İstanbul'un Fethi İle İlgili Şiirler

Konusu 'En Güzel Şiirler' forumundadır ve SeçiL tarafından 8 Mayıs 2016 başlatılmıştır.

 1. SeçiL Well-Known Member


  İstanbul'un Fethi Şiiri

  Aştık geçilmez dağlar üstünden
  Öyle vakur, öyle heybetli
  Vardık ot bitmeyen vadilere
  Ayağımız değdi yeşerdi!

  Gönlümüzde büyüklüğü Asya’nın
  Yıktı köhneliğini orta zamanın
  Zamanın karanlığı ortasında
  Şimşek örneği parlayan kılıcımız
  Nur yağdırdı aydınlık yeni günlere
  Eskilik, karanlık düşüverince yere,
  Dağlar, denizler misali,
  Yol verdi gemilere!

  Sustu kulakları tırmalayan çan;
  Burca bayrak dikince Ulubatlı Hasan!

  İbrahim MİNNETOĞLU


  BİZANS GÖRÜNDÜ KARŞIDAN


  Geldik surların önüne,
  İçimizde garip bir sevinç
  Tamamlamışız vuslatın tadını
  Böyle hiç.

  Yeditepe kardeş kardeş gülümser,
  Boğaz’ın mavi rüzgârları,
  Bir esinti sarhoşluğu içinde
  İstanbul sizin der.

  Elbet bizim olacak İstanbul,
  İnanmışız,
  Denizlerden, dağlardan, ovalardan gelen
  Bu nurlu bahar içinde yıkanmışız.

  Temiz ellerimizde açacak,
  İstanbul çiçek çiçek.
  Şimdi surlar önünde dalgalanan bayrak,
  Yarın Bizans göklerine yükselecek.

  Arif Hikmet PAR


  GAZEL


  İmtisâl-i câhidû fillâh olubdur niyyetüm
  Dîn-i İslâm’un mücerred gayretidür gayretüm

  Allah için küfürle cihadın misalini vermektir niyetim;
  Mücerret gayretim, (sadece) İslâm dini içindir.

  Fazl-ı Hakk u himmet-i cünd-i ricâlullâh ile
  Ehl-i küfri ser-te-ser kahr eylemekdür niyyetüm

  Hakk üstünlüğü ve Allah’ın yücelttiği veliler himmetiyle
  Kâfirleri baştan sona kahreylemektir niyetim.

  Enbiyâ vü evliyâya istinâdum var benüm
  Lutf-ı Hak’dandur hemân ümmîd-i feth ü nusretüm

  Peygamberlerle velilerdir istindım benim;
  Hakk’ın lütfundandır, fetih ve başarı ümidim.

  Nefs ü mâl ile n’ola kılsam cihânda ictihâd
  Hamdülillah var gazâya sad hezârân ragbetüm

  Nefis ve malla cihadıma şaşılmasın;
  Hamdolsun, gazaya binlerce rağbetim var.

  Ey Mehemmed mu’cizât-ı Ahmed-i Muhtâr ile
  Umaram gâlib ola a’dâ-yı dîne devletüm

  Ey Mehmet, Seçilmiş Ahmed’in mucizeleriyle
  Umarım, galip gelir din düşmanlarına devletim.


  Canım İstanbul


  Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar;
  Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar.

  İçimde tüten birşey; hava, renk, eda, iklim;
  O benim, zaman, mekan aşıp geçmiş sevgilim.

  Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur;
  Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur.

  Denizle toprak, yalnız onda ermiş visale,
  Ve kavuşmuş rüzgar onda, onda misale.

  İstanbul benim canım;
  Vatanım da vatanım...

  İstanbul, İstanbul...

  Tarihin gözleri var, surlarda delik delik;
  Servi, endamlı servi, ahirete perdelik...

  Bulutta şaha kalkmış Fatih'ten kalma kır at;
  Pırlantadan kubbeler, belki bir milyar kırat...

  Şahadet parmağıdır göğe doğru minare;
  Her nakışta o mana: Öleceğiz ne çare?..

  Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet;
  Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet...

  O manayı bul da bul!
  İlle Istanbul'da bul!

  İstanbul, İstanbul...

  Boğaz gümüş bir mangal, kaynatır serinliği;
  Çamlıca'da, yerdedir göklerin derinliği.

  Oynak sular yalının alt katına misafir;
  Yeni dünyadan mahzun, resimde eski sefir.

  Her akşam camlarında yangın çıkan Üsküdar,
  Perili ahşap konak, koca bir şehir kadar...

  Bir ses, bilemem tanbur gibi mi, ud gibi mi?
  Cumbalı odalarda inletir "Katibim" i...

  Kadını keskin bıçak,
  Taze kan gibi sıcak.

  İstanbul, İstanbul...

  Yedi tepe üstünde zaman bir gergef işler!
  Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler...

  Eyüp öksüz, Kadıköy süslü, Moda kurumlu,
  Adada rüzgar, uçan eteklerden sorumlu.

  Her şafak Hisarlarda oklar çıkar yayından
  Hala çığlıklar gelir Topkapı sarayından.

  Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar;
  Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar...

  Gecesi sünbül kokan
  Türkçesi bülbül kokan,

  İstanbul, İstanbul...

  Necip Fazıl KISAKÜREK


  Fetih Zamanı


  Havanın mavisinde, denizin yeşilinde
  Bir türkü, Ortaasya’dan beri duymuşuz.
  Anamızın sütünden bayraklara kadar
  Yüce fetihle büyümüşüz.

  Yakmış gecemizi yıldızlar
  Burçlardan yana uyanmışız.
  Bir yazı gibi tepeler alnında
  Yazılmışız, silinmişiz.

  Nur ile kuvvet ile aşk ile
  Kaderin büyüsünü bozmuşuz.
  Görmüşüz suretini güzelliğin
  Koca feleklere görünmüşüz.

  Cihanın yarısı gök;
  Önünde şehit şehit durmuşuz,
  Cihanın yarısı İstanbul
  Almışız.

  Fazıl Hüsnü DAĞLARCA


  İstanbul


  Boğazı bir başka
  Gören düşer aşka
  İnsanları bir başka
  Ey istanbul, ey istanbul

  Haydar paşa'dan kalkar tren
  Gemiler öttürür siren
  Bu güzelliği Tanrıdır veren
  Ey istanbul, ey istanbul

  Adı çıkmış beyoğlunun
  Bunları yazan, ben kulunun
  Gözdesisin sen
  Ey istanbul, ey istanbul

  Kadıköyü, üsküdarı
  Zengini, hem fukarası
  Yetmiş iki millet burası
  Ey istanbul, ey istanbul

  Beyazıtı, aksarayı
  Konağı, kevransarayı
  Gece sanki, fener alayı
  Ey istanbul, ey istanbul

  Babıali yokuşu
  Göztepesi, feneryolu
  Kötülüklerin, her bir yolu
  Ey istanbul, ey istanbul

  Fatih yaptırmış hisarı
  Yedikule zindanları
  Hanları, hamamları
  Ey istanbul, ey istanbul

  Güzel heybeli adası
  Güzellerin çoktur edası
  Bilen sürer, sefasını
  Ey istanbul, ey istanbul

  Ayasofya, selimiye
  Tanrıdan bize hediye
  İnsanları çoktur niye
  Ey istanbul, ey istanbul

  Kilyosu, kumburgazı
  Sulukule çalar defi, sazı
  Çekilmez kızların nazı
  Ey istanbul, ey istanbul

  Emirganı, yıldız parkı
  Yeşil anadolu kavağı
  Gezilecek yer rumeli kavağı
  Ey istanbul, ey istanbul

  Görürsün var kiliseler
  Yapılsın hep abideler
  İnsandır hep faniler
  Ey istanbul, ey istanbul

  Işıl, ışıl galata kulesi
  Bitmez bu şehrin hilesi
  Bitsin artık halkın çilesi
  Ey istanbul, ey istanbul

  Kumkapıda balıkçılar
  Kol kola gezer aşıklar
  Gece çok güzeldir ışıklar
  Ey istanbul, ey istanbul

  Boğazdadır kız kulesi
  İnsanın çok çilesi
  Dolmaz halkın filesi
  Ey istanbul, ey istanbul

  Beşiktaşı, tophanesi
  Eyüp sultan türbesi
  Padişahlar manzumesi
  Ey istanbul, ey istanbul

  Bakırköyü, topkapısı
  Binaları kul yapısı
  Yok çoğunun tapusu
  Ey istanbul, ey istanbul

  Kasımpaşa, şişanesi
  Şehrin çoktur birahanesi
  Bu serdarın bir nağmesi
  Ey istanbul, ey istanbul

  Serdar Sayıl-2005


  İstanbul Destanı
  ...var ki İSTANBUL /...yok ki İSTANBUL


  Sana bilmem hangi yönden bakayım
  Gece başka gündüz başka güzelsin
  Kâinatta eşsiz tek ve özelsin
  Çağlar değiştirdi sevdan İSTANBUL

  Efendimiz malum ezelden tanır
  Binlercesi şehrin can kıskanır
  Sinende yaşayan cennettir sanır
  Cihanda emsalin yok ki İSTANBUL

  Kalbini son defa fethedenlere
  Elveda deyip de gitmeyenlere
  İmkân bulamayıp gelmeyenlere
  Engin hoşgörünle kızma İSTANBUL

  Kâbe-i ziyaretgâhların vardır
  Şühedadan namazgâhların yardır
  Âlem-i insanlar çok arzu-dardır
  Sevenin koynunda sar ki İSTANBUL

  Köklü medeniyetlerin evisin
  Tarihler boyunca ananevisin
  Mukaddesatını yâd el de bilsin
  Sırr-ı nikabını aç ki İSTANBUL

  Her dinin mensubu ibadet eder
  Havra Kilise ve Cami’ye gider
  O insanlar gönül diliyle ne der
  Sessiz niyetleri duy ki İSTANBUL

  Tüm insanlar âlâ şeyler yazmışlar
  Anlatacak bir söz bırakmamışlar
  Nesillere misal hep taşımışlar
  Ölçülmez değerin var ki İSTANBUL

  Arz ile deniz ve mehtap bakıyor
  Gerçek yıldızlardan taçlar takıyor
  Her gönülde sevdan ataş yakıyor
  Türlü dillerdesin bil ki İSTANBUL

  Elbet ben de bir gün gelir geçerim
  İlahi yasaya ben de naçarım
  Yardan ya da senden vaz mı geçerim?
  Bir eser de benden al ki İSTANBUL

  Çınlar Cami’lerden ezan(ı)salası
  Yıkar nefisleri def-i belası
  Zeki'midir sanki tek müptelası
  Eyyüb Sultan başta say ki İSTANBUL

  İSTANBUL
  Zeki İ.KIZILIŞIK


  İstanbul'un Fethi


  Kılıçlar Çekilecek İstanbul Feth Edilecek,
  Şehitler Dillerimizden Düşmeyecek.
  Gözlerimizdende Yaş,
  Kurtardı İstanbulu Fatih Sultan Mehmet..

  1453 Yılından Bu Yana Bizimsin.
  Kazandığımıza Sevnip Asker Kaybına Üzelesin
  Herkez İstanbulun Değerini Bilsin
  İstanbul Kanlarla Feth Edildi.

  5. Sınıf Bilal Okur
   


Sayfayı Paylaş