İşyeri Açarken/Kurarken İstenen/Gerekli Belgeler

Konusu 'Konu Dışı' forumundadır ve ot-gu tarafından 18 Nisan 2011 başlatılmıştır.

 1. ot-gu Genel Sorumlu


  Yeni İş Açarken Gerekli Belgeler
  Yeni iş kurarken nelere dikkat edilmeli?
  Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odasının hazırlamış olduğu detaylı anlatıma aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

  http://www.ayesob.org.tr/isyeri_acarken_gerekli_belgeler.pdf
   


 2. ot-gu Genel Sorumlu

  Vergi Dairesinden İstenen Belgeler

  -Bildirim Formu doldurulur.
  -Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi
  -İşe ilk başlayan kişinin noter tasdikli imza sirküsü.
  -İkametgah İlmühaberi
  -İşe Başlama Formu
  -Nüfus Cüzdanı Örneği
  Belgeler tamamlandıktan sonra yoklama memuru verilen bilgileri denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra vergi levhası alınır.

  İlgili Belediyeden İstenen Belgeler

  10.08.2005 tarih 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince ilgili belediyeden temin edinecek olan beyan formunun doldurulması gerekmektedir.

  İlgili Meslek Odasından İstenen Belgeler

  -Vergi dairesine kayıt belgesi
  -3 fotoğraf
  -Nüfus cüzdanı örneği
  -Sicile kayıt belgesi
  -Alanında ustalık belgesi

  Esnaf ve Sanatkarlar Siciline Kayıtta İstenen Belgeler

  -Vergi levhası fotokopisi
  -Nüfus cüzdanı fotokopisi
  -İkametgah belgesi (resimli)
  -3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkarlardan ustalık belgesi veya satış elemanlığı belgesinin bir örneği.
  -Araç sahibi esnaflardan araç ruhsatlarının bir fotokopisi
  -Sicil ilan bedeli dekont örneği
  -Sicil harç bedeli dekont örneği

  BAĞ-KUR’dan İstenen Belgeler

  1479 SAYILI KANUN; Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;
  Esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan esnaf ve sanatkar siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar.
  Bağ-Kur sigortalısı sayılır.

  1479 Sayılı Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığı, Bağ-Kur'lu olmayı gerektiren faaliyetle birlikte başlar. Bağ-Kur'a kayıt ve tescilin yapılabilmesi için ilgili Bağ-Kur İl Müdürlüğüne başvurulup, alınacak BAĞ-KUR GİRİŞ BİLDİRGESİNİN ilgili kuruluşlara onaylattırılması ve onaylı bu bildirgenin Bağ-Kur İl Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.

  Kaynak:TESK
   

Sayfayı Paylaş