Kabir sualleri

Konusu 'Sorularla İslam' forumundadır ve EmRe tarafından 22 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  Kabirdesiniz işte kabir sualleri

  • Rabbin kim?
  CEVAP: Allahü teâlâ.

  • Dinin nedir?
  CEVAP: İslâm dini.

  • Hangi Peygamberin ümmetindensin?
  CEVAP: Muhammed aleyhisselamın.

  • Kitabın nedir?
  CEVAP: Kur'an-ı kerim.

  • Kıblen neresidir?
  CEVAP: Kâbe-i muazzama.

  • İtikadda mezhebin nedir?
  CEVAP: Ehl-i sünnet vel cemaat.

  • Amelde mezhebin nedir?
  CEVAP: 4 mezhepten hangisi ise, mesela Hanefi, Maliki, Şafii ve Hanbeli’den biri söylenir.

  Ayrıca aşağıdaki esasları da bilmek lazımdır

  • Kimin zürriyetindensin?
  CEVAP: Âdem aleyhisselamın.

  • Kimin milletindensin?
  CEVAP: İbrahim aleyhisselamın.

  • İman nedir? Amentü’nün esasları nelerdir?
  CEVAP: İman, Muhammed aleyhisselamın Allahü teâlâ tarafından getirdiği emir ve yasaklara inanmak ve inandığını dil ile söylemek demektir.

  • İman, Amentü’de bildirilen altı esasa inanmak ve Allahü teâlâ tarafından bildirilen emir ve yasakların tamamını kabul etmek ve beğenmektir.

  Amentü şöyledir;
  Âmentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rüsülihi vel yevmil ahiri ve bilkaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ vel ba'sü ba'del mevti hakkun. Eşhedü en lâ ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resülühü.

  [Yani, Allah’a, meleklerine, gönderdiği kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna, öldükten sonra dirilmeye inanıyorum. Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın da Allah’ın kulu ve son Peygamberi olduğuna şehadet ediyorum.]

  • İslam’ın şartları nelerdir?
  CEVAP: Şunlardır:
  1- Kelime-i şehadet getirmek
  Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü demek. Manası şudur:
  (Ben şehadet ederim ki, [Yani görmüş gibi bilirim ve bildiririm ki] Allah’tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed aleyhisselam Onun kulu ve resulüdür.)
  Resulullaha inanmak demek, Onun bildirdiklerinin tamamını kabul etmek, inanmak ve hepsini beğenmek demektir.
  2- Namaz kılmak
  3- Zekât vermek
  4- Oruç tutmak
  5- Hac etmek

  • Allahü teâlânın sıfatları nelerdir?
  CEVAP: Allahü teâlânın Sıfat-ı zatiyye’si altıdır:
  1- Vücûd
  2- Kıdem
  3- Bekâ
  4- Vahdaniyyet
  5- Muhalefetün-lilhavadis
  6- Kıyâm bi-nefsihi

  Allahü teâlânın Sıfat-ı sübûtiyye’si sekizdir:
  1- Hayat
  2- İlm
  3- Sem’
  4- Basar
  5- İrade
  6- Kudret
  7- Kelam
  8- Tekvîn
   


 2. EmRe Well-Known Member

  Kabir sualleri

  Abdullah bin Mes’ud ki, Sahabe-i kiramdan.
  Şöyle sual eyledi bir gün Resulullahtan:

  Dedi: (Ya Resulallah, ölü, kabre girince,
  Ne ile karşılaşır her şeyden daha önce?)

  Resul şöyle buyurdu bu sualine onun:
  Bana, bunu ilk defa sual eden sen oldun.

  Dinle ya İbni Mes’ud, ölü kabre girince,
  Vazifeli bir melek, yanına gelir önce.

  Onun adı Ruman’dır, eder ki şöyle avaz:
  (Ey Abdullah, dünyada ne yaptıysan şimdi yaz.)

  O der ki: (Yoktur benim ne kağıt, ne kalemim.
  Mürekkebim bile yok, nasıl yazabilirim?)

  Melek der ki: (Bu sözün, değildir hiç muteber.
  Amellerini yazman, elbette icab eder.

  Kefenin kağıdındır, tükrüğün mürekkebin.
  Parmakların kalemdir, yaz ne ise amelin.)

  Kefeninden bir parça koparıp, ona verir.
  O da, amellerini oraya yazıverir.

  O kefen parçasını, alır sonra o melek,
  O mevtanın boynuna, asar hemen dürerek.

  Sonra da gayet korkunç iki melek gelirler.
  Bir insan suretinde mevtaya görünürler.

  Yüzleri siyah olup, yere değer saçları.
  Ve gök gürlemesine, benzer konuşmaları.

  (Münker-Nekir) denir ki, bu gelen meleklere,
  Bunlar, kabir suali sorarlar ölenlere.

  Ruh bunları görünce, korkar ve hemen kaçar.
  Ve burnundan girerek, göğsünde karar kılar.

  Göğsünden yukarısı, bir lahzada dirilir.
  Ve tıpkı öleceği zamandaki gibidir.

  Kadir olamasa da harekete o kimse,
  Lakin görür, işitir, ona ne söylenirse.

  Melekler sorarlar ki: (Rabbin kim, dinin nedir?
  Ve kimdir Peygamberin, kıblen dahi neredir?)

  Saadetli kimseler, derler ki: (Rabbim Allah.
  Peygamberim, hazret-i Muhammed Resulullah.

  Dinim din-i islamdır, Kur'andır hem imamım.
  Kıblem Kâbetullah’tır, müslümanlar ihvanım.)

  Melekler, tasdik edip onun dediklerini,
  Derler ki: (Halas ettin elimizden kendini.)

  Kabrini ,yetmiş arşın büyütüp o kimsenin,
  Cennetten iki kapı açarlar onun için.

  Sonra güzel kokular, nadide fesleğenler,
  Getirip, mezarını güzel tezyin ederler.

  Cennetin kokuları, açılan kapılardan,
  Meyyitin üzerine yayılır hiç durmadan.

  Hayatında yaptığı amelleri de yine,
  Sevdiği bir dostunun girerek suretine,

  Çok neşeli olarak yanına geliverir.
  Güzel şeyler söyleyip, onu hep eğlendirir.

  Kabri nur ile dolar onun bu gelişinde.
  Ta kıyamete kadar olur neşe içinde.

  Asırlar geçse bile, ona, çok kısa gelir.
  Hem kıyamet kopması, ona çok sevgilidir.
   

Sayfayı Paylaş