Kadir Gecesi Hutbe

Konusu 'Dini Günler' forumundadır ve EmRe tarafından 10 Temmuz 2014 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  Kadir Gecesi Hutbesi

  Muhterem Müslümanlar!


  Pek çok hayır ve bereketi bünyesinde barındı ran, manevî haz ve vecdin doruğa ulaştığı Rama zan ayının son günlerine yaklaşmanın hüznünü taşırken, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ne kavuşuyor olmanın sevinç ve heyecanını yaşıyoruz.

  Zaman ve mekânlar; kendilerinde meydana gelen önemli olaylarla değer kazanırlar. Kadir Gecesi’ni bu derece değerli kılan en önemli sebep de, Kur’an-ı Kerim’in bu gece indirilmeye başlanmış olmasıdır. Kur’an-ı Kerim’in nüzulü ve Peygamberimizin insanlığa son peygamber olarak gönderilmesi, dünya tarihinin en önemli hadisesidir. Kur’an-ı Kerim’de bu gece hakkında şöyle buyurulmaktadır:

  “Şüphesiz, Biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.”(Kadr suresi, 1-5)

  Aziz Müminler!

  Kadir Gecesi’ni gereği gibi anlayıp hakkıyla değerlendirmenin yolu, Kur’an-ı Kerim’in eşsiz mesajlarını anlamaktan geçer. Bu itibarla, Kadir Gecesi; Kur’an’ı öğrenme ve Rasûlüllah’ı tanıma, onların öngördüğü fazilet ilkeleri doğrultusunda yaşama ve her türlü kötülüğü terketme vesilesi kabul edilmelidir. Zira, insanlara dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamayı hedefleyen ve manevî varlığımızı karartan her türlü olumsuzluktan arındırarak, bizi üstün ahlâkî değerlere yönelten Kur’an’dır. Onun getirdiği ilke ve prensiplerin özünde aydınlık, hoşgörü, dostluk ve kardeşlik vardır. O, insanlar arasında sevgi, uzlaşma, yardımlaşma, kardeşlik ve istikrarı sağlayacak; fert ve toplum plânında pek çok ahlaki ve sosyal problemin hak ve adalet çerçevesinde çözülmesine ışık tutacak ve insanlara gelişme yollarını göstererek, onları geleceğe hazırlayacak ilahi
  ölçüleri içeren bir kitaptır. Kur’an’ın bu özelliği,

  “Gerçekten bu Kur’an, en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler.”(İsrâ, 9)

  “Biz Kur’an’dan, müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz...”(İsrâ, 82)

  ayetleriyle dile getirilmektedir.

  Değerli Müminler!

  Sayısız manevî güzelliğin yaşandığı ve mükafatların sınırsız olarak verildiği bu gecede; özümüze dönerek gaflet içinde geçen günlerimizi sorgulamalı, kendimizle hesaplaşmalı, iyi ve güzel davranışlarımızı artırmaya, kötü davranışlardan uzaklaşarak kalbimizdeki manevî kirleri temizlemeye çalışmalıyız.

  Bu gece; Yüce Allah’ın bizlere bilgi, anlayış ve ihlâs vermesini, doğruyu bulduktan sonra kalplerimizi saptırmaması ve bizi affetmesi için dua edelim. Acı ve sıkıntı içindeki yüzlerin gülmesi ve gözyaşı dökerek yaşamak zorunda kalan insanların kurtuluşu için neler yapabileceğimizi düşünelim.

  Sevgili Peygamberimiz, faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah’tan bekleyerek bu geceyi ihya edenlerin, geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermiştir. (Buhârî, Fadl-u Leyleti’l-Kadr, 1)

  Hutbemizi, Peygamber Efendimizin Hz. Aişe annemize, bu gecede yapılmasını tavsiye ettiği dua ile bitirelim. “Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet.”(Tirmizî, Deavât, 84)
   


 2. EmRe Well-Known Member

  Kadir Gecesi Hutbe

  Aziz Mü’minler!

  Allah Teala’nın bizlere olan sayısız nimetleri arasında, önemli bir yer tutan ihsanlardan birisi de Kadir Gecesi’dir. Hepimize kutlu ve mübarek olsun.

  Bu zaman diliminin, kutlu ve mübarek sayılması, hiç şüphesiz, içinde meydana gelen mutlu olaylardan dolayıdır. Kadir Gecesi’nin kıymeti ve değeri insanlığa mutluluğu müjdeleyen ilahi kitapların sonuncusu Kur’an-ı Kerim’in bu gecede indirilmeye başlanması ile ilahi hüküm ve takdirlerin yine bu gecede düzenlenerek görevli meleklere bildirilmesinden gelmektedir.

  İki Kadir Gecesi arasındaki zaman dilimi içinde meydana gelecek olaylar, verilecek hükümler, rızıklar ve eceller ile bizim için önem taşıyan bütün tesbitler, bu gecede görevli meleklere bildirilmekte ve zamanı geldiğinde melekler tarafından yerine getirilmesi istenmektedir. Bütün hayatımızı kaplayan bu hususların ve her birimizle ilgili programların yapıldığı bu gece, insanlık için elbette önem taşıyacaktır.

  Aziz Mü’minler!

  Kur’an-ı Kerim, tek bir Kadir Gecesi’nin, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı olduğunu haber vermektedir. Hiç şüphesiz bu hayırlılık davranışlarımızla ilgilidir. Yani, bu gecede ilahi hoşnutluk için yapılan işlerin ve salih amellerin, Allah Teala’nın katındaki değer ve sevabı, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin ayda yapılan işlerden ve salih amellerden daha hayırlıdır.

  Her konuda olduğu gibi, Kadir Gecesi’nin ihyası konusunda da, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) ile O’nun ashabının örnek alınması esastır. Yani onların yaptıkları ibadetler, tavsiye ettikleri dualar, bizler için en güzel ihya programıdır. İbadet denilince akla ilk gelen namazdır. Zira onun yerine geçecek başka bir ibadet yoktur. Bu bakımdan, Sevgili Peygamberimiz Ramazan ayının son on gününde, itikaf ve namaz ibadetine ağırlık vermiştir. Ayrıca Sevgili Peygamberimiz bu gecede “Allah’ım, şüphesiz sen affedersin, affetmeyi seversin, beni de affet.” diyerek dua etmeyi tavsiye buyurmuşlardır.

  Aziz Mü’minler!

  Kadir Gecesi’nin bir başka özelliği de meleklerin yeryüzüne rahmet ve bereketle inmesidir.

  O halde, önce bu gecenin kıymetini kavramaya çalışalım; sonra da bu geceyi kıymetlendiren yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’e kulak verelim. Ve O’nu bol bol okuyalım, mesajına kulak verelim. Unutmayalım ki, değeri Kur’an’a dayanan bir gecenin, en güzel ihyası yine Kur’an’a yönelmekle olacaktır. Ayrıca bu gecede bol bol namaz kılalım, insanlığın bağışlanması ve mutluluğa ermesi için dualar edelim. Ramazan ayında kazandığımız güzellikleri de, hayatımızın sonuna kadar taşımaya çalışalım.

  (Diyanet)
   
 3. EmRe Well-Known Member

  Hutbe - Kadir Gecesi

  Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu da cehennem azabından kurtuluş ayı olan mübarek Ramazan ayınının son günlerine yaklaşmanın hüznünü taşırken, bir ömre bedel, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ne kavuşuyor olmanın sevinç ve heyecanını yaşıyoruz. 08 Ekim Pazartesi gününü Salı’ya bağlayan gece olan Kadir Gecesini büyük bir heyecanla bekliyoruz.

  Cenab-ı Hakk, en büyük mucizesi olan Kur’an-ı Kerim’i, Peygamber Efendimize mübarek Kadir gecesinde indirmiştir. Kur’ân-ı Kerîm’de başlı başına bir sûre olan Kadir gecesi hakkında Yüce Rabimiz şöyle buyurmaktadır: “Biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.”[1]

  Bir ömre bedel ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini gereği gibi anlayıp hakkıyla değerlendirmenin yolu, Kur’ân-ı Kerîm’in eşsiz mesajlarını anlamaktan geçer. Bu itibarla, Kadir Gecesi; Kur’ân-ı öğrenme ve Rasûlüllah’ı tanıma, onların öngördüğü fazilet ilkeleri doğrultusunda yaşama ve her türlü kötülüğü terketme vesilesi kabul edilmelidir.

  Kadir gecesi demek, büyüklük ve şeref gecesi demektir. Bu gecede yapılan ibadetler, içinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Ebû Hüreyre (r.a)'ın rivâyet etmiş olduğu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur: "Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır"[2]

  Kadir gecesini tam bir gönül uyanıklığı ile Kur’an-ı Kerim okuyarak, namaz kılarak, tevbe ve istiğfar ederek, salâvatı şerife getirerek, büyüklerimizi, akraba ve yoksulları sevindirerek, geçmişlerimizi rahmetle anarak geçirmek her müslümanın görevidir. Zira Allah’ın rahmetinin en çok tecelli ettiği bir gecedir Kadir gecesi…

  Bu mübarek geceyi gafletle geçirmeyelim. Bu gece; Yüce Allah’a, bizlere bilgi, anlayış ve ihlâs vermesini, doğruyu bulduktan sonra kalplerimizi saptırmaması ve bizi affetmesi için dua edelim. Acı ve sıkıntı içindeki yüzlerin gülmesi ve gözyaşı dökerek yaşamak zorunda kalan insanların kurtuluşu için neler yapabileceğimizi düşünelim.

  Peygamber Efendimizin Hz. Aişe annemize bu gecede yapılmasını tavsiye ettiği duâyı bu akşam bol bol yapalım. “Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet”[3]

  Mübarek Kadir Gecenizi tebrik eder, size ve bütün mü’minlere hayırlar getirmesini Yüce Mevlâmızdan niyaz ederim.

  Vehbi AKŞİT
  Kütahya Müftülüğü
  Kur’an Kursları Müdürü
   

Sayfayı Paylaş