K2 Belgesi Devir İşlemleri

Konusu 'Sosyal Konular' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 4 Nisan 2012 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  K2 Yetki Belge Devri İçin İstenen Belgeler
  K2 Belgesi devir işlemleri kimlere yapılır?
  K2 yetki belgesi alınmış olan bir aracın satılıp yeni bir araç alınması durumunda önceki araç için alınan belgenin devri olabiliyor mu?

  K2/K2* Yetki Belgesi Devri için istenen Belgeler
  (Esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı)
  1. Yetki Belgesi Başvuru Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır)
  2. Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır)
  3. Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişiler (tüm ortaklar) ile temsile yetkili kişinin nüfus cüzdanı örnekleri (Noter veya Mersin Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)
  4. Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
  5. Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi veya taşımacı gerçek kişi/ firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası / ziraat odası / ticaret odası belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/iştigali, sermayesi yazılı olacak)(Belge tüzel kişiliğe devredilecekse devredecek kişi en az %25 ortak olmalı)
  6. Yetki belgesi talep edene ait araçların trafik ve tescil belgelerinin örnekleri (Noter veya Mersin Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)
  7. Yetki belgesi talep edenin merkezi adresine ait kira kontratı veya tapu örneği (Noter veya Mersin Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)
  8. Feragatname (Belgeyi devredecek olan noterden verecek)
  9. Devralacak gerçek kişi ise nüfus idaresinden ‘Vukuatlı Nüfus Örneği’, tüzel kişilik ise Ticaret ve Sanayi Odasından ‘Ticaret Sicil Gazetesi örneği’
  10. Devredecek gerçek kişiye ait tüm eski belgeler ile düşülecek taşıtlara ilişkin satış sözleşmesi, trafikten çekme belgesi veya hurda belgesinin sureti.

  NOT:
  1) Esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımalarında, K2 ve K2* yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.

  2) Taşıtların motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları K2 ve K2* yetki belgeleri için ihtiyaridir.( zorunlu değildir.)
   


Sayfayı Paylaş