Kadir Gecesinde Adetliyken Nasıl Dua Edilir

Konusu 'Dini Günler' forumundadır ve EmRe tarafından 13 Temmuz 2014 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  Kadir Gecesinde Regl-Adetli Olan Bir Kadın Nasıl Dua Edebilir? Regl iken Kadir Gecesinde Edilecek Dua

  Kadınların namazsızlık halleri eğer Ramazan, kadir gecesi, bayram, kandil gibi şerefli ve kıymetli, müminlerin günahlarının bağışlanacağı ve derecelerinin yükseleceği mübarek vakit ve zamanlara rastlıyacak olursa, o mümin ve müslüman kadınların kalblerindeki niyetlerine göre "Her kişiye, muhakkak niyetinin hakkı verilir" hadis-i şerfleri gereğince, o hayırlı günleri ve geceleri ibadetle geçirmek niyetinde idiyseler, şüphesiz ki, o mübarek ve güzel günlerin ve gecelerin rahmet ve bereketlerinden nasiplerini hem de eksiksiz olarak alacaklardır. Çünkü kadınların bu namazsızlık halleri, ellerinde olmayan bir özür kabilinden olduğu ve kendi istekleriyle olmadığı için mahrum olmalarını gerektirmez. Niyet, söz ve amelden hayırlıdır; çünkü söz ve amele gösteriş karışabilir, fakat niyete hiçbir şey karışamaz.

  Müminlerin annesi Hz. Aişe (r.a) şöyle diyor:

  • Dedim ki: Ya Resullullah, Kadir Gecesi'ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim? Şöyle buyurdu:

  • Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni. (Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

  Bu duadan sonra şu duayı da edebilirsiniz;

  ''Ey talihsizlerin sığınağı, ey âcizlerin güç kaynağı, ey dertlilerin tabibi ey yolda kalmışların yol göstereni! Ey çaresizler çaresi! ve Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı! İçinde bulunduğumuz kadir gecesi hürmetine bizleri affeyle ya Rabbi''

  Kadir Gecesi adetliyken nasıl ibadet edilir

  1- Her çeşit dua edilebilir

  Hayızlı ve nifaslı kadınların veya cünüplerin kunut vesaire gibi çeşitli duaları okumalarında, tesbih ve tehlil kelimelerini söylemelerinde ve Hazret-i Peygamber’e salât ve selam getirmelerinde hiçbir mahzur yoktur (Diyanet İlmihali, I, 213) Dua ve zikir niyetiyle dua âyetlerini, Fatiha, İhlas gibi sûreleri besmeleyi, kelime-i tevhid ve şehâdeti okuyabilirler.

  2- Kuran-ı Kerimi Okuyabilir mi, Maliki mezhebi fakihlerine göre okuyabilir. Hanefi mezhebi fakihlerine göre adetli olarak okuması caiz değildir.

  3- İstediği kadar Kuranı Kerim dinleyebilir.

  4- İstediği kadar peygamber efendimize salavat getirebilir.

  5- Günahlarının affı için Seyyidül İstiğfar duasını okuyabilir.

  6- La İlahe illallah, Allahu Ekber, Elhamdülillah ve Sübhanallah çekilebilir.

  7- Esma’ul Hüsna çekilebilir

  8- Tesbih duası edilebilir

  9- "Sübhânallahi ve bi-hamdihi, sübhânallahil azîm" çekilebilir.
  Manası: Kemâl sıfatlarla muttasıf ve noksan sıfatlardan beri olan Allah’ı hamd ile tesbih ederim

  10- "Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh lehülmülkü ve lehülhamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr"
  Manası: Allah’tan başka ilah yoktur. İbadete layık yalnız Allah’tır, O birdir, ortağı yoktur, kâinat Onun mülküdür, hamd Ona mahsustur, O her şeye kadirdir.

  11- "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhilaliyyilazîm"
  Manası: Allah’tan başka güç kuvvet sahibi yoktur. Her şeye kuvvet ve güç veren ancak zati ve sübuti sıfatların sahibi yüce Allah’tır.

  12- Günahları affettiren en kıymetli tesbih:
  "Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber"
  Manası: Allah’ı hamd ve tesbih ederim. Allah’tan başka ilah yoktur ve O en büyüktür.

  "Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahü vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim"

  Camiye gidip gidemeyeceğine dair hüküm

  Hayızlı kadının Kur’an okuması ve Mushaf’ı eline alması, mescide girip orada kalması, Hanefîler de dahil fakihlerin çoğunluğuna göre câiz değildir. Bu konuda hayızlı kadın cünüp kimse gibidir. İhtiyaç halinde mescide girebilirler, dua ve zikir niyetiyle dua ayetlerini, Fatiha, İhlas gibi sureleri besmeleyi, kelime-i tevhid ve şehadeti okuyabilirler. Maliki fakihleri ise, bazı sahabe ve tâbiîn âlimlerinden rivayet edilen görüşlerin desteğiyle, kadının hayız süresi içinde Kur’an okuyabileceğini, fakat hayız kanı kesildiği andan itibaren gusledip temizleninceye kadar cünüp hükmünde olup Kur’an okuyamayacağını belirtmişlerdir. İbn Hazm bu şartı da aramaz. Malikiler ve İbn Hazm dahil bir grup İslâm bilgini, cünüplük halinin iradî, hayızın ise gayri iradî oluşundan hareketle hayızlı kadın lehine bir ayırım yapmayı gerekli görmüş, özellikle Malikiler kadınların Kur’an öğretimi ve öğrenimi için böyle bir ruhsata ihtiyacı bulunduğu noktasından hareket etmişlerdir.

  Şunları YAPAMAZ: 1- Kabeyi tavaf edemez.

  Hz. Fâtimâ ''Babacığıma geceyi ibadet ile geçirecek gücü olmayan kadın ve erkekler ne yapsın'' diye sordu.

  Peygamberimiz (s.a.s) ona şu cevabı; "Onların yastıklarını dikip üzerine yaslanarak bu gecenin herhangi bir saatinde oturup Allah'a dua etmeleri, benim için bütün ümmetimin bütün Ramazan Gecelerinin hepsinde yaptıkları ibadetten daha sevimlidir'' buyurdu.

  • Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer. [Tefsir-i Mugni]

  Allah-u Teala yapılan bütün ibadetlerimizi kabul etsin mübarek gecenin hürmetine ümmeti Muhammedi affetsin, kendine layık kul habibine layık ümmet eylesin, bu gece için verilen müjdelere bizleri de nail eylesin. turkeyarena
   


Sayfayı Paylaş