu nefsim meaha saikuv ve şehid

  22. le kad kunte fi ğafletim min haza fe keşefna anke ğıtaeke fe besarukel yevme hadid

  23. ve kale karinuhu haza ma ledeyye atid

  24. elkıya gı cehenneme kulle keffarin anid

  25. mennaıl lil hayri mu'teim murib

  26. ellezi ceale meallahi ilahen ahar fe elkiyahu fil azabiş şedid

  27. kale karinuhu rabbena ma atğaytuhu ve lakin kane fi dalalim beıyd

  28. kale la tahtesımu ledeyye ve kad kaddemtu ileykum bil veıyd

  29. ma yubeddelul kavlu ledeyye ve ma enen bi zallamil lil abid

  30. yevme nekulu li cehenneme helimtele'ti ve tekulu hel mim mezid

  31. ve uzlifetil cennetu lil muttekıyne ğayra beıyd

  32. haza ma tuadune li kulli evvabin hafıyz

  33. men haşiyer rahmane bil ğaybi ve cae bi kalbim munib

  34. udhuluha bi selam zalike yevmul hulud

  35. lehum ma yeşaune fiha ve ledeyna mezid

  36. ve kem ehlekna kablehum min karnin hum eşeddu minhum batşen fe nekkabu fil bilad hel mim mehıys

  37. inne fi zalike le zikra li men kane lehu kalbun ev elkas sem'a ve huve şehid (turkeyarena.com)

  38. ve le kad halaknes semavati vel erda ve ma beynehuma fi sitteti eyyamiv ve ma messena mil luğub

  39. fasbr ala ma yekulune ve sebbıh bi hamdi rabbike kable tuluış şemsi ve kablel ğurub

  40. ve minel leyli fe sebbıhhu ve edbaras sucud

  41. vestemı'yevme yunadil munadi mim mekanin karib

  42. yevme yesmeunes sayhate bil hakk zalike yevmul huruc

  43. inna nahnu nuhyi ve numitu ve ileynel mesıyr

  44. yevme teşekkalul erdu anhum siraa zalike haşrun aleyna yesir

  45. nahnu a'lemu bi ma yekulune ve ma ente aleyhim bi cebbarin fe zekkir bil kur'ani mey yehafu veıyd
   
 3. hakan788 Well-Known Member

  teşekkürler çok sağolun Allah razı olsun
   

Sayfayı Paylaş